Európsky hospodársky a sociálny výbor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradným orgánom reprezentujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré kolektívne tvoria organizovanú občiansku spoločnosť. Predkladá ich názory a bráni ich záujmy v rokovaniach o politike s Radou, Komisiou a Európskym parlamentom. Výbor bol ustanovený v roku 1957 na základe Rímskej zmluvy na základe snahy zjednotiť hlasy rozličných záujmových skupín pri vytváraní Spoločného trhu.

Zloženie Výboru[upraviť | upraviť zdroj]

EHSV je zložený z 317 zástupcov členskyćh štátov, ktorí zastupujú hospodárske a sociálne záujmové skupiny v Európe. Čelnovia EHSV sú nominovaní národnými vládami a vymenovaní Radou na obdobie 4 rokov s možnosťou opätovného vymenovania do funkcie. Politicky pracujú úplne nezávisle. Členovia EHSV patria do jednej z 3 skupín: zamestnávatelia, pracujúci a rôzne záujmové skupiny

  • skupina zamestnávatelia - má členov zo súkromného a verejného sektora priemyslu, z malých a stredných podnikov, obchodných komôr, veľkoobchodu i maloobchodu, bankovníctva a poisťovníctva, dopravy a poľnohospodárstva.
  • skupina pracujúcich - zastupuje všetky kategórie zamestnancov od manuálnych po riadiacich. Ich členovia sú z národných odborových organitácii.
  • tretia skupina reprezentuje veľmi široký okruh záujmových skupín - mimovládne organizácie, poľnohospodárske organizácie, malé podniky, remeselné a profesijné združenia, družstevné a neziskové združenia, spotrebiteľské a environmentálne organizácie, vedecké obce a združenia, ktoré repreznetujú rodina, ženy a zdravotne postihnutých občanov.
Krajina Počet členov
Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo 24
Poľsko, Španielsko 21
Belgicko, Česko, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Švédsko 12
Dánsko, Írsko, Litva, Slovensko, Fínsko 9
Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko 7
Cyprus, Luxembursko 6
Malta 5
CELKOVO 317

Po vstupe Bulharska a Rumunska bude mať Výbor 344 členov.

Činnosť EHSV[upraviť | upraviť zdroj]

EHSV má tri hlavné úlohy:

  • radí Rade EÚ, Komisii a Európskemu parlamentu buď na ich žiadosť, laebo z vlastnej iniciatívy
  • podporuje väčšiu účasť občianskej spoločnosti na tvorbe politík EÚ
  • upevňuje úlohu občianskej spoločnosti v nečlenských štátoch EÚ

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]