Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
E58-SVK.svg
E77-SVK.svg
E571-SVK.svg
E572-SVK.svg


Mapa
Rýchlostná cesta R2 (Slovensko)
 v prevádzke    vo výstavbe    v pláne
Základné údaje
Správca: Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka: vrátane peáží 325,877 km
bez peáží 303,822 km 
  z toho v prevádzke: vrátane peáží 34,469 km
bez peáží 20,092 km 
  z toho vo výstavbe: 26,90 km 
  z toho v pláne: vrátane peáží 270,27 km
bez peáží 262,59 km

Kraj:

Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj 
Výjazdy Výjazd (mimoúrovňové kríženie na diaľnici) 15 (v prevádzke) 
Tunely: 0 (v prevádzke) 

Rýchlostná cesta R2 (R2) je plánovaná rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá povedie v koridore cesty I/50 od štátnej hranice s Českou republikou po diaľničnú križovatku Košice - juh. Podľa údajov z júna 2012 je ukončenie výstavby R2 naplánované na rok 2021.[1]

Na svojej trase sa bude križovať s diaľnicou D1 (Chocholná) a rýchlostnými cestami R8 (Bánovce nad Bebravou), R1 (Žiar nad Hronom a Zvolen), R3 (Žiar nad Hronom a Zvolen), R7 (Lučenec) a R4 (Košice, juh).

Na úseku Žiar nad Hronom – Zvolen bude R2 v peáži s rýchlostnými cestami R1 a R3. R2 bude vybudovaná na trasách európskych ciest E58, E77, E571 a E572.

Úseky rýchlostnej cesty R2[upraviť | upraviť zdroj]

Chocholná - Mníchova Lehota[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek povedie v koridore I/50, tak ako celá dĺžka R2. Začínať bude v križovatke s D1 Chocholná a pokračuje pomerne nenáročným terénom juhovýchodným smerom ku obci Mníchova Lehota. Technická štúdia bola vypracovaná v roku 1998 a predbežne stanovila dĺžku úseku na približne 8 kilometrov. Výstavba by mala prebiehať v období rokov 2014 – 2017 a mala by podľa plánov z roku 2006 stáť okolo 45 miliónov €[2]. Na úseku bude vybudovaných pravdepodobne 7 mostných objektov, 3 križovatky a veľké ľavostranné odpočívadlo Trenčianska Turná. V rámci investície bude potrebné presunúť inžinierske siete a II/507 a cesty III. triedy.

Mníchova Lehota - Ruskovce[upraviť | upraviť zdroj]

Plánovaný úsek medzi obcami Mníchova Lehota a Ruskovce by mal byť budovaný v rokoch 2014 – 2017. Technická štúdia z roku 1998 predpokladá jeho dĺžku na zhruba 15 km a podľa dohadov by výstavba mala stáť niečo vyše 81 miliónov €[3]. Rýchlostná cesta na tomto úseku bude viesť paralelne so železničnou traťou a cestou I/50 okolo obcí Mníchova Lehota, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Svinná a Ruskovce. Na úseku sa bude nachádzať zrejme 8 mostov, 5 križovatiek a stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Trenčianske Jastrabie. Výstavba si samozrejme vyžiada preložky inžinierskych sietí a ciest II. a III. triedy.

Ruskovce - Pravotice[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek v okrese Bánovce nad Bebravou vytvorí obchvat Bánoviec nad Bebravou. Úsek R2 odkloní dopravu z cesty I/50 z obcí Dolné Ozorovce a Horné Ozorovce a Bánoviec nad Bebravou. Výstavba by podľa plánov z roku 2006 mala stáť vyše 78 miliónov €[4]. Zmluva na výstavbu bola podpísaná 30. decembra 2013, samotná výstavba polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty sa oficiálne začala 6. marca 2014 s termínom dokončenia v máji 2016. Úsek bude dlhý 11 km, nachádzať sa tu bude 15 mostných objektov a 3 križovatky.

Pravotice - Dolné Vestenice[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek medzi Pravoticami a Dolnými Vestenicami bude mať dĺžku 10 km, vybudovaný by mal byť v rokoch 2014 – 2018. Štát by mal výstavbu financovať sumou 85 520 215,10 € (2 576 382.000 Sk)[5]. Na úseku sa bude nachádzať križovatka Hradište, kde sa bude začínať R8. Plánovaný je tunel Chotômka dlhý 200 metrov, 4 mosty, 4 križovatky.

Dolné Vestenice - Nováky[upraviť | upraviť zdroj]

Tento 11 km dlhý úsek R2 sa nakoniec napojí na už vybudovaný úsek R2 Nováky – Prievidza. Výstavba prebehne v rokoch 2014 – 2018, stáť by mala 122 929 263,76 € (3 703 367 000 Sk)[6]. Nachádzať sa tu bude 5 mostov, 3 križovatky, bude potrebné prebudovať potoky a cestné komunikácie, ako aj inžinierske siete.

Prievidza - Žiar nad Hronom, sever[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek, ktorý spojí Prievidzu a Žiar nad Hronom povedie cez Trenčiansky aj Banskobystrický kraj. Celková dĺžka úseku bude 31,6 km. Výstavba prebehne v rozmedzí rokov 2016 – 2020, celkové náklady dosiahnú 329 441 180,38 € (9 924 745 000 Sk). Úsek vytvorí južné obchvaty obcí Veľká Čausa, Chrenovec-Brusno, Jalovec a Ráztočno. Z hľadiska terénu ide o náročnejšie územie ako pri predchádzajúcich úsekoch. Na úseku budú postavené tunely Handlová dlhý 600 m a Boriny dlhý 425 m, 16 mostov, 8 križovatiek, protihlukové bariéry a podchody pre migráciu zveri. Taktiež budú prebudované inžinierske siete.

Žiar nad Hronom, sever - Žiar nad Hronom, juh[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek s dĺžkou 5,76 kilometra vytvorí východný obchvat Žiaru nad Hronom. Vedie prevažne poľnohospodárskym územím. Na úseku sa budú nachádzať dve mimoúrovňové križovatky, 5 mostov a jeden nadchod pre peších v samotnom Žiari nad Hronom. Na križovatke Žiar nad Hronom, juh sa napojí na R1 (južný obchvat Žiaru nad Hronom). Zmluva na výstavbu bola podpísaná 25. septembra 2012, samotná výstavba polovičného profilu úseku rýchlostnej cesty sa oficiálne začala 16. októbra 2012 s termínom dokončenia v októbri 2014.

Zvolen, západ - Zvolen, východ[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Zvolena bude tvorený 10,5 km dlhým úsekom R2. Začiatok úseku bude na križovatke Sliač, kde sa odpojí od R1 a pokračuje na východ. Pripravené sú 3 varianty trasy úseku. Stavba v hodnote 97 750 614,09 € (2 944 835 000 Sk)[7] by mala prebehnúť v rokoch 2016 – 2019. Úsek výrazne pomôže doprave v meste Zvolen, keďže z neho odkloní európske cesty. Počet tunelov sa líši podľa variantu, budú buď dva s dĺžkou 500 a 350 metrov alebo jeden dlhý 350 – 550 metrov. Variant C2 počíta s počtom mostov 12, C3 s počtom 10 a C4 s počtom mostov 15. Nachádzať sa tu bude takisto stredisko správy a údržby rýchlostných ciest. V rámci ochrany životného prostredia je potrebné vybudovať protihlukové bariéry v dĺžke 4,6 km a obojstranné oplotenie. Bude potrebné vybudovať privádzač, prebudovať cesty II. a III. triedy a poľné cesty, upraviť vodné toky a preložiť inžinierske siete. Na úseku bude aj križovatka Zvolen - sever, kde sa bude odpájať od R2 R3.

Zvolen, východ - Pstruša[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek povedie od obchvatu Zvolena na východ severným obchvatom obce Vígľaš do Pstruše. Úsek bude dlhý 7,85 km.[8] Podľa vyjadrení štátneho tajomníka ministerstva dopravy, Andreja Holáka v júni 2012, sa na úseku malo začať stavať do 30. júna 2013, hotový mal byť v roku 2015.[1] V súčasnosti prebieha tender na zhotoviteľa a začiatok výstavby je plánovaný na rok 2013. Úsek by mal stáť 142 miliónov €.[1] Ceny stavby bola pôvodne určená na 154 448 184,29 € (4 652 906 000 Sk). Nachádzať sa tu bude 14 mostov, mimoúrovňová križovatka a dočasná križovatka, ktorá počas výstavby okolitých úsekov zabezpečí prepojenie s I/50.

Pstruša - Kriváň[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Pstruša – Kriváň vytvorí južný obchvat Detvy. Dlhý bude 10,38 km, vybudovaný mal byť v rokoch 2012 – 2015 za sumu 133 828 852,15 € (4 031 728 000 Sk)[9]. V lete 2012 sa však už rátalo s cenou 232 mil. €.[1] Zmluva na výstavbu bola podpísaná 12. novembra 2013, samotná výstavba sa oficiálne začala 25. novembra 2013 s termínom dokončenia v novembri 2015. Trasa vedie súbežne s I/50 a železničnou traťou 160. Nachádzať sa tu bude 18 mostov, 3 križovatky. Denne trasou prejde 15 až 16 tisíc vozidiel.[1]

Kriváň - Lovinobaňa[upraviť | upraviť zdroj]

Trasa úseku Kriváň – Lovinobaňa je momentálne vo fáze príprav. Dlhý bude 17,75 km, výstavba by mala stáť 200 988 182,96 € (6 054 970 000 Sk)[10] a mala by prebehnúť v rokoch 2015 – 2018. Začínať sa bude na mimoúrovňovom križovaní s II/526, pokračovať severným obchvatom obce Kriváň do Lovinobane, kde končí mimoúrovňovou križovatkou s I/50. Nachádzať sa tu bude Podkrivánsky tunel dlhý 680 metrov a Pilanský tunel dlhý 1040 metrov, 19 mostov. V rámci výstavby bude potrebné najmä prebudovať cesty III. triedy a poľné cesty.

Lovinobaňa - Ožďany[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R2 Lovinobaňa – Ožďany, prepojí Lovinobaňu, Lučenec a Ožďany rýchlostnou cestou. Dĺžka úseku bude asi 25,5 km. Výstavba je plánovaná na roky 2015 – 2020, výstavba by mala dosiahnuť náklady 175 346 876,45 € (5 282 500 000 Sk)[11]. Nachádzať sa tu bude križovatka Lučenec 1, kde sa bude napájať R7, 23 mostov, 4 mimoúrovňové križovatky, odpočívadlá Veľké Podrečany a Veľké Ožďany, a stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Lučenec. Investovať bude potrebné najmä do preložiek inžinierskych sietí a úprav poľných ciest a I/50.

Obchvat Oždian[upraviť | upraviť zdroj]

Obchvat Oždian

Obchvat obce Ožďany je úsek v prevádzke a rýchlostná cesta v polprofile označená ako Cesta I. triedy 50A. Úsek je dlhý 6,09 km. Výstavba prebehla v rokoch 2004 – 2007, náklady na výstavbu vo výške 57 040 848,62 € (1 718 412 605 Sk)[12] boli hradené zo štrukturálneho fondu, EIB a štátneho rozpočtu. Zhotoviteľom úseku bola firma Strabag, a.s.. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R22,5/100. Navrhnutá trasa spolu s plánovaným rozšírením zabezpečí kapacitné vyhliadky zaťaženia do roku 2030. Nachádza sa tu celkom 6 mostov, z toho jeden nad potokom Suchá. Úsek odľahčil zaťaženie obce Ožďany dopravou ako aj exhalátmi, vyriešil tiež nevyhovujúci úsek I/50 za obcou (tzv. Oždiansky kopec). Dočasné napojenie na I/50 je úrovňovými križovatkami. Úsek bol odovzdaný do predčasného užívania 5. decembra 2006[13].

Ožďany - Zacharovce[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek R2 medzi Ožďanmi a Zacharovcami vytvorí severný obchvat Rimavskej Soboty. Dĺžka obchvatu po vybudovaní bude 9,8 km. Výstavba podľa plánov prebehne v rokoch 2015 – 2018, mala by stáť 84 976 432,32 € (2 560 000 000 Sk)[14]. Nachádzať sa tu bude 8 mostov, 2 križovatky a vybudované tiež bude stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Rimavská Sobota. Vybudované tiež budú protihlukové bariéry, preložené inžinierske siete a upravené cestné komunikácie.

Zacharovce - Bátka[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Zacharovce – Bátka spojí obchvat Rimavskej Soboty s už existujúcim obchvatom Figy a Tornale. Dĺžka úseku bude 7,67 km, výstavba by mala prebehnúť v rokoch 2015 – 2017 za sumu 54 158 335 € (1 631 574 000 Sk)[15]. Úsek prekonáva pahorkatiny a lesy, nachádzať sa tu bude 7 mostov, mimoúrovňová križovatka.

Bátka - Figa[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek R2 takisto vytvorí spojenie s obchvatom Rimavskej Soboty a Figy a Tornale. Dĺžka úseku bude 8,1 km, výstavba by mala stáť 55 670 981,88 € (1 677 144 000 Sk)[16], výstavba by mala prebehnúť v rokoch 2015 – 2017. Úsek sa nachádza v poľnohospodárskej oblasti, čím bude potrebné prebudovať poľné cesty. Plánovaných je 7 mostov, mimoúrovňová križovatka, odpočívadlo Bátka, protihlukové bariéry.

Figa - Tornaľa[upraviť | upraviť zdroj]

Tento úsek R2 vybudovaný v polprofile je v súčasnosti označený ako Cesta I. triedy 50B, je tvorený obchvatom obcí Figa a Tornaľa, ktoré sú prepojené do funkčného celku. Celková dĺžka úseku je 14 km. Výstavbu zabezpečili firmy Strabag, a.s. a Doprastav, a.s., financovanie bolo zo štrukturálneho fondu, štátneho rozpočtu a NDS. Začiatok výstavby bol v roku 2003, koniec v roku 2008. Na úseku sa nachádza 19 mostov, dominantný je lokalizovaný západne od obce Figa. Kategorizácia úseku je podľa STN 736100 R22,5/100, na polprofil, ľavú časť budúceho plného profilu, je použitá kategória R11,5/100. Nachádzajú sa tu tri mimoúrovňové križovatky.

Tornaľa - Gombasek[upraviť | upraviť zdroj]

Pripravovaný úsek R2 spojí Banskobystrický a Košický kraj. Dĺžka úseku bude 18 km, s výstavbou sa počíta v období 2019 – 2022. Úsek bude obsahovať 15 mostov a 1 odpočívadlo. V tunelovom variante je možný aj tunel Plešivec.[17]

Gombasek - Rožňava[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek bude dlhý 9,8 km, jeho výstavba je naplánovaná na obdobie rokov 2017 až 2020. Plánovaných je 8 mostov.[18]

Rožňava - Jabloňov nad Turňou[upraviť | upraviť zdroj]

Nevyhovujúci horský priechod Jablonovské sedlo (Sorošku) nahradí dvojrúrový tunel Soroška. Takisto tu bude vybudovaných 25 mostov, obojstranné odpočívadlo Lipovník.[19] Celková dĺžka úseku bude 14,1 km vrátane tunela. Severná rúra bude mať dĺžku 4,27 km, južná 4,282 km. Tunel povedie 50 metrov pod železničným tunelom na trati Zvolen - Košice. Rýchlosť v úseku je plánovaná na 120 km/h, 100 km/h v tuneli. Súčasťou úseku bude tiež stredisko v Jabloňove a odpočívadlo Jovice.[20]

Jabloňov nad Turňou - Včeláre[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek Jabloňov nad Turňou - Včelárei by mal byť stavaný v rokoch 2018 až 2021 v celkovej dĺžke 7,8 km. Jeho súčasťou bude tiež 8 mostov.[21]

Včeláre - Šaca[upraviť | upraviť zdroj]

Úsek medzi Včelármi a Šacou napojí Košice na R2. Úsek s dĺžkou 28 km by mal byť vybudovaný v rokoch 20182021, štát ho bude financovať sumou 244 933 545,77 € (7 378 868 000 Sk)[22]. Tiež tu bude 20 mostov, 3 križovatky a odpočívadlo Turňa nad Bodvou.

Šaca - Košické Oľšany[upraviť | upraviť zdroj]

Posledný úsek R2 spojí R2 s diaľnicou D1 na križovatke Košické Oľšany a na križovatke Košice - juh s R4. Dĺžka celého úseku bude 24 km, výstavba by mala prebehnúť v rokoch 2014 – 2017. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 209 943 039,24 € (6 324 744 000 Sk)[23]. Nachádzať sa tu bude 15 mostov, 5 križovatiek, odpočívadlo Haniska a stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR Šebastovce.

Petícia[upraviť | upraviť zdroj]

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková spolu s 21 mestskými poslancami iniciovala petíciu za výstavbu R2 v Trenčianskom kraji. Text petície obsahuje túto žiadosť: „Som za bezodkladné zaradenie budovania piatich plánovaných úsekov cesty R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji (D1 – Mníchova Lehota, Mníchova Lehota – Ruskovce, Ruskovce – Pravotice, Pravotice – Dolné Vestenice, Dolné Vestenice – Nováky) medzi najvyššie priority Vlády Slovenskej republiky pri rozvoji cestnej infraštruktúry na Slovensku. Žiadam o prehodnotenie a úpravu harmonogramu výstavby cestných komunikácií tak, aby sa vybudovanie cesty a jej definitívne odovzdanie do užívania zrealizovalo v čo najkratšom čase.”[24]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c d e Do Detvy sa pôjde o tri roky po diaľnici [online]. pravda.sk, 08.06.2012, [cit. 2012-06-30]. Dostupné online.
 2. Križovatka D1 - Mníchova Lehota
 3. Mníchova Lehota - Ruskovce
 4. Ruskovce - Pravotice
 5. Pravotice - Dolné Vestenice
 6. Dolné Vestenice - Nováky
 7. Zvolen, západ - Zvolen, východ
 8. Zvolen, východ - Pstruša [online]. Národná diaľničná spoločnosť, [cit. 2013-11-28]. Dostupné online.
 9. Pstruša - Kriváň
 10. Kriváň - Lovinobaňa
 11. Lovinobaňa - Ožďany
 12. Ožďany - obchvat
 13. Obchvat Oždian a Tornale zrýchli južné prepojenie Bratislavy s Košicami
 14. Ožďany - Zacharovce
 15. Zacharovce - Bátka
 16. Bátka - Figa
 17. Tornaľa - Gombasek [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 18. Gombasek - Rožňava [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 19. Rožňava - Jabloňov nad Turňou [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 20. Rýchlostnú cestu s tunelom pod Soroškou začnú stavať na budúci rok [online]. Petit Press, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 21. Jabloňov nad Turňou - Včeláre [online]. Národná diaľničná spoločnosť, 2014-01-08, [cit. 2014-01-08]. Dostupné online.
 22. Včeláre - Košice, Šaca
 23. Košice Šaca - Košické Olšany
 24. Petícia za výstavbu rýchlostnej cesty R2 [online]. Prievidza : Mesto Prievidza, [cit. 2013-06-18]. Dostupné online.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]