Park

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Verejný park v Tours, Francúzsko

Park predstavuje plochu zelene rozlohy min. 0,5 ha obyčajne na rekreačné využitie a oddych. Spravidla sú parky súčasťou verejných priestorov sídiel (označované ako mestský park), ale sú aj veľké súkromné a vyhradené parky (spravidla ako súčasť architektonických komplexov). Podľa povahy a spôsobu založenia môžu mať charakter prírodný, poloprírodný alebo umelo založený. Charakter parku majú aj plochy cintorínov (niektoré po ukončení prevádzky boli prestavané na parky). Park tvoria spravidla vegetačné plochy vysokej a nízkej zelene a trávnikov, spevnené plochy, jazierka a vodné toky, architektonický mobiliár (lavičky, svietidlá, odpadkové koše), výtvarné diela (sochy, fontány), jeho súčasťou je aj tzv. "malá architektúra" (stavby ako kaviarne, pergoly, toalety a pod.). V členitom teréne sú jeho súčasťou schodiská, rampy, oporné múry. Park môžeme definovať ako územie s plochami zelene, spevnených plôch a súvisiacich stavieb určených pre oddych a rekreáciu, ktorá plocha nemá prerušený pôdny profil. Parky podľa ich architektonickej koncepcie členíme na francúzsky typ parku (geometrizovaná kompozícia vrátane uplatnenia strihanej zelene, a anglický typ (voľnú krajinu pripomínajúce kompozície. Park môže vzniknúť ako umelo založená stavba alebo ako stavba ktorá vznikne úpravou prírodného prostredia (najmä angl. parky). Zo stavebnotechnického hľadiska patria parky do kategórie inžinierskych stavieb (tzv. ostatné inžinierske stavby). Z hľadiska významu a funkcie v sídle sú parky lokálneho významu (obvodové, s min. dostupnosťou 300 - 400 m) a celomestského významu. Nie každú plochu zelene môžeme označiť za park. Park je súčasne plocha jasne vymedzená v priestore, s pravidelnou údržbou a spravidla aj s vyhláseným parkovým poriadkom. V územných plánoch predstavujú osobitnú kategóriu zelene (samostatnú funkčnú plochu).

(Terminologická poznámka: názov sad pre park nie je z odborného hľadiska presný, sadmi sa rozumejú plochy hospodárskej zelene).

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]