Slovenská agentúra životného prostredia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Slovenská agentúra životného prostredia
Právna forma príspevková organizácia[1]
Odvetvie Ochrana prírody
Založená 17. mája 1993
Zakladateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo Banská Bystrica, Slovensko
Pôvod Slovensko
Vedenie Mgr. Daniel Schmidtmayer (Generálny riaditeľ)
Vlastník Slovenská republika
Webová stránka www.sazp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, neskôr sa stala príspevkovou organizáciou.

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti SAŽP pôsobí v nasledujúcich oblastiach:

 • Plnenie vybraných medzinárodných záväzkov SR v oblasti životného prostredia
 • Environmentálna regionalizácia a krajinnoekologické plánovanie
 • Environmentálny monitoring, informatika a dokumentaristika
 • Tvorba a ochrana krajiny
 • Odpadové hospodárstvo a problematika obalov
 • Programovanie a implementácia environmentálnych projektov
 • Starostlivosť o životné prostredie a environmentálne riziká
 • Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
 • Hodnotenie životného prostredia
 • Environmentálne manažérstvo a environmentálne technológie

V rámci týchto oblasti pripravuje pre MŽP SR podklady pre stratégie, koncepcie, programy a právne predpisy. Koordinuje, realizuje rôzne odborné vzdelávacie podujatia, vypracúva alebo obstaráva projekty, stanoviská, odborné posudky, informácie a dokumenty, zabezpečuje odborný dohľad nad uplatňovaním environmentálnych právnych predpisov a odbornú činnosť zameranú na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, poskytuje ministerstvu odbornú pomoc pri zosúlaďovaní environmentálneho práva Slovenskej republiky s predpismi a postupmi Európskej únie a spolupracuje so zainteresovanými odbornými inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí.

Ďalšie zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. O SAŽP [online]. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, [cit. 2011-03-31]. Dostupné online.

Externé zdroje[upraviť | upraviť zdroj]