Bzdochy

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Bzdochy
Palomena prasina - top (aka).jpg
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Doména Eukaryoty
Ríša (regnum) Živočíchy Animalia
Vývojový stupeň Epitelovce Eumetazoa
Skupina Dvojstranovce Bilateralia
Vývojová vetva Prvoústovce Protostomia
Skupina Špirálovce Spiralia
Línia Zvliekavce Ecdysozoa
Nadkmeň (superphylum) Panarthropoda
Kmeň (phylum) Článkonožce Arthropoda
Oddelenie Hryzadlovce Mandibulata
Podkmeň (subphylum) Šesťnôžky Hexapoda
Trieda (classis) Hmyz Insecta (Ectognatha)
Podtrieda (subclassis) Dicondylia
Infratrieda (infraclassis) Pterygota
Divisio Neoptera
Subdivisio Paraneoptera
Rad (ordo) Hemiptera
Podrad (subordo) bzdochy Heteroptera
Vedecký názov
Heteroptera
Latreille, 1810
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Bzdochy (Heteroptera) sú taxón hmyzu malej, strednej až značnej veľkosti (od 1 mm do cca 90 mm) s bodavo-cicavými ústnymi ústrojmi (bodec, cuciak), smerujúcimi dozadu a pod telo. Prevažná väčšina druhov má telo viacmenej sploštené. Typickým pre bzdochy je ich prvý pár krídel, označovaný ako polokrovky (hemielytry), ktorý sa v zjednodušenom poňatí delí na bazálnu sklerotizovanú a koncovú blanitú časť. Polokrovky v pokoji ležia plocho nad bruškom, pričom ich blanité konce sa navzájom prekrývajú. Druhý pár krídel je blanitý, v pokoji zložený pod prvým párom. Bzdochy sú pomerne rozmanitou skupinou hmyzu. Na celom svete bolo dosiaľ zaznamenaných okolo 40 000 druhov,[1] z toho zhruba 900 na Slovensku.[2]

Všeobecná morfológia bzdôch[3][upraviť | upraviť zdroj]

Telo bzdôch je vo väčšine prípadov viacmenej dorzoventrálne sploštené. Hlava je väčšinou voľná, ale nie je veľmi pohyblivá, vo výnimočných prípadoch je pevnejšie spojená s hruďou. Bodec (cuciak) sa nachádza na prednom okraji hlavy a väčšinou je obrátený smerom dozadu, pod telo. Zložené oči sú spravidla veľmi dobre vyvinuté a u mnohých druhov vyčnievajú guľovito von. Veľmi vzácne sú tieto oči umiestnené aj na stopkách (napr. u rodu Henestaris z čeľade Lygaeidae). U bzdôch je dokonca známych aj niekoľko úplne slepých, bezokých druhov. Väčšina druhov má okrem páru zložených očí prítomné aj tzv. jednoduché očká (ocelli), ktoré sú u bzdôch vždy dve.

U bzdôch rozoznávame dva základné typy tykadiel, ktoré sa od seba až natoľko líšia, že sa podľa ich úpravy bzdochy rozdeľujú na dve veľké skupiny. U prvých, tzv. voľnotykadlových bzdôch (Gymnocerata), nesprávne nazývaných aj "suchozemské", sú tykadlá viacmenej dlhé, vyrastajú bližšie pri ústnych orgánoch a ležia voľne. Skladajú sa zo 4 alebo 5 článkov rôznej podoby, najčastejšie paličkovitých a dlhých, pričom posledný článok je často viacmenej vretenovitý. Tykadlá tohto typu sú často lomené. Druhý typ tykadiel sa vyskytuje u tzv. skrytotykadlových bzdôch (Cryptocerata), nesprávne označovaných aj ako "vodné bzdochy". Ich tykadlá majú 1, 2 alebo 3 články, zriedkavo i 4, ale tieto tykadlá sú vždy len krátke a navyše uložené v jamkách alebo žliabkoch na spodnej a zadnej strane hlavy.

Hruď bzdôch je značne vyvinutá, pričom práve jej prvý článok - predohruď - je veľký, voľný, často široký a na dorzálnej strane tvorí charakteristický štít, často zdobený rozličnými výrastkami a tŕňmi. Stredohruď je veľmi tesne spojená so zadohruďou, ktorá je oproti stredohrudi viacmenej redukovaná.

Krídla sú heteronómne - prvý pár je väčší a silnejší a jeho bazálna časť je takmer vždy sklerotizovaná, zatiaľ čo koncová (apikálna) časť je blanitá - preto prvý pár krídel u bzdôch nesie odborné pomenovanie hemielytrae (po slovensky hemielytry alebo polokrovky). Krídla prvého páru ležia zvyčajne plocho nad bruškom a ich konce sa navzájom prekrývajú. Zadné krídla sú menšie, blanité, a s prvým párom krídel bývajú vpredu rozmanitým spôsobom spojené. Majú veľké análne pole a sú buď jednoduché alebo preložené.

Nohy bzdôch sú zvyčajne rovnako upravené a sú behavého typu. U mnohých druhov však prvý pár nôh býva hrabavý alebo je upravený do podoby kliešťovitého, lapacieho (tzv. "lúpeživého") orgánu. Zadné nohy sú niekedy väčšie, u suchozemských niekedy upravené na skákanie a u vodných uspôsobené k plávaniu. Chodidlá sú 3-článkové, ale vyskytujú sa aj 2- a vzácne i 1-článkové.

Bruško (zadoček, abdomen) má 10 zreteľných článkov, jedenásty článok a telson sú silno redukované. Na ôsmom a deviatom článku samičiek sú vyvinuté gonapofýzy. Ventrálne (sternity) a dorzálne (tergity) bruškové články sú zhruba rovnakej veľkosti, niekedy sú sternity väčšie.

Prieduchov (stigiem) majú bzdochy najčastejšie 10, z nich sú dva umiestnené na hrudi a osem na brušku. Samčí pohlavný vývod leží na 9. článku, samičí na 8. článku. U niektorých druhov sa stretávame so stridulačnými (zvukotvornými) ústrojmi.

Väčšina druhov bzdôch má na zadohrudi pachové žľazy, produkujúce tekutý sekrét, ktorý veľmi odporne zapácha.

Taxonomické delenie bzdôch[4][5][6][7][8][upraviť | upraviť zdroj]

Symbol † označuje vyhynuté taxóny, známe len z fosílnych záznamov.

 • infrarad: Enicocephalomorpha
  • nadčeľaď: Enicocephaloidea
   • čeľaď: Aenictopecheidae
   • čeľaď: Enicocephalidae Stål, 1860
 • infrarad: Dipsocoromorpha Miyamoto, 1961
  • nadčeľaď: Dipsocoroidea Dohrn, 1859
   • čeľaď: Cuneocoridae† Handlirsch, 1920
   • čeľaď: Ceratocombidae Fieber, 1860
   • čeľaď: Dipsocoridae Dohrn, 1859
   • čeľaď: Hypsipterygidae Drake, 1961
   • čeľaď: Schizopteridae Reuter, 1891
   • čeľaď: Stemmocryptidae Štys, 1983

CRYPTOCERATA - skrytotykadlové bzdochy

 • infrarad: Nepomorpha Popov, 1968
  • nadčeľaď: Nepoidea Latreille, 1802
   • čeľaď: Nepidae Latreille, 1802 - splošťuľovité
   • čeľaď: Belostomatidae Leach, 1815 - belostómovité
  • nadčeľaď: Ochteroidea Kirkaldy, 1906
   • čeľaď: Gelastocoridae Kirkaldy, 1897
   • čeľaď: Ochteridae Kirkaldy, 1906
  • nadčeľaď: Corixoidea Leach, 1815
   • čeľaď: Corixidae Leach, 1815 - kliešťovkovité
  • nadčeľaď: Naucoroidea Leach, 1815
   • čeľaď: Aphelocheiridae Fieber, 1851 - hlbinárkovité
   • čeľaď: Naucoridae Leach, 1815 - štípavkovité
   • čeľaď: Potamocoridae Hungerford, 1941
  • nadčeľaď: Notonectoidea Latreille, 1802
   • čeľaď: Helotrephidae Esaki & China, 1927
   • čeľaď: Notonectidae Latreille, 1802 - chrbtoplávkovité
   • čeľaď: Pleidae Fieber, 1851 - člnovkovité
  • fosílne čeľade s nejasným taxonomickým postavením:
   • čeľaď: Triassocoridae† Tillyard, 1922 (predbežne býva kladisticky umiestňovaná medzi Corixidae a Naucoroidea[9])
   • čeľaď: Paraknightiidae† Evans, 1950
   • čeľaď: Pseudonerthridae† Martins-Neto and Goodwyn, 2005

GYMNOCERATA - voľnotykadlové bzdochy

 • čeľaď: (?) Hadrocoridae† Handlirsch, 1920 (nejasné taxonomické postavenie, nedostatok bližších informácií o čeľadi)
 • infrarad: Gerromorpha Popov, 1971
  • nadčeľaď: Mesovelioidea Douglas & Scott, 1867
   • čeľaď: Madaeoveliidae (niekedy radená ako podčeľaď do čeľade Mesoveliidae)
   • čeľaď: Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867
  • nadčeľaď: Hebroidea Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Hebridae Amyot & Serville, 1843 (podčeľaď Hyrcaninae býva niekedy považovaná za samostatnú čeľaď) - rašelinárkovité
   • čeľaď: Macroveliidae McKinstry, 1942
   • čeľaď: Paraphrynoveliidae Poisson, 1957
  • nadčeľaď: Hydrometroidea Billberg, 1820
   • čeľaď: Hydrometridae Billberg, 1820 - vodomerkovité
  • nadčeľaď: Gerroidea Leach, 1815
   • čeľaď: Hermatobatidae Carpenter, 1892
   • čeľaď: Gerridae Leach, 1815 - korčuliarkovité
   • čeľaď: Veliidae Brullé, 1836 - hladinárkovité
 • infrarad: Leptopodomorpha Popov, 1971
  • nadčeľaď: Saldoidea Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Aepophilidae Signoret, 1879
   • čeľaď: Saldidae Costa, 1835
  • nadčeľaď: Leptopodoidea Brullé, 1836
   • čeľaď: Leptopodidae Brullé, 1836
   • čeľaď: Omaniidae
 • infrarad: Cimicomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
  • nadčeľaď: Cimicoidea
   • čeľaď: Anthocoridae Fieber, 1836 - lesklíčkovité
   • čeľaď: Cimicidae Latreille, 1802 - plošticovité
   • čeľaď: Lasiochilidae
   • čeľaď: Lyctocoridae Reuter, 1884
   • čeľaď: Plokiophilidae
   • čeľaď: Polyctenidae Westwood, 1874
  • nadčeľaď: Joppeicoidea Reuter, 1910
   • čeľaď: Joppeicidae Reuter, 1910
  • nadčeľaď: Microphysoidea
   • čeľaď: Microphysidae Dohrn, 1859
  • nadčeľaď: Miroidea Hahn, 1833
   • čeľaď: Ignotingidae† Zhang, Golub, Popov & Shcherbakov, 2005 [10]
   • čeľaď: Hispanocaderidae† Golub, Popov & Arillo, 2012 [11]
   • čeľaď: Miridae Hahn, 1833 - bzdôškovité
   • čeľaď: Thaumastocoridae
   • čeľaď: Tingidae Laporte, 1832 - sietnačkovité
  • nadčeľaď: Naboidea
   • čeľaď: Medocostidae
   • čeľaď: Nabidae A. Costa, 1853
  • nadčeľaď: Reduvioidea Latreille, 1807
   • čeľaď: Pachynomidae
   • čeľaď: Reduviidae Latreille, 1807 - zákernicovité
  • nadčeľaď: Velocipedoidea
   • čeľaď: Velocipedidae
 • infrarad: Pentatomomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
  • nadčeľaď: Aradoidea Brullé, 1836
   • čeľaď: Aradidae Brullé, 1836 - podkôrničkovité
   • čeľaď: Termitaphididae Myers, 1924
  • nadčeľaď: Lygaeoidea Schilling, 1829
   • čeľaď: Berytidae Fieber, 1851 - štíhlicovité
   • čeľaď: Colobathristidae Stål, 1866
   • čeľaď: Idiostolidae Scudder, 1962
   • čeľaď: Lygaeidae Schilling, 1829 - behavkovité
   • čeľaď: Malcidae
   • čeľaď: Piesmatidae Amyot & Serville, 1843 - sietnatkovité
  • nadčeľaď: Pyrrhocoroidea Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Largidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Pyrrhocoridae Amyot & Serville, 1843 - cifrušovité
  • nadčeľaď: Coreoidea Leach, 1815 [12]
   • čeľaď: Alydidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Coreidae Leach, 1815 - obrubnicovité
   • čeľaď: Hyocephalidae Bergroth, 1906
   • čeľaď: Rhopalidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Stenocephalidae Dallas, 1852
   • čeľaď: Trisegmentatidae† Zhang, Sun & Zhang, 1994
  • nadčeľaď: Pentatomoidea Leach, 1815
   • čeľaď: Acanthosomatidae Signoret, 1863
   • čeľaď: Aphylidae Bergroth, 1906
   • čeľaď: Canopidae McAtee & Malloch, 1928
   • čeľaď: Cydnidae Billberg, 1820 - hrabavicovité
   • čeľaď: Dinidoridae Stål, 1867
   • čeľaď: Lestoniidae China, 1955
   • čeľaď: Megarididae McAtee & Malloch, 1928
   • čeľaď: Pentatomidae Leach, 1815 - bzdochovité
   • čeľaď: Phloeidae Amyot & Serville, 1843
   • čeľaď: Plataspidae Dallas, 1851 - okrúhličkovité
   • čeľaď: Scutelleridae Leach, 1815 - štítovkovité
   • čeľaď: Tessaratomidae Stål, 1865
   • čeľaď: Thaumastellidae Horváth, 1896
   • čeľaď: Urostylidae Dallas, 1851

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. PROTIĆ, Ljiljana. Heteroptera. Beograd : Prirodnjački muzej u Beogradu, 2011. ISBN 978-86-82145-36-3. S. 7.
 2. Jong, Y.S.D.M. (ed.) (2013) Fauna Europaea version 2.6.2. Citované 16. 1. 2014 Web Service available online: Fauna Europaea
 3. OBENBERGER, Jan. Entomologie IV - Systematická část 3. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. S. 8 až 9, 12 až 35.
 4. Paraneoptera Species File - suborder Heteroptera Website Custodian. Paraneoptera Species File. Version 5.0/5.0. Copyright 2013. Citované 17. 1. 2014 Paraneoptera Species File
 5. SCHUH, Randall T. - SLATER, James A.. True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera). Classification and Natural History. Ithaca and London : Comstock Publishing Associates a division of Cornell University Press, 1995.
 6. FERIANC, Oskár. Slovenské mená hmyzu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1975.
 7. BEHRENSMEYER, A. K., and A. TURNER. 2013. Taxonomic occurrences of Suidae recorded in the Paleobiology Database. Fossilworks. Citované 17. 1. 2014 Fossilworks: Gateway to the Paleobiology Database
 8. Mikko Haaramo. Mikko's Phylogeny Archive. Content updated 2006-06-11. Page modified 2013-02-12. Citované 17. 1. 2014 Mikko's Phylogeny Archive
 9. NEPOMORPHA - water bugs, and relatives Mikko Haaramo. Mikko's Phylogeny Archive. Content updated 2006-06-11. Page modified 2013-02-12. Citované 17. 1. 2014 Mikko's Phylogeny Archive
 10. ZHANG, Junfeng - GOLUB, Viktor B. - POPOV, Yuri A. - SHCHERBAKOV, Dmitri E. (2005) Ignotingidae fam. nov. (Insecta: Heteroptera: Tingoidea), the earliest lace bugs from the upper Mesozoic of eastern China. Cretaceous Research, Volume 26, Issue 5 (October 2005): 783-792. Abstrakt článku v databáze Science Direct
 11. GOLUB, Viktor B. - POPOV, Yuri A. - ARILLO, A. (2012) Hispanocaderidae n. fam. (Hemiptera: Heteroptera: Tingoidea), one of the oldest lace bugs from the Lower Cretaceous Álava amber (Spain). Zootaxa 3270: 41-50. PDF
 12. LIVERMORE, Laurence (author & ed.), LEMAÎTRE, Valérie (co-author & ed.), DOLLING, Bill (taxonomy expert), WEBB, Mick (principal database developer) (2013) Coreoidea Species File (Version 5.0/5.0) Online: Coreoidea Species File Online