Masarykova univerzita

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Lekárska fakulta
Ekonomicko-správna fakulta
Fakulta informatiky

Masarykova univerzita (lat. Universitas Masarykiana Brunensis, v rokoch 1960 – 1990 fungujúca pod názvom Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) bola založená v rokoch 1919. Masarykova univerzita sídli v Brne a skladá sa z deviatich fakúlt. Podľa počtu študentov v akreditovaných študijných programoch ide o druhú najväčšiu vysokú školu v Českej republike. Zároveň má najvyšší počet prihlášok od slovenských študentov spomedzi vyšokých škôl v ČR.[1] Terajším rektorom je doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D (od augusta 2011).

História univerzity[upraviť | upraviť zdroj]

O vznik Masarykovej univerzity sa zaslúžil najmä Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Univerzity Karlovy a neskorší prvý prezident Československa. V rámci svojej vedeckej a politickej činnosti venoval pozornosť rozvoji československých vysokých škol a už od osemdesiatych rokov 19. storočia zdôrazňoval potrebu širokej konkurencie vo vedeckej práci. V tejto súvislosti poukazoval na to, že vtedajšia jediná česká univerzita k svojmu rozvoju potrebuje konkurentku. Zriadenie druhej českej univerzity bolo dlhé roky jednou z jeho politických priorít a mal v tejto otázke podporu rady profesorov, študentov i širokej verejnosti.

Najväčším problémom sa ukázala voľba miesta pre túto univerzitu. Napriek tomu, že všeobecne prevládal názor, že by mala byť založená v meste Brno, proti boli najmä brnenskí Nemci, ktorí Brno politicky úplne ovládali a báli sa oslabení svojho vplyvu. To bolo dokonca zdrojom nacionálnych konfliktov, ktoré vyvrcholili tragickými pouličnými stretmi v roku 1905 pri príležitosti tzv. Volkstagu.

Až koniec vojny a rozpad Rakúska-Uhorska priniesol priaznivejšie podmienky pre založenie novej univerzity. Zriadená bola zákonom číslo 50 Sb. zo dna 28. januára 1919 a v dobe svojho vzniku mala štyri fakulty (právnicku, lekársku, prírodovedeckú a filozofickú). Napriek tomu, že zákon predpokladal výstavbu univerzitného areálu do roku 1930, podarilo sa realizovať iba budovu právnickej fakulty.

Nacistická okupácia spôsobila univerzite ťažké materiálne i ľudské straty (napríklad z prírodovedeckej fakulty bola popravená alebo umučená štvrtina profesorského zboru). Ďalší neblahé zásahy nasledovali zo strany komunistickej moci po roku 1948. Najrozsiahlejšie čistky prebehli na právnickej fakulte, ktorú muselo opustiť 46 % študentov; v roku 1950 bola zrušená úplne. V rokoch 1960-1990 niesla univerzita z politických dôvodov meno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Roku 1946 bola zriadená pedagogická fakulta, ktorá však medzi rokmi 1953 a 1964 stála mimo zväzok univerzity.

Obnovenie slobodných pomerov po novembri 1989 umožnilo univerzite ďalší rozvoj. Boli založené štyri nové fakulty (ekonomicko-správna, informatiky, sociálnych štúdií, športových štúdií). Za originálny informačný systém bola univerzite udelená európska cena EUNIS Elite Award (2005). Medzinárodná spolupráca je realizovaná mimo iného v rámci Compostela Group of Universities a Utrecht Network.

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Vysokoškolské ústavy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. HORÁKOVÁ, Jarmila. Do Česka chodia tí najlepší študenti zo Slovenska [online]. Bratislava : Denník SME, 28.2.2012, [cit. 2012-03-09]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]