Ovca

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Jahňa na pastve

Ovca (Ovis) je rod cicavcov z čeľade turovité (Bovidae).

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

  •  ?†Ovis shantungensis
  •  ?†Ovis catclawensis
  •  ?†Ovis zdanskyi
  • podrod Ovis (=Ovis canadiensis A):
    • Ovis canadiensis B:
      • ovca hruborohá (Ovis canadensis C):
        • Ovis canadensis canadensis – vrátane (1) časti Ovis c. californiana v starom zmysle a (2) Ovis canadiensis audoboni
        • Ovis canadensis nelsonii – vrátane (1) časti Ovis c. californiania v starom zmysle, (2) Ovis canadiensis mexicana (=Ovis mexicana/mexicanus, Ovis cervina mexicana/gaillardi, Ovis canadiensis gaillardi, Ovic canadiensis texiana/texianus, Ovis sheldoni), (3) Ovic canadiensis weemsi (=Ovis canadiensis nat. weemsi), (4) Ovis canadiensis cremnobates (=Ovis cervina, Ovis cervina cremnobates)
        • Ovis californiana sierrae (= Ovis c. californiana v novom zmysle, Ovis cervina sierrae)
      • ovca Dallova (Ovis dalli resp. Ovic canadiensis dalli) – existencia akýchkoľvek poddruhov je sporná, ale najčastejšie sa uvádzajú:
        • Ovis dalli (/canadiensis) dalli (resp. Ovis dalli v užšom zmysle; Ovis montana dalli) - vrátane Ovis dalli (/canadiensis) kenaiensis
        • Ovis dalli (/canadiensis) stonei (Ovis stonei) – zaraďované aj pod Ovis canadiensis C
        • Ovis dalli (/canadiensis) fannini (Ovis fannini, Ovis dalli dalli × dalli stonei)
    • ovca snežná (Ovis nivicola resp. Ovis canadiensis nivicola)
      • Ovis nivicola (/canadiensis) nivicola
      • Ovis nivicola (/canadiensis) borealis
      • Ovis nivicola (/canadiensis) alleni
      • Ovis nivicola (/canadiensis) lydekkeri
      • Ovis nivicola (/canadiensis) koriakorum
      • Ovis nivicola ssp. (=?Ovis nivicola nat. colymica) – ovca z Kolymy
  • podrod Pachyceros (=Ovis ammon v širšom zmysle):
    • Ovis aries v širšom zmysle:
      • ovca domáca (Ovis gmelini (/aries/ammon) aries resp. Ovis aries v užšom zmysle) - zaraďovaná aj ako (1) Ovis ammon f. aries (myslí sa Ovis ammon v užšom zmysle) a ako (2) Ovis orientalis/gmelini aries (myslí sa Ovis orentalis C resp. Ovis gmelini v užšom zmysle)
      • ovca muflónovitá A (Ovis orientalis A):
        • ovca muflónovitá B/ (?) ovca muflónová predoázijská A (Ovis orientalis B resp. Ovis gmelini v širšom zmysle)
          • ovca muflónovitá C /(?) ovca muflónová predoázijská B (Ovis gmelini (/orientalis/aries/ammon) orientalis [pričom ale Ovis ammon orientalis v iných klasifikáciách znamená Ovis orientalis D] resp. Ovis orientalis C resp. Ovis gmelini v užšom zmysle) – tzv. ázijský muflón:
            • Ovis gmelini(/ammon/orientalis/(?)aries) gmelini
            • Ovis gmelini (/ammon/orientalis/(?)aries) isphahonica
            • Ovis gmelini(/ammon/orientalis/(?)aries) laristanica
            • Ovis gmelini (/ammon/orientalis/(?)aries) anatolica
            • Ovis gmelini (/ammon/orientalis/(?)aries) ssp. (poddruh v Širaze)
            • Ovis gmelini (/ammon/orientalis/(?)aries) orientalis – zrejme = Ovis gmelini gmelini x ovis vignei arkal
          • muflón/ovca muflón/ovca divá (Ovis musimon) – tzv. európsky muflón; zaraďovaný aj ako samostatný druh
            • muflón lesný/muflón hôrny/muflón obyčajný resp. muflón/ovca muflón/ovca divá v užšom zmysle (Ovis musimon (/orientalis/gmelini/ammon/aries) musimon resp. Ovis musimon v užšom zmysle) - zaraďovaný aj pod Ovis ammon v užšom zmysle
            • muflón cyperský (Ovis musimon (/orientalis/gmelini/ammon/aries) ophion) – zaraďované aj tak, že muflón lesný je Ovis musimon, kým muflón cyperský pod Ovis orientalis C; (?) zaraďované aj pod Ovis ammon v užšom zmysle
        • ovca urial / (?) ovca kašmírska/ (?)ovca muflónová kašmírska (Ovis vignei, Ovis orientalis D)
          • ovca urial ladacká (Ovis vignei (/orientalis/aries/ammon) vignei) – zaraďované aj pod Ovis ammon v užšom zmysle
          • Ovis vignei (/orientalis/aries/ammon) arkal – najnovšie zrejme patrí pod Ovis ammon v užšom zmysle
          • Ovis vignei (/orientalis/aries/ammon) bochariensis
          • Ovis vignei (/orientalis/aries/ammon) punjabiensis
          • Ovis vignei (/orientalis/aries/ammon) cycloceros – zaraďované aj pod Ovis ammon v užšom zmysle
          • Ovis vignei (/orientalis/aries/ammon) blanfordi – zaraďované aj pod O. cycloceros
    • ovca argali/ovca veľkorohá/argali/ ovca stredoázijská (Ovis ammon v užšom zmysle) – ojedinele považované za spoločný druh s Ovis vignei, konkrétne poddruhy sú sporné - nasleduje aktuálne bežná verzia:
      • ovca argali turkménska (Ovis ammnon nigrimontana)
      • Ovis ammon polii
      • Ovis ammon ammon
      • Ovis ammon karelini (karelin)
      • ovca argali tibetská (Ovis ammon hodgsonii) - vrátane Ovis ammon dalailamae
      • Ovis ammon humei
      • Ovis ammon collium
      • Ovis ammon jubata
      • Ovis ammon darwini – (?) vrátane Ovis ammon kozlovi
      • Ovis ammon littledalei – zaraďované aj pod polii
      • Ovis ammon sairensis – zaraďované aj pod polii
      • Ovis ammon adametzi – zaraďované aj pod hodgsoni
      • Ovis ammon ssp [hangaii]
      • Ovis ammon severtzovi – staršie zaraďované ako (1) prechod medzi urialmi a argalmi, (2) urial, teda Ovis vignei (/aries/orientalis) severtzovi

Poznámky:

  • Podľa novších výskumov treba zrejme ázijského muflóna, európskeho muflóna a Ovis vignei považovať jednoznačne za samostatné druhy
  • Postavenie muflóna a ovce domácej je stále veľmi sporné
  • Vo väčšine systémov sa podrody (Ovis, Pachyceros) neuvádzajú
  • Van den Brink y Barruel (1971) považovali všetky divé ovce Európy, Ázie a Ameriky za druh Ovis aries
  • Názov „Ovis orientalis“ má v rôznych systémoch dosť rozličný význam (pozri vyššie A – D)
  • Podľa niektorých názorov (z 90. rokov) je „gmelini“ taxonomicky správnejší názov namiesto „orentalis“, v tomto chápaní potom možno (?) vždy nahradiť slovo „orientalis“ v systematike slovom gmelini

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]