Prehľad zmien vlastného imania

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad zmien vlastného imania(podľa slovenských predpisov) alebo Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní (podľa slovenského prekladu IFRS; po angl. statement of changes in equity) je súčasť účtovnej závierky, a to podľa slovenských predpisov nepriamo ako súčasť Poznámok a podľa IFRS priamo popri ostatných základných súčastiach.

V prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku bežného účtovného obdobia, zvýšenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci na konci bežného účtovného obdobia.

Dôvody zmien vlastného imania sú v členení na:

a) základné imanie zapísané do obchodného registra
b) základné imanie nezapísané do obchodného registra
c) vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
d) rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov
e) ostatné kapitálové vklady
f) oceňovacie rozdiely
g) fondy tvorené zo zisku
h) nerozdelený zisku minulých rokov
i) neuhradená strata minulých rokov
j) účtovný zisk alebo účtovná strata
k) ďalšie zmeny vlastného imania