Doprava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Dopravný prostriedok - autobus, premávajúci v meste Cambridge

Doprava môže byť:

  • úmyselný pohyb (jazda, plavba, let) dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa umožňuje realizácia dopravného procesu a uskutočňuje sa tak jeho výsledok, t. j. preprava,[1]
  • odvetvie národného hospodárstva zabezpečujúce prepravu (premiestňovanie) osôb, vecí, správ a pod.[2]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Objektom prepravy ako výsledku dopravného procesu môžu byť veci (predmety, suroviny a pod.), osoby, ale napríklad aj informácie, financie alebo energia. Preprava informácií sa zvyčajne vydeľuje ako samostatný odbor, komunikácie a telekomunikácie. Druhom prepravy je takisto prenos elektrickej energie. Tento článok sa ďalej zaoberá najmä prepravou vecí a osôb.

Najstarším spôsobom dopravy je chôdza. V rozvinutých krajinách sa ľudia pešo dopravujú skôr na kratšie vzdialenosti, a chôdza na dlhšie vzdialenosti je spôsobom oddychu a trávenia voľného času (pešia turistika). Ľudia takisto doteraz nosia náklady v náročnom teréne (nosiči v horách).

Ďalším historickým spôsobom dopravy je využitie zvierat, na jazdu, nosenie alebo ťahanie nákladu.

Doprava ako odvetvie národného hospodárstva[upraviť | upraviť zdroj]

Vlastným produktom dopravy ako činnosti materiálnej výroby je preprava. Preprava síce nemá vecný charakter, ako služba však umožňuje dokončenie procesu tvorby úžitkových hodnôt v podobe výrobkov. V minulosti vzhľadom k problematickému rozlíšeniu dopravy na osobnú a nákladnú v praxi, sa celá doprava zaraďovala do jedného odvetvia, ktoré sa pri hrubom triedení, resp. pri nemožnosti rozlíšiť jeho výrobnú a nevýrobnú časť, zaraďovalo medzi odvetvia hmotnej výroby.[3] V súčasnosti sa nákladná preprava zaraďuje medzi výrobné odvetvia národného hospodárstva a osobná preprava patrí medzi nevýrobné odvetvia národného hospodárstva.

Prvky dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Technológia použitá na dopravu sa skladá z dopravných prostriedkov, dopravnej infraštruktúry a organizácie dopravy.

Základ dopravy tvoria:

  • dopravné prostriedky - mobilná technická základňa dopravy (automobil, ľoď.. atď)
  • dopravné cesty - uskutočňuje sa na nej pohyb dopravných prostriedkov (umelé-(cesty, železnice..) a prirodzené(moria, oceány..)
  • dopravné zariadenia - dopravné stavby a iné súčasti statickej dopravy (prístavy, letiská, parkoviská..)

Klasifikácia dopravy a prepravy[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa predmetu prepravy sa rozlišuje:


Podľa druhu dopravnej cesty a dopravného prostriedku:

Podľa verejnosti:

Podľa rozsahu:

Podľa dosahu:

Podľa pravidelnosti:

Podľa vzťahu dopravcu a prepravcu:

Podľa vzťahu k určitému územiu:

Podľa prostredia, v ktorom sa doprava vykonáva:

alebo:

Podľa konvenčnosti:

Kombinácia viacerých dopravných odborov za účelom prepravy je multimodalita (komodalita). Pri použití dvoch dopravných odborov ide o bimodálnu prepravu, troch ... trimodálnu a pod. Multimodálna preprava pri použití na prepravu nákladu viacnásobne použiteľnej prepravnej (nákladovej) jednotky, pričom sa počas prepravy s jej obsahom nemanipuluje, je intermodálna preprava. V prípade, že sa na hlavnej prepravnej vzdialenosti použije ekologickejší dopravný odbor (železničná alebo vodná doprava), taká intermodálna preprava sa označuje ako kombinovaná preprava. Podľa účasti personálu táto môže byť

V prípade, že dopravný prostriedok pri intermodálnej preprave použije dopravné cesty rôznych dopravných odborov, ide o kombinovanú dopravu. Kombinovaná doprava teda nie je samostatným dopravným odborom, pretože nemá ani vlastné dopravné cesty, ani vlastné dopravné prostriedky.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

1 Preprava batožiny patrí do osobnej prepravy, nie nákladnej.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. STN 01 8500: 2000, Základné názvoslovie v doprave.
  2. doprava. In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2003. 12 zv. (702 s.) ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č - Eg).
  3. Kovačka M. (1986) Ekonomická štatistika

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • [1]
  • doprava in: Encyclopaedia Beliana