Zemina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zeminy sú nespevnené alebo slabo spevnené horniny bez pevných štruktúrnych väzieb. Vznikajú chemickým alebo mechanickým zvetrávaním skalných hornín.

Základné vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

1. Zrnitosť zemín
2. Hustota pevných častíc
3. Pórovitosť
4. Hustota zeminy
5. Stupeň nasýtenia
6. Prirodzená vlhkosť zeminy
7. Konzistencia
8. Plasticita

Rozdelenie zemín[upraviť | upraviť zdroj]

A.Zeminy jemnozrnné (F)- Zeminy ktoré majú viac než 35% jemných častíc menších ako 0,06 mm. Prachovité a ílovité sedimenty.
B. Zeminy piesčité (S)- Majú viac než 65% piesčitých častíc, ktoré prevládajú nad štrkovými.
C. Zeminy štrkovité (G)- Majú viac než 65% štrkovitých častíc ,ktoré prevládajú nad piesčitými.
D. Špeciálne horniny- Patria sem organické zeminy, presadavé zeminy, a iné .
E. Horniny skalné a poloskalné- Všetky magmatické, metamorfované a sedimantárne horniny.

Zeminy ako stavebné materiály[upraviť | upraviť zdroj]

Súdržné a nesúdržné zeminy predstavujú základný materiál pri budovaní pozemných, cestných, vodohospodárskych a železničných stavieb. Najväčší význam majú: - Cementárske suroviny
- Tehliarske suroviny
- Žiaruvzdorné suroviny
- Ľahké stavebné látky (Tufy, Tufity )
- Suroviny na petrurgické účely

Rozdelenie podľa ťažiteľnosti
- Súdržné zeminy - 1.-4. trieda
- Nesúdržné zeminy - 1.-6. trieda
- Poloskalné a skalné - 3.-7. trieda
- Osobité prípady