Biznis model

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Biznis model predstavuje základný princíp, ako firma vytvára, odovzdáva a získava hodnotu. Biznis model možno popísať pomocou deviatich stavebných prvkov, ktoré ukazujú logiku toho, ako firma chce zarobiť peniaze. Týchto deväť prvkov pokrýva štyri hlavné oblasti firmy: zákazníkov, ponuku, infraštruktúru a finančnú životaschopnosť.

Stavebné prvky biznis modelu:

 • zákaznícke segmenty,
 • hodnotové ponuky,
 • kanály,
 • vzťahy so zákazníkmi,
 • zdroje príjmu,
 • kľúčové zdroje,
 • kľúčové činnosti,
 • kľúčové partnerstvá,
 • štruktúra nákladov.

Zákaznícke segmenty[upraviť | upraviť zdroj]

Tento stavebný prvok definuje skupiny osôb alebo subjektov, na ktoré sa podnik chce zamerať.[1]

Ideálny zákazník je niekto, koho podnikateľ ľahko alebo s primeraným úsilím presvedčí, že chce alebo potrebuje to, čo predáva, a že by to mal kúpiť práve u neho. Cieľová skupina, to je súbor všetkých ideálnych zákazníkov, ktorú je možno nejakým spôsobom osloviť.[2]

Segmentácia zákazníkov sa riadi nasledujúcimi aspektmi:

 • obrat generovaný zákazníkom,
 • náklady na získanie a udržanie zákazníka,
 • výsledný zisk zákazníka.[3]

Hodnotové ponuky[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok hodnotové ponuky popisuje spojenie výrobkov a služieb, ktoré vytvárajú hodnotu pre určitý zákaznícky segment.

Hodnoty môžu byť:

 • kvantitatívne – napríklad cena, rýchlosť služby
 • kvalitatívne– napríklad design, spokojnosť zákazníkov.[1]

Kanály[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok kanály popisuje, ako firma komunikuje so zákazníckymi segmentmi a ako k nim pristupuje, aby im predala hodnotovú ponuku.

Kanály môžu byť priame a nepriame, prípadne vlastné a partnerské.Majú 5 rôznych fáz:

 • povedomie – ako zvyšujeme povedomie o výrobkoch a službách,
 • hodnotenie – ako pomáhame zákazníkom hodnotiť hodnotovú ponuku našej firmy,
 • nákup – ako umožňujeme zákazníkom zakúpiť špecifické výrobky a služby,
 • dodanie – ako dodávame zákazníkom hodnotovú ponuku,
 • po predaji – ako zaisťujeme popredajnú zákaznícku podporu.[1]

Vzťahy so zákazníkmi[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok vzťahy so zákazníkmi popisuje typy vzťahov, ktoré si firma buduje s jednotlivými zákazníckymi segmentmi.

Vzťahy so zákazníkmi môžu vychádzať z nasledujúcich motivácií:

 • získanie zákazníka,
 • udržanie zákazníka,
 • navyšovanie predaja[1]

Zdroje príjmu[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok zdroje príjmu predstavuje hotovosť, ktorú firma generuje z každého zákazníckeho segmentu (k zisteniu zisku je však nutné od príjmu nutné odpočítať náklady).

Generovať príjmy možno niekoľkými spôsobmi:

 • predaj aktív,
 • poplatok za užitie,
 • predplatné,
 • požičanie/prenájom,
 • poskytnutie licencií,
 • reklama,
 • sprostredkovanie.[1]

Kľúčové zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok kľúčové zdroje popisuje najdôležitejšie aktíva, ktoré firma alebo organizácia potrebuje aby celý biznis model mohol fungovať. Tieto zdroje firme umožňujú vytvoriť a prezentovať hodnotovú ponuku, preniknúť na trhy, udržať vzťahy so zákazníckymi segmentmi a generovať príjmy.

Kľúčové zdroje sa delia do nasledujúcich kategórií:

 • fyzické zdroje,
 • duševné zdroje,
 • ľudské zdroje,
 • finančné zdroje.[1]

Kľúčové činnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok kľúčové činnosti popisuje najdôležitejšie aktivity, ktoré musí firma vykonávať, aby jej biznis model fungoval.

Rozdelenie kľúčových činností:

 • výroba,
 • riešenie problémov,
 • platforma/sieť.[1]

Kľúčové partnerstvá[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebný prvok kľúčové partnerstvá predstavuje sieť dodávateľov a partnerov, ktorá je potrebná k tomu, aby biznis model fungoval.

Rozlišujú sa nasledujúce typy partnerstva:

 • strategické spojenectvá medzi subjektmi, ktoré si nekonkurujú,
 • spolupráca, tzv. strategické partnerstvá medzi konkurenčnými subjektmi,
 • spoločné podniky s cieľom vytvárať nové podnikateľské projekty,
 • vzťahy medzi kupujúcim a dodávateľom s cieľom zaistiť si spoľahlivé dodávky.[1]

Štruktúra nákladov[upraviť | upraviť zdroj]

Štruktúra nákladov predstavuje všetky náklady, ktoré sú potrebné k chodu biznis modelu. Tento stavebný prvok popisuje najdôležitejšie náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s fungovaním určitého biznis modelu.[4]

Príklady použitia biznis modelu v praxi[upraviť | upraviť zdroj]

Použitie biznis modelu na spoločnosť Lego:

 • zákaznícke segmenty: mnoho okrajových segmentov; poskytovatelia okrajového obsahu
 • hodnotové ponuky: značný rozsah okrajového obsahu; nástroje k tvorbe a obsahu
 • kanály: Internet
 • vzťahy so zákazníkmi:
 • zdroje príjmu: predaj menšieho množstva produktov
 • kľúčové zdroje: platforma
 • kľúčové činnosti: riadenie platformy; zaisťovanie služieb; propagácia platformy
 • kľúčové partnerstvá: poskytovatelia okrajového obsahu; obsah vytváraný užívateľmi
 • štruktúra nákladov: riadenie a vývoj platformy

Použitie na spoločnosť Skype:

 • zákaznícke segmenty: užívatelia internetu v globálnom meradle; ľudia, ktorí chcú volať na telefón
 • hodnotové ponuky: Internetové hovory a video hovory zdarma; lacné hovory na telefóny (skypeout)
 • kanály: Skype.com; partnerstvo s výrobcami slúchadiel
 • vzťahy so zákazníkmi: masové prispôsobenie
 • zdroje príjmu: zdarma; predplatené služby skypeout; tržby z predaja hardwaru
 • kľúčové zdroje: vývojári softwaru; software
 • kľúčové činnosti: vývoj softwaru
 • kľúčové partnerstvá: poskytovatelia platieb; distribuční partneri; telekomunikační partneri
 • štruktúra nákladov: vývoj softwaru; spracovávanie reklamácií

Reference[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e f g h OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y. Tvorba business modelů, 2012.
 2. TICHÁ, Vlasta a Vojtěch ŠŤAVÍK. Zákazníci.In: Podnikatel.cz. 2007 [cit. 2014-03-04]. Dostupné online.
 3. BUŠEK, Michal. Strategie segmentace zákazníků. In: SystemOnline.cz. [cit. 2014-03-04]. Dostupné online,
 4. SVOČÁK, Ján. Biznis model. In: Brightideas.sk. 2007 [cit.2014-03-04]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]