Zoznam Slovákov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slováci sú starobylým európskym národom. Ich najstarší slovanskí predkovia sa začali usídlovať na území dnešného Slovenska pravdepodobne od prelomu 4. a 5. storočia. Významnejšie útvary, ktorých Slováci boli súčasťou: Samova ríša, Veľkomoravská ríša, Uhorské kráľovstvo, Rakúsko-Uhorsko, Česko-Slovensko (1. ČSR, ČSSR, ČSFR), Slovenský štát (1939-1945) a od r. 1993 samostatná Slovenská republika.[1] Toto je zoznam významných slovenských osobností.

Politici[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasní[upraviť | upraviť zdroj]

19. a 20. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ferdinand Čatloš (1895 – 1972) – politik, minister národnej obrany Slovenskej vojnovej republiky
 • Alexander Dubček (1921 – 1992) – vodca Pražskej jari
 • Andrej Hlinka (1864 – 1938) – populárny kňaz a národný vodca pred Druhou svetovou vojnou
 • Fedor Hodža (1912 – 1968) – slovenský a československý politik, poslanec " Prozatímního Národního shromáždění a Ústavodárného Národního shromáždění " za Demokratickú stranu. Po roku 1948 exilový politik.
 • Milan Hodža (1878 – 1944) – predseda vlády Česko-Slovenska, politik a žurnalista
 • Gustáv Husák (1913 – 1991) – prezident Česko-Slovenska v 70-tych a 80-tych rokoch
 • Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) – astronóm, vedec, cestovateľ, fotograf, politik, člen Národnej rady v Paríži, vojak, letec, francúzsky generál, organizátor Česko-slovenských légií, jeden zo zakladateľov Česko-Slovenska, prvý Minister vojny ČSR . Jeho motto : Veriť, Milovať, Pracovať ...
 • Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) – prvý prezident Česko-Slovenska; syn slovenského otca a nemeckej matky
 • Elena Maróthy Šoltésová (1855 - 1935) - vedúca osobnosť slovenského ženského hnutia, prozaička, redaktorka
 • Jozef Tiso (1887 – 1947) – prezident Slovenského štátu (1939 – 1945)
 • András L. Áchim (1871 – 1911) – roľnícky politik, maďarská historiografia slovenský pôvod Áchima nespochybňuje
 • Vojtech Tuka (1880 – 1946) – politik Slovenskej ľudovej strany, učiteľ
 • Alexander Mach (1902 – 1980) – politik Slovenskej ľudovej strany, žurnalista
 • Martin Rázus (1888 – 1937) – politik, kňaz
 • Jan Šverma (1903 – 1944) – partizán, komunistický politik
 • Samuel Zoch (1882 – 1928) – kňaz, politik, župan mesta Bratislava
 • Vladimír Clementis (1902 – 1952) – komunistický politik
 • Svetozár Hurban-Vajanský (1847 – 1916) – publicista, politik
 • Pavel Blaho (1867 – 1927) – publicista, politik
 • Milan Ivanka (1876 – 1956) – politik
 • Rudolf Markovič (1868 – 1934) – politik
 • Milan Alexander Getting (1878 – 1951) – slovenský novinár v USA a politik, konzul Československa v Západnej Pennsylvánii (1924 – 1932), otec Ivana Alexandra Gettinga

Bojovníci, vojaci, cestovatelia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jozef Gabčík (1912 – 1942) – vojak exilového vojska v operácii Antropoid, atentátu na Reinharda Heydricha
 • Matej Kocak (1882 – 1918) – seržant
 • Otto Smik (1922 – 1944) – letecké eso
 • Generál Ján Golian (1906 – 1945?) – organizátor SNP
 • Augustín Malár (1894 – 1946) – generál v druhej svetovej vojne
 • Abrahám Rúfus (Abrahám Ryšavý / Červený) (okolo 1300) – bojovník, oslobodil juhozápadné Slovensko od Rakúska v roku 1291
 • Michal Strank (1919-1945) – príslušník americkej námornej pechoty
 • Ladislav Škultéty-Gábriš (1738 – 1832) – seržant rakúskej armády
 • Rudolf Viest (1890 – 1945) – generál
 • Jozef Turanec (1892 – 1957) – generál počas druhej svetovej vojny
 • Gustáv Wendrinský (1923 – 1945?) – slovenský príslušník Waffen-SS
 • Juraj Šucha (1500 – 1552) – slovenský turkobijec
 • Juraj Thurzo (1567 - 1616) - gróf, hlavný župan Oravy,palatín Uhorska,bojovník proti Turkom, zastával sa Slovákov v národnostných sporoch
 • Juraj Jánošík (1688 - 1713) - slovenský legendárny zbojník
 • Móric Beňovský (1746 - 1786) - rodák z Vrbového, cestovateľ, kráľ Madagaskaru
 • Andrej Hadík (1711 - 1790) - rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu, turčiansky rod
 • Pavel Kray (1735 – 1804) – poľný podmaršal, účastník Sedemročnej vojny. Pavol Kray patril medzi najvýznamnejších vojenských veliteľov Habsburskej monarchie konca XVIII. storočia, barón Krajovský a Topoľský
 • Ján Nálepka (1912 – 1943) – partizán
 • Adolf Weinhold (1903 – 1945?) – dôstojník, organizátor SNP na Hornej Nitre
 • Ľudovít Kukorelli (1914 – 1944) – partizánsky veliteľ
 • Viliam Žingor (1912 – 1950) – partizánsky veliteľ
 • Miloš Uher (1914 – 1945) – partizánsky veliteľ
 • Rudolf Vrba (1924 - 2006) - po úteku z koncentračného tábora, odovzdal cenné informácie spojencom

Revolucionári[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé dámy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Livia Klausová – prvá dáma Česka
 • Emília Kováčová - prvá dáma Slovenska

Náboženstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Významné osobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Náboženskí vodcovia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Štefan Moyses (1797 – 1869) – biskup, prvý predseda Matice Slovenskej
 • Jozef Roháček (1877 – 1962) – protestantský aktivista
 • Alexander Rudnay (1760 – 1831) – arcibiskup
 • Juraj Selepčéni Pohronec (1595 - 1685) – slovenský arcibiskup, uhorský primas, povýšil mnohých Slovákov do zemianskeho stavu, miestokráľ, župan Tekovskej stolice, filozof, právnik,diplomat
 • Jozef kardinál Tomko (1924 - ..) - je slovenský arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.
 • Ján Sokol (1933) – kňaz a arcibiskup

Veda a technika[upraviť | upraviť zdroj]

Filozofi, polyhistori, učitelia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Martin Palkovič (1606 – 1662) – chtelnický rodák, vedec, rektor univerzity v Trnave, profesor vo Viedni, rektor univerzity v Košiciach. Zavraždený najatým vrahom 15. septembra 1662, pochovaný v Košiciach
 • Adam František Kollár (1718 - 1783) - radca uhorskej a českej kráľovny Márie Terézie
 • Ján, syn Mikuláša zo Šarišských Sokoloviec (1320 – 1326) – kronikár kráľa Ľudovíta Veľkého
 • Matej Bel (1684 – 1749) – polyhistor, učiteľ, evanielický kazateľ, priekopník slovenského osvietenectva - dokument, Trenčiansky mešťania sú Slováci
 • Samuel Tešedík (1742 - 1820) - polyhistor, uznávaný pedagóg,spisovateľ, filantrop
 • Pavol Jozef Šafárik – básnik, profesor, polyhistor
 • Samuel Augustini ab Hortis (1729 – 1792) – teoretik, evanjelický kňaz z Levoče pôsobiaci v Kežmarku rozpracoval teóriu o pôvode Rómov. Najznámejšia je jeho monografia Cigáni v Uhorsku
 • Igor Hrušovský (1907 – 1978) – filozof, teoretik
 • Ivan Branislav Zoch (1843 – 1921) – fyzik, polyhistor
 • Jozef Alauda – filozof
 • Peter Krištof Akai – filozof

Jazykovedci, humanisti a historici[upraviť | upraviť zdroj]

 • Anton Bernolák (1762 – 1813) – autor prvých pravidiel slovenského jazyka
 • Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) - historik, básnik, národovec
 • Milan Stanislav Ďurica (1925) – kňaz, historik, profesor
 • Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – jazykovedec, spisovateľ, autor modernej slovenčiny
 • Jonáš Záborský (1812 - 1876) - spisovateľ, kňaz, novinár a hlavne historik, ktorý sa výrazne podpísal pod vývin a dotváranie vtedajšej koncepcie slovenskej historiografie dejín. Svoje najrozsiahlejšie dielo Dejiny kráľovstva Uhorského od počiatku do časov Žigmundových, tvoril takmer 20 rokov.
 • Martin Hattala (1821 – 1903) – jazykovedec
 • Jozef Mistrík (1921 – 2001) – jazykovedec
 • Pavol Križko (1841 – 1902) – historik
 • Adam František Kollár (1718 – 1783) – historik
 • Janko Matúška (1821 – 1877) – autor slovenskej hymny

Vynálezcovia a inžinieri[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jozef Murgaš (1864 – 1929) – vynálezca bezdrôtového telegrafu, prvý vynálezca rádia, signatár Pittsburskej dohody o vzniku ČSR
 • Samuel Mikovíni (1686 - 1750) - prvý slovenský inžinier, autor prvých podrobných máp župných miest, budovateľ a projektant vodných systémov, tajchov
 • Ján Andrej Segner (1704 - 1777) - bratislavský rodák, nemecký fyzik, praotec turbíny, prispel k rozvoju raketovej techniky a reaktívnych motorov
 • Jozef Karol Hell (1713 - 1789) - slovenský strojmajster, vynálezca, významný konštruktér hydrauliky a banských čerpacích strojov
 • Štefan Anián Jedlík (1800 – 1895) - zostrojil štyri roky pred anglickým Faradayom - objaviteľom magnetickej indukcie, prvé funkčné dynamo
 • Samuel Petrikovich ( 1855 - 1919 ) - architekt, archeológ, hydrológ a vynálezca. Vytvoril patent na samočinné zapájanie a odpájanie železničných vozňov.
 • Aurel Stodola (1859 – 1942) – zakladateľ teórie parných a plynových turbín, konštruktér plynovej turbíny a prvého tepelného čerpadla na svete
 • Ján Bahýľ (1865 – 1916) – stavebný a strojný inžinier, konštruktér strojov pre armádu, vynálezca vrtuľníka
 • Michal Majer (1881 - 1956) - v roku 1913 Psiare pri Hranskom Beňadiku, konštruktér prvého kabrioletu s názvom Drndička, s vyklápacou strechou, vidlicovým motorom, trojrýchlostná prevodovka, spádový karburátor, spotreba 6l/100km, jazdil až do 50. rokov minulého storočia
 • Ján Dopjera (1893 – 1988) – vynálezca hudobných nástrojov, rezonančnej gitary pod názvom dobro a dôležitý podiel má v ranom vývoji elektrickej gitary.
 • Bohumil Vančo (1907 - 1990 ) -  psychológ, umelec, vynálezca, fotograf a filmový pracovník. Výrazne sa zaslúžil o začiatky slovenského filmu. Zostrojil kameru na stereoskopické snímanie a projektor na stereoskopické premietanie, Ako aj štúdie o orto-stereoskopii. Medzi jeho záujmy boli astrofyzika a Kozmogónia a napísal niekoľko štúdií k týmto témam
 • Peter Danišovič (1907 - * – profesor, inžinier a konštruktér hrádzí, spoluautor projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji.
 • Ivan Alexander Getting (1912 – 2003) – fyzik, elektrotechnik, vynálezca GPS

Letectvo[upraviť | upraviť zdroj]

 • Štefan Banič (1870 – 1941) – vynálezca padáka
 • Andrej Kvas (1883 – 1974) - prvý slovenský pilot, zostrojil s bratom lietadlo Kvas I a II
 • Tadeáš Vala ( 1932 - * - slovenský konštruktér, českého pôvodu pre ultraľahké lietadlo WT-9 Dynamic, hmotnosť 265kg, rýchlosť 250km, dolet 1200km, spotreba 6,25 l / 100km
 • Štefan Klein (1959 - * - dizajnér, konštruktér patentovaného lietajúceho auta Aeromobil, cestovná rýchlosť 200 km spotreba 15 l na dolet 700km, zmena auto - lietadlo a naopak je automatická
 • Ivan Bella (1964 - * - pilot, prvý slovenský kozmonaut vo vesmírnej posádke Mir - 20.februára 1999

Prírodné vedy a medicína[upraviť | upraviť zdroj]

 • Pavol Adámi (1739 – 1814) – slovenský lekár, veterinár a zoológ. Pôsobil ako profesor na Viedenskej univerzite a na Lekárskej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakove. Bol odborník európskeho významu na nákazlivé choroby dobytka, najmä dobytčí mor.
 • Vojtech Alexander (1857 – 1916) – revolučný rádiológ
 • Cyprián z Červeného Kláštora (Frater Cyprianus, Jaisge) (1724 – 1775) – mních a vedec, autor najstaršieho herbára na Slovensku
 • Daniel Carleton Gajdusek (1923) – americký fyzik a nositeľ nobelovej ceny slovenského pôvodu
 • Jozef Ľudovít Holuby (1836 – 1923) – botanik, najlepší znalec kveteny Slovenska, patrí medzi najvýznamnejšie slovenské vedecké a kultúrne osobnosti. Bol nielen národne uvedomelým človekom a kňazom, ale aj prírodovedcom, historikom, archeológom, spisovateľom a národopiscom. Miloval ľud a jeho zvyky a, i keď pomerne veľa času strávil na cestách, takmer celý svoj život prežil na dedine.
 • Zachariáš Teofil Husty (1754 - 1803) – narodil sa v Ruste (Rakúsko), absolvent trnavskej univerzity, prírodovedec, bratislavský mestský lekár, zakladateľ novej disciplíny (zdravotnej polície), predchodca dnešnej sociálnej hygieny v Uhorsku a spoluzakladateľ v európskom rámci, priekopník zavedenia očkovania detí proti kiahňam.
 • Ján Jesenský (Johann Jessenius) (1566 – 1621)- fyzik, chirurg, anatóm, rektor Karlovej univerzity, narodený v Poľsku,otec pochádzal z Turca
 • František Krommel – biológ v oblasti farmaceutických a medicínskych technológií, svetový patent na báze cesnaku proti herpesu, kútikom, afty
 • Karol Jozef Brančík (1842 - 1915) - lekár, odborný spisovateľ, múzejník a prírodovedec európskeho formátu, zakladateľ Prírodovedeckého spolku župy Trenčianskej, ktorý sa venoval prírodným vedám, zoológii, botanike, entomológii, archeológii, ale aj zberateľskej a výskumnej práci
 • Dušan Makovický (1866 – 1921) – fyzik, spisovateľ, prekladateľ, lekár
 • Ján Severíni (1716 – 1789) – učiteľ, autor prác z dejín Uhorska, autor prvej zoologickej učebnice v Uhorsku, v ktorej uviedol aj slovenské názvy živočíchov.
 • Ján Weber (1622 - 1686) - uznávaný lekárnik
 • Ján Adam Rayman (1690 - 1770) - lekár, infekcionista, imunológ, farmaceut a polyhistor, mestský lekár mesta Prešova a župný lekár Šarišskej župy, meteorológ. Po prvýkrát v Rakúsko-Uhorsku pravidelne meral a zaznamenával dennú teplotu vzduchu, v chémii vykonával chemický rozbor minerálnych vôd podľa vlastných postupov uznaných aj v zahraničí, venoval sa aj ďalším prírodným vedám.
 • Izabela Textorisová (1866 – 1949) – prvá slovenská botanička
 • Alla Mezencevová (1907 - 1999) - prvá slovenská poľnohospodárska inžinierka, ktorá zasvätila celý svoj život rozvoju slovenskej praktickej fytopatológie,
 • Ján Cibuľa (1932 - 2013) - rómsky lekár, politik
 • Ján Vilček (1933 - * - profesor, uznávaná medzinárodná kapacita v oblasti mikrobiologického a imunologického výskumu

Geológia, mineralógia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Kristián Andrej Zipser (1783 - 1864) - mineralóg, entomológ, pedagóg a prírodovedec, autor 1. podrobnej topografickej mineralógie Uhorska (najmä Slovensko), člen viac ako 80 vedeckých spoločností a múzeí, ocenený napr. aj cisárskym zlatým krížom s korunou; najvýznamnejší slovenský mineralóg 19. storočia
 • Dionýz Štúr (1827 – 1893) – geológ, botanik; riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni
 • Rudolf Lukáč (1909 - 1985) - mineralóg, zakladateľ univerzitného štúdia mineralógie na filozofickej fakulte ešte pred vznikom Prírodovedeckej fakulty
 • Bohuslav Cambel (1919 – 2006) - geochemik
 • Michal Maheľ (1920 – 1999) - geológ
 • Oto Fusán (1922) - geológ a geofyzik
 • Arnold Nemčok (1926 – 1985) - inžiniersky geológ
 • Milan Mišík (1928 – 2011) – geológ a paleontológ
 • Emil Makovický (1940 -) - popredný svetový mineralóg a kryštalograf pôvodom z Bratislavy, v súčasnosti žijúci v Dánsku
 • Anna Vozárová (1943) - sedimentárna petrologička
 • Rudolf Mock (1943-1996) - geológ a paleontológ

Geografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Juraj Bohus (Georg Bohus) (1687 – 1722) – kňaz, geograf, historik. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, na univerzite vo Wittenbergu. Konrektor v Banskej Štiavnici, rektor gymnázia a slov. kňaz v Kežmarku. Venoval sa prírodovednému a historickému výskumu Kežmarku a jeho tatranského okolia. Výborne ovládal latinčinu, ktorú uplatnil vo svojich príležitostných básňach, dobrý rečník. V rukopise zanechal Dejiny Kežmarku.
 • Samuel Mikovíni (1686 - 1750) - kartograf

Archeológia[upraviť | upraviť zdroj]

Fyzika[upraviť | upraviť zdroj]

 • Dionýz Ilkovič (1907 – 1980) – známy slovenský fyzik
 • Štefan Anián Jedlík (1800 - 1895) - uhorský fyzik, slovenského pôvodu
 • Ivan Wilhelm (1942) – český nukleárny fyzik slovenského pôvodu, bývalý rektor Karlovej univerzity

Matematika[upraviť | upraviť zdroj]

Počítačové vedy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jozef Gruska – profesor kvantových počítačov
 • Norbert Frištacký (1931 - 2006) - „pionier“ rozvoja výskumu a vzdelávania v oblasti počítačov a ich využívania na Slovensku

Astronómia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jakub Pribicer (1539 – 1582) – astronóm
 • Karol Leška (1972 – 1857) – slovenský prírodovedec, pedagóg, vynálezca, astronóm. Skonštruoval astronomický prístroj v roku 1845, ktorý bol zvláštnou pohyblivou miniatúrou vesmíru a obsahoval kalendár i hodiny, osud prístroja je neznámy
 • Maximilián (Rudolf) Hell (1720 - 1792) - astronóm, matematik, fyzik

20. storočie[upraviť | upraviť zdroj]

Kozmonauti[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ivan Bella (1964) prvý slovenský kozmonaut (1998)
 • Eugene Cernan (1934) americký kozmonaut, posledný človek, ktorý pristál na Mesiaci, syn slovenského emigranta, Ondreja Čerňana.

Kultúra[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • Krista Bendová (1923 - 1988) - najznámejšia autorka kníh pre deti
 • Pavol Dobšinský (1828 - 1885) - autor 150 slovenských povestí a rozprávok
Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam slovenských prozaikov

Žurnalistika[upraviť | upraviť zdroj]

Hudba[upraviť | upraviť zdroj]

Klasická[upraviť | upraviť zdroj]

Skladatelia[upraviť | upraviť zdroj]
Dirigenti[upraviť | upraviť zdroj]
Inštrumentalisti[upraviť | upraviť zdroj]
Operní speváci[upraviť | upraviť zdroj]
Rôzne[upraviť | upraviť zdroj]

Jazz[upraviť | upraviť zdroj]

Populárna hudba 20. storočia[upraviť | upraviť zdroj]

Umenie[upraviť | upraviť zdroj]

Maliari, grafici[upraviť | upraviť zdroj]

Sochári[upraviť | upraviť zdroj]

Fotografi[upraviť | upraviť zdroj]

Architekti[upraviť | upraviť zdroj]

 • Emil Belluš (1899 – 1980) – architekt
 • Emery Roth (1871 - 1948) - americký architekt slovenského pôvodu,projektoval prvé mrakodrapy - Ritz Hotel Towers ...
 • Ladislav Eduard Hudec (1983 - 1958) - významný slovenský svetový architekt - Čína - Šanghaj, Amerika
 • Bohuslav Fuchs (1895 – 1972) – architekt
 • Milan Michal Harminc (1869 – 1964) – architekt
 • Dušan Jurkovič (1868 – 1947) – vynikajúci slovenský architekt - od roku 1964 sa udeľuje Cena Dušana Jurkoviča
 • Dušan Kuzma (1927) – architekt
 • Gedeon Majunke (1857 – 1921) – architekt
 • Ferdinand Milučký (1929) – architekt
 • Ivan Matušík (1930) – architekt
 • Alfred Piffl (1907) – architekt, umelec, archeologický historik a zodpovedný za zachovanie Bratislavského hradu
 • Dušan Fisher (1964) – architekt

Film a divadlo[upraviť | upraviť zdroj]

Herci[upraviť | upraviť zdroj]

Scenáristi, režiséri[upraviť | upraviť zdroj]

Tanec, choreografia[upraviť | upraviť zdroj]

 • Štefan Nosáľ (1927) – folklórny tanečník, choreograf a pedagóg ľudového tanca
 • Juraj Kubánka (1928) – slovenský choreograf a tanečník, pedagóg ľudového tanca

Financie a ekonomika[upraviť | upraviť zdroj]

 • Lubos Pastor ( 1974 – * je držiteľom siedmich prestížnych cien za výskum ekonómie, profesor financií na univerzite v Chicagu.Svoje publikácie uverejňuje v najlepších odborných časopisoch na svete v oblasti finančnej ekonómie (Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Political Economy).
 • Michal Bosák (1869 - 1937) - významný slovenský a americký bankár, rusínskeho pôvodu
 • Imrich Karvaš (1903 - 1981) - guvernér Slovenskej národnej banky, zabezpečil hospodársky Slovenské národné povstanie
 • Štefan Boleslav Roman (1921 - 1988) - významný kanadský priemyselník slovenského pôvodu

Právo[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ivan Pietor (1904 – 1977) - právnik, politik, minister vnútorného obchodu (1945-1946), minister dopravy (1946-1948)
 • William T. Dzurilla (1953) – medzinárodný zmocnenec a spolupracovník sudcu

Šport[upraviť | upraviť zdroj]

Futbal[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam futbalových reprezentantov Slovenska

Ľadový hokej[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam slovenských hokejistov

Tenis[upraviť | upraviť zdroj]

Vodné športy[upraviť | upraviť zdroj]

Krasokorčuľovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Leteckí modelári[upraviť | upraviť zdroj]

 • Jozef Gábriš – letecký modelár kategórie F2B – upútané modely
 • Karol Rybecký – letecký modelár kategórie F1D – halové voľné modely, pohon gumovým zväzkom

Ostatní[upraviť | upraviť zdroj]

Historické osobnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 • Móric Beňovský (1746 – 1786) – slovenský svetobežník, bádateľ, vojak, spisovateľ a kráľ Madagaskaru[2]
 • Juraj Jánošík (1688 – 1713) – slovenský zbojník, národná legenda
 • Juraj VII. Turzo (1567 – 1616) uhorský Palatín
 • Juraj  Pohronec  Slepčiansky (1595 – 1685) – slovenský arcibiskup,uhorský primas,povýšil mnohých Slovákov do zemianskeho stavu, miestokráľ, župan Tekovskej stolice, filozof, právnik,diplomat

Šľachta[upraviť | upraviť zdroj]

 • Balassa (Balaša) – prominentná uhorská šľachtická rodina od 14. storočia
 • Bubek (Bebek) – prominentná slovenská šľachtická rodina 15. storočia
 • magister Donč Balaša (? – 1344) – významný slovenský šľachtic 14. storočia
 • Palóci (Lords of Pavlovce) – prominentná slovenská šľachtická rodina stredoveku z Pavloviec nad Uhom
 • Podmanický – prominentná uhorská šľachtická rodina od 15. storočia
 • Poznan – prominentná slovenská šľachtická rodina vo Veľkej Morave a neskôr v Uhorsku
 • Kozma (Poznan) (12. storočie) – prominentný slovenský šľachtic
 • Leustach z Jelšavy (14. storočie) – palatín, šľachtic a bojovník, z rodu Ratoldovcov
 • Turzo (14. storočie) – prominentná uhorská šľachtická rodina
 • Ján, syn Mikuláša zo Šarišských Sokoloviec (1320 – 1326) – kronikár kráľa Ľudovíta Veľkého
 • Ján z Podmanína  (14. Stor.) –  Articuli Podmanických 1506 – pečať Považskej Bystrice
 • Anton I.Grasalkovič (1694 - 1771) - slovenský šľachtic a politik v Uhorsku. Podľa neho je pomenovaný Grasalkovičov palác v Bratislave. Zastával funkcie vysokého uhorského hodnostára, kráľovského personalis, strážcu uhorskej kráľovskej koruny, predsedu uhorskej kráľovskej komory, kráľovského hlavného koniara a bol aj županom Novohradskej a Aradskej stolice. Reformoval činnosť uhorskej komory. 

Modelky[upraviť | upraviť zdroj]

Rôzne[upraviť | upraviť zdroj]

 • Ľudovít Lačný (1926) – kompozičný šachista
 • Ján Literát z Madočian (? – 1390) – stredoveký falzifikátor donačných listín
 • Sándor Petőfi (1823 – 1849) – básnik slovenského pôvodu
 • Michaela Mansour (1979) Sobrance
 • Pavol Rothan (1510 – 1577) – spisovateľ, politik, vedec, podnikateľ
 • Ján Farkaš (1923 – 2000) bol slovenský enológ a výskumník, vedúci tímu vinárov, ktorý stvoril nealkoholický hroznový nápoj Vineu.
 • Rudolf Vrba (1924 – 2006) – človek, ktorý prežil Auschwitz
 • Imrich Lichtenfeld (1910 - 1998) - zakladateľ sebeobrany Krav Maga
 • Janko Filipča (1893 - 1917) - básnik, pseudonym,J.G.F. Ponický, Veporín, spoluzakladateľ tajného spolku Mor ho!, vylúčený zo všetkých škôl

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Škvarna D., Bartl J., Čičaj V., Kohútová M., Letz R., Segeš V., 1997: Lexikón slovenských dejín. SPN, Bratislava, 359 s.
 2. Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky: Consisting of His Military Operations in Poland, His Exile into Kamchatka, His Escape and Voyage from that Peninsula through the Northern Pacific Ocean, Touching at Japan and Formosa, to Canton in China, with an Account of the French Settlement He Was Appointed to Form upon the Island of Madagascar. (1790). prístup: 2013-07-06.