Max More

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Max More

Max More (* 1964) je americký vizionár, extropista a transhumanista.

Kariéra[upraviť | upraviť zdroj]

Je pôvodom z Anglicka, vlastným menom Max O´Connor. Vyštudoval filozofiu, politológiu a ekonómiu na Oxforde. Spoluvytvoril a rozvinul koncept extropie ako opaku entropie.

Zakladateľ Extropy Institute[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1988 založil Extropy Institute v Kalifornii v USA. Je jeho prezidentom, od roku 1988 vydáva časopis Extropy. Sformuloval extropiánske princípy, ktoré pravidelne aktualizuje. Založil hnutie extropiánov. Žije v Kalifornii v USA.

Extropia[upraviť | upraviť zdroj]

Extropia je podľa Maxa Mora miera inteligencie systému, jeho informovanosti, energie, životaschopnosti, vitality, rôznorodosti, komplexity a schopnosti rastu.

Extropiáni[upraviť | upraviť zdroj]

Extropiáni sa hlásia k spontánnemu poriadku, čo v ich poňatí znamená podporovanie decentralizovaných a dobrovoľných procesov spoločenskej správy, podporovanie tolerancie, slobodného trhu, rozdielnosti, myslenia s dlhodobým výhľadom, osobnej zodpovednosti a slobody.

Extropia ako transhumanistická filozofia[upraviť | upraviť zdroj]

Extropia je podľa Maxa Mora transhumanisticka filozofia. Extropiánske princípy definujú špecifickú "odnož" transhumanistickeho myslenia. Ako humanisti, tak aj transhumanisti uprednostňujú pokrok a hodnoty založené na nás samých, na rozdiel od externej náboženskej autority.

Transhumanisti však podľa Maxa Mora posúvajú humanizmus ešte ďalej, snahou o dosiahnutie samotných ľudských limitov, pomocou vedy a technológie skombinovanej s kritickým a kreatívnym myslením. Bojujú proti nevyhnutnosti starnutia a smrti, snažia sa o postupne zdokonaľovanie intelektuálnych schopnosti, fyzických kapacít, a emocionálneho vývoja. Vidia humanitu, ľudskosť, ako prechodne štádium v evolučnom vývoji inteligencie. Obhajujú použitie vedy k zrýchleniu premeny z ľudského (humánneho) stavu na transhumánny alebo až posthumánny stav.

Extropiánske princípy[upraviť | upraviť zdroj]

Max More zaradil medzi extropiánske princípy:

Neustály pokrok - Neustálu snahu o dosiahnutie vyššej inteligencie, vzdelania, efektívnosti a nekonečnej dĺžky života, snahu o odstránenie politických, kultúrnych, biologických a psychologických limitov seba-realizacie a seba-aktualizacie. Neustále prekračovanie prekážok v našom pokroku a možnostiach. Expanziu do vesmíru a zlepšovanie sa bez konca.

Seba-Transformáciu - Pokračujúce morálne, intelektuálne a fyzické zlepšovanie sa pomocou kritického a kreatívneho myslenia, osobná zodpovednosť a experimentacia. Snahu o biologicky neurologicky nárast popri emocionálnom a psychologickom zlepšovaní.

Prakticky optimizmus - Podporovanie činnosti pozitívnymi očakávaniami. Adaptovanie racionálneho, na činnosti založeného optimizmu, namiesto slepej viery alebo stagnujúceho pesimizmu.

Inteligentné technológie - Použitie vedy a technológie na kreatívne prekonanie našich "prírodných" limitov ktorými nás obdarovalo naše biologické dedičstvo, kultúra a prostredie. Prijímanie technológie nie ako technológiu samu pre seba, ale ako efektívneho prostriedku k zlepšeniu života.

Otvorenú spoločnosť - Podporovanie sociálnych pravidiel ktoré povzbudzujú slobodu prejavu, slobodu konania a experimentacie. Opozíciu k autoritárskej spoločenskej kontrole a uprednostňovanie decentralizácie moci. Preferovanie vyjednávania namiesto boja, výmeny namiesto nátlaku. Otvorenosť k zdokonaľovaniu sa namiesto statickej utópie.

Sebaurčenie - Nezávislé myslenie, individuálnu sloboda, osobnú zodpovednosť, seba-reguláciu, sebaúctu a rešpekt k ostatným.

Racionálne myslenie - Uprednostňovanie dôvodu a faktov pred slepou vierou, zamýšľanie sa nad dogmami. Otvorenosť pre každú výzvu nasej viere a presvedčeniu. Privítanie kritiky existujúceho presvedčenia a zároveň otvorenosť k novým myšlienkam.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Publikoval texty:

 • Dynamic Optimism. An Extropian Cognitive-Emotional Virtue (1990)
 • Transhumanism. A Futurist Philosophy (1990), The Extropian Principles (1991)
 • Technological Self-Transformation. Expanding Personal Extropy (1993)
 • Pancritical Rationalism. An Extropian Metacontext for Memetic Progress (1994)
 • The Diachronic Self. Identity, Continuity, Transformation (1995)
 • Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy (1996)
 • Beyond the Machine. Technology and Posthuman Freedom (1997)
 • Virtue and Virtuality. From Enhanced Senses to Experience Machines (1998)
 • Self-Ownership. A Core Extropian Virtue (1998)

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

Publikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Články[upraviť | upraviť zdroj]

 • More, Max: Transhumanism. Towards a Futurist Philosophy. In: Extropy 6 / 1990, revised 1996
 • More, Max: The Extropian Principles V 2.5. In: Extropy 11 Summer 1993, revised 1996
 • More, Max: The Extropian Principles. Version 3.0. A transhumanist Declaration, Extropy Institute, 1998
 • More, Max: Principles of Extropy. Version 3.11 Extropy Institute, 2003

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]