Mediálne umenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Mediálne umenie (iné názvy: umenie nových médií, digitálne, elektronické umenie, umenie a nové technológie) je označenie používané pre projekty otvárajúce aktuálne technologické, estetické, sociálne, kultúrne, právne či politické otázky, ktoré so sebou prinášajú tzv. nové médiá. Od 90. rokov boli novými médiami postupne internet, web, mobily, bezdrôtové technológie, GPS a ďalšie. Kultúra nových médií v tomto zmysle pracuje s novými médiami.

Umenie a kultúra spojené s týmito médiami prekračujú tradičné kontexty, ale zároveň sa s nimi čiastočne prekrývajú. Spájajú v sebe rôzne, predtým oddelené oblasti ľudskej činnosti (výtvarné umenie, hudbu, literatúru, programovanie, dizajn, vedu a výskum, politiku) a zároveň vytvárajú vlastné sociálne okruhy (internetoví umelci, elektronickí hudobníci, hnutie za slobodný softvér, spoločensko-politickí aktivisti a pod.) aj inštitúcie (festivaly, medialaby, učebné odbory). Napriek tomu, že všetky uvedené termíny majú nejasné hranice, odrážajú reálne zmeny, ktorými spoločnosť a umenie vďaka technologickému vývoju prechádzajú a ktoré sú len pomalšie reflektované tradičnými disciplínami. Čoraz viac však dochádza aj k vzájomnému prelínaniu a spätnému ovplyvňovaniu týchto okruhov. Preto by sme mohli pri aktuálnych prejavoch často hovoriť aj o postdigitálnom umení, ktoré síce odráža aktuálny technologický a umelecký vývoj, avšak ktorého médium už nemusí mať "novú" (elektronickú, digitálnu) podobu.

V posledných rokoch boli diskusné mailing listy, konferencie a festivaly mediálneho umenia venované napríklad témam prístupu k informáciám, softvéru a nástrojom; demokratizácie elektromagnetického spektra; sociálneho webu či otázkam svetovej politiky.

Klasifikovanie mediálneho umenia[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorba systémov klasifikácie, kategorizácie a definovania umeleckej formy nových médií je napriek vyše 25-ročnej histórii mediálneho umenia v začiatkoch. Podľa Christiane Paul sa digitálne umenie najprv nazývalo počítačovým umením, potom multimediálnym a dnes je zaraďované pod pojem umenie nových médií (Paul 2003). Ďalšími termínmi používanými pre túto oblasť ako takú alebo jej podžánre sú: elektronické umenie, umenie a technológie, videoumenie, softvérové umenie, net art, generatívne umenie, umenie informácie, umenie virtuálnej reality, game art, telerobotické umenie, hypermédiá, hypertext, interaktívne inštalácie. Pojmy sa líšia v závislosti na pozícii teoretika - či už historickej, alebo v teoretickej alebo umeleckej perspektíve.

Väčšina klasifikácií je založená na používanej technológii (videoumenie, net art), a tiež sa objavilo niekoľko pokusov kategorizovať mediálne umenie podľa podnetov, topoi či iných estetických kategórií. Stephen Wilson v práci Information Arts (Wilson 2002) dáva prednosť encyklopedickému prístupu. Odvolávajúc sa na "nedokonalosť kategorizácie" tvrdí, že je nemožné uplatniť na mnoho-vrstevnaté mediálnoumelecké práce akýkoľvek systém kategórií, a sám zvolil kategórie podľa technológií, ktoré jednotlivé práce používajú. Takýmto spôsobom prichádza k 81 rozličným technológiám, ktoré rozdeľuje do ôsmich kapitol.

Definovanie mediálneho umenia[upraviť | upraviť zdroj]

V práci The Language of New Media (2001) Lev Manovich analyzuje "jazyk nových médií jeho vsadením do histórie moderných vizuálnych a mediálnych kultúr". Takúto metodológiu nazýva 'materialistickým' prístupom. Umožňuje mu vyhnúť sa obvyklým problémom s definíciou a klasifikáciou. Inšpirujúc sa počítačovou vedou, pracuje s modelom vrstiev, aby sa posunul "z materiálnych základov nových médií k ich formám". Takto pri analýze foriem nestráca zreteľ od materiálnej reality. Manovichova práca býva kritizovaná za uprednostnenie filmu ako "kľúčovej konceptuálnej optiky" nazerania na nové médiá.

Simon Penny chápe mediálne umenie ako priesečník vektorov troch historických síl: techniky (predovšetkým počítačovej vedy), transnárodného komoditného kapitalizmu a tradičného výtvarného umenia. Umelci nových médií sa pokúšajú pracovať s estetikou technológie, ktorá je v našej kultúre technológiou moci, paradigmaticky aj ekonomicky. Penny tvrdí, že takéto 'sily' majú silný vplyv na oblasť mediálneho umenia, niekedy až za cenu toho, že vo výsledku je samo ťažko identifikovateľné.

Súčasní slovenskí mediálni umelci[1][upraviť | upraviť zdroj]

Dušan Barok, Erik Bartoš, Martinka Bobríková, Andrej Boleslavský, Darija Czibulková, Ivor Diosi, Ana Filip, Peter Gonda, Jonáš Gruska, Zdeno Hlinka, Peter Huba, Zuzana Husárová, Richard Kitta, Marek Kvetan, Michal Marenčík, Michal Murin, Jakub Pišek, Peter Rónai, Ján Šicko, Michal Šimonfy, Boris Vitázek

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://monoskop.org

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lev Manovich, 2001. The Language of New Media. Cambridge a Londýn: MIT Press.
 • Armin Medosch, 2006. Technological Determinism in Media Art. http://theoriebild.ung.at/view/Main/TechnologicalDeterminismInMediaArt
 • Juan Martín Prada, Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales, Editorial AKAL, Madrid, 2012, ISBN 978-84-460-3517-6
 • Simon Penny, 1996. Realities of the Virtual. In: Media Art Perspectives. Karlsruhe: Edition ZKM. 127-134
 • Christiane Paul, 2003. Digital Art. Londýn: Thames & Hudson.
 • Stephen Wilson, 2002. Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology. Cambridge a Londýn: MIT Press.
V slovenčine a češtine
 • Michal Murin, "Nové médiá", in: Profil 4 (2000) pp. 4-5. [1]
 • Katarína Rusnáková, 2006. História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava: AFAD Press.
 • Slávo Krekovič a Pavel Sedlák, "Má pojem nová média dnes ještě co říci?", in: Literární noviny 31 (2007). [2]
 • Mária Rišková, "Agónia a extáza umenia nových médií", in: Flash Art jeseň (2008). [3]
 • Denisa Kera, "Nová média", Artlist.cz. [4]
 • Palo Fabuš, "Svět pohlcený technologií: Kritika nových médií", in: Umělec 1 (2009). [5]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 • História mediálneho umenia na Slovensku (v angličtine)
 • IDM/FVU/DigiVAF(ex), databázová stránka venovaná študentským prácam v ateliéroch Intermédiá a Digitálne média na Fakute výtvarných umení v Banskej Bystrici
 • New Media Exporer, stránka venovaná najlepším videoartovým prácam a interaktívnym inštaláciam na 3 vysokých umeleckých školách: Košice, Banská Bystrica a Bratislava
 • Nové médiá, Košice, stránka venovaná študentským prácam ateliéru Nové médiá na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach