Zoznam hudobných termínov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Toto je zoznam hudobných termínov.

A[upraviť | upraviť zdroj]

 • a, à (fr.) –
 • a 2 – pozri a due nižšie v tomto slovníku
 • a bassa voce
 • a battuta -
 • a bene placido
 • absolútna hudba - je hudba bez hudobného vplyvu alebo cieľa.
 • absolútny sluch - nadanie spievania alebo rozpoznania nôt podľa sluchu
 • a cappella (tal.) – je označenie spevu bez sprievodu hudobných nástrojov
 • a capella rock -
 • accelerando, accel. - zrýchľujúce, postupne sa zvyšujúce tempo
 • accentato - dôrazne
 • acciaccatura -
 • accompagnato – so sprievodom, t.j. s doprovodom pre sólistu; v talianskej barokovej opere spev, ktorý je sprevádzaný inštrumentálnym súborom
 • adagietto – skôr pomalšie
 • adagio (tal.) – pomalšie, zvoľna, pohodlne
 • adagissimo (tal.) – čo najpomalšie, najvoľnejšie
 • ad libitum (často ad lib; latinsky) – at liberty; t. j., rýchlosť a stvárnenie je na výkone interpreta
 • a due – určené ako duet, pre dva hlasy alebo 2 rovnaké nástroje
 • afektová teória -
 • affettuoso, affettuosamente, alebo affectueusement (fr.) –
 • affrettando
 • agile
 • agigato (tal.) - nepokojne
 • agitato – agitated
 • akustika - kvalita zvuku v koncertnej sále alebo v budove, kde sa interpretuje hudobné dielo
 • akordeón -
 • akordika -
 • akustická gitara -
 • al alebo alla
 • alla breve
 • alla marcia – pochodovo
 • allemande (fr.) -
 • allargando
 • album -
 • alikvótne tóny -
 • allegretto (tal.) - trochu temperamentnejšie, stredne rýchlo, ľahko
 • allegretto vivace – mierne rýchle tempo
 • allegro - veselo alebo energicky, ale často interpretované ako živo, rýchlo
 • allegrissimo - veľmi rýchly, aj keď pomalší, než presto
 • alt - nižší alebo hlboký ženský hlas
 • altissimo – veľmi vysoký
 • alto – vysoký; často označuje určitý rozsah hlasu vyšší ako tenor ale nižší ako soprán
 • alzate sordini
 • am Steg (nem.) (pozri sul ponticello)
 • amabile – roztomilo
 • amoroso
 • amatér
 • andante (tal.) – krokom ale nie zdĺhavo, mierne tempo,
 • andantino
 • anglický roh -
 • animato – oživene
 • ansámbl - umelci, ktorí sú angažovaný v hudobnom telese, skupine
 • antifonár - liturgická kniha obsahujúca antifóny na použitie pre denné ofícium
 • apaisé (fr.) –
 • a piacere
 • appassionato
 • appoggiatura
 • a prima vista
 • arco
 • arabeska - ornamentálna skladba, jednoduchá, rýchla skladba
 • aranžmán - úprava skladby, (väčšinou ju neupravuje pôvodný autor)
 • ária - skladba pre sólový spev s orchestrálnym sprievodom
 • arietta – krátka ária
 • archív -
 • arioso
 • arpeggio
 • ars antiqua -
 • as is -
 • assai – veľmi
 • assez (fr.) – dosť, dostatočne, niekedy používaný v rovnakom zmysle ako assai
 • a tempo
 • attacca
 • atonálny alebo atonalita - opak tonality, zámerne porušujúci harmóniu skladby
 • audiokazeta -
 • Ausdruck (nem.) – vyjadrenie
 • ausdrucksvoll (nem.) – expresívne
 • avec (fr.) - s, so

B[upraviť | upraviť zdroj]

 • B (nem.) –
 • bagatela - drobná, krátka skladba
 • baglama - pozri saz
 • balada - krátka dramatická skladba
 • balalajka - ruský a ukrajinský strunový ľudový hudobný nástroj
 • balet -
 • band -
 • bandónium -
 • banjo -
 • barkarola - typ piesne podobnej piesni gondoliérov
 • barbaro
 • baroko -
 • baroková hudba -
 • Bartók pizzicato -
 • barytón - mužský stredný hlas, ktorý je medzi tenorom a basom, tiež označenie pre hudobný nástroj napr. barytónový saxofón
 • bas – je najhlbší mužský hlas alebo hlboký hlas hudobného nástroja
 • basa - pozri kontrabas
 • basklarinet -
 • basso continuo
 • basová gitara -
 • beat
 • betabox - vytváranie tónov ktoré imitujú bubeníka alebo perkusie iba ústami, bez použitia hudobných nástrojov
 • bel canto (tal.) - v preklade krásny spev, je spev, ktorý zvýrazňuje krásu tónu a melódie
 • bellicoso – bojovný, agresívny
 • benátská opera -
 • benátská škola -
 • benefícia -
 • berceuse (fr.) - uspávanka
 • bewegt (nem.) –
 • bicie - pozri bicí nástroj
 • bicí nástroj - hudobný nástroj, na ktorý sa hrá údermi, trasením, škriabaním alebo trením. Sú pravdepodobne najstarším typom hudobného nástroja
 • bigbít -
 • bis (lat.) – dvakrát
 • bisbigliando
 • bitonalita
 • blow -
 • blues -
 • bocca chiusa
 • bolero -
 • boogie-woogie -
 • box set - zbierka albumov väčšinou s pridaným materiálom, ako sú fotografie či informácie o pôsobení interpreta v období vydania týchto albumov
 • brass kvintet -
 • bravura
 • breit (nem.) – široké
 • brillante – brilantne, s iskrou
 • brio – ráznosť; zvyčajne v con brio
 • brioso – razantne (rovnako ako con brio)
 • bruscamente – zhurta
 • bubon -
 • buzuk -
 • buzuki -

C[upraviť | upraviť zdroj]

 • con brio – s dôrazom
 • con dolore – s ľútosťou
 • con forza – silou

Č[upraviť | upraviť zdroj]

 • čača
 • čačak - juhoslovanský tanec
 • čelesta -
 • čembalo - historický strunový a klávesový hudobný nástroj
 • činely -

D[upraviť | upraviť zdroj]

E[upraviť | upraviť zdroj]

 • e (tal.) – a
 • eco
 • ein wenig (nem.) –
 • eklektik -
 • elégia -
 • elektrická gitara -
 • elektronická hudba -
 • empfindung (nem.) –
 • encore (fr.) –
 • en dehors (fr.) –
 • energico – rázne
 • enfatico
 • en pressant (fr.) –
 • en retenant (fr.) –
 • ensemble - pozri ansámbl
 • epigon -
 • epilóg
 • eroico – hrdinsky
 • espirando
 • espressivo alebo espr. – výrazne
 • estinto
 • etnoorganológia -
 • etnomuzikológia -
 • etuda (fr.) - je náročná krátka skladba
 • eufónium -
 • evergreen -

F[upraviť | upraviť zdroj]

 • facile
 • fagot -
 • fall
 • fanfára -
 • fauxbourdon -
 • fermata
 • feroce
 • festival -
 • feurig (nem.) –
 • festivamente
 • fieramente
 • fidula -
 • figurácia -
 • figurálna hudba -
 • figúra -
 • filharmónia -
 • filmová hudba -
 • finále -
 • flamenco -
 • flauta -
 • flažoletové tóny -
 • flebile
 • focoso alebo fuocoso
 • folk -
 • folklór -
 • folklórny súbor -
 • fonotéka - vhodne usporiadaný súbor zvukových záznamov
 • forma - označenie pre skupinu hudobných skladieb príbuzných v rámci termínov najmä z hľadiska kompozície, stavby alebo štruktúry, niekedy však tiež aj nástrojového obsadenia, eventuálne z hľadiska účelu alebo príležitosti, ku ktorým boli zložené
 • forte (tal.) alebo f – silno, hlasno
 • forte fortisimo (tal.) alebo fff – čo najsilnejšie
 • fortepiano alebo fp -
 • fortissimo (tal.) alebo ff – veľmi hlasno, silnejšie, (opak - pianissimo)
 • forzando alebo fz – pozri sforzando
 • foxtrot -
 • fráza - ukončená hudobná myšlienka
 • freddo
 • fresco
 • fröhlich -
 • fúga alebo fugue (fr.) či fuga (latin a tal.) – je trojdielna neperiodická kontrapunktická skladba pre tri až päť hlasov založená na jednej, dvoch až troch témach.
 • fujara -
 • fujara trombita -
 • funk -
 • fuococon fuoco
 • funk -
 • furioso – zúrivo

G[upraviť | upraviť zdroj]

 • G.P. -
 • gajdy -
 • gaudioso
 • gavota - je skladba v tanečnom štýle alebo francúzsky historický tanec
 • generálbas -
 • gentile
 • geschwind (nem.) –
 • getragen (nem.) –
 • giga
 • gigue -
 • giocoso alebo gioioso
 • gitara -
 • giusto – primerane
 • glissando (tal.) - kĺzavo, spôsob hrania na hudobnom nástroji keď hráč prstami kĺže po strunách alebo klávesoch
 • gong -
 • graduál -
 • gramofón
 • gramofónová platňa -
 • grandioso - nadnesene
 • grave - pomaly a vážne alebo seriózne
 • grazioso – - elegantne
 • gospel -
 • gusle - tradičný balkánsky sláčikový strunový nástroj s jednou alebo dvomi strunami
 • gusli - staroruský ľudový strunový hudobný nástroj
 • gustoso
 • gregoriánsky chorál - chorálny spev bez sprievodu hudobných nástrojov

H[upraviť | upraviť zdroj]

CH[upraviť | upraviť zdroj]

 • charleston -
 • chalumeau -
 • chiuso
 • chorál - je jednohlasný spev spievaný väčším počtom ľudí bez sprievodu hudobných nástrojov
 • choralista -
 • chórista -
 • chrámová hudba - pozri cirkevná hudba, pozri duchovná hudba
 • chromatický alebo chromatika - znamená farebný, základný tónový systém postupujúci v poltónoch alebo aj hudobný nástroj - chromatický akordeón
 • chromatická stupnica - je označenie stupnice, rozdeľujúci oktávu na dvanásť stupňov, medzi ktorými je vzdialenosť jeden poltón

I[upraviť | upraviť zdroj]

 • idyla - skladba popisujúca život na vidieku
 • imitácia - opakovanie sa toho istého motívu
 • imperioso
 • impromptu - inštrumentálna skladba voľnej formy a dĺžky alebo menšia jednoduchá skladba
 • improvizácia - je konanie bez prípravy alebo reakcia na danú situáciu bez prípravy
 • impetuoso
 • improvisando
 • in altissimo
 • incalzando
 • indie rock -
 • insistendo
 • inštrumentácia - je technika využitia možností hudobných nástrojov pri komponovaní skladby alebo pri prepracovávaní pre iné nástrojové obsadenie
 • inštrumentalista -
 • in modo di
 • intermezzo (tal.) - je drobná hudobná skladbu alebo medzihra väčšinou sa používa v opere
 • interval - rozmedzie, vzdialenosť medzi dvoma tónmi
 • intimo
 • intonácia -
 • intro -
 • irato

J[upraviť | upraviť zdroj]

K[upraviť | upraviť zdroj]

L[upraviť | upraviť zdroj]

 • lacrimoso – plačlivo
 • ladenie -
 • lamentando
 • lamentoso
 • langsam (nem.) –
 • largo (tal.) – zoširoka, zdĺhavo, pomaly
 • latin pop
 • lay out
 • lebhaft (nem.) –
 • legato – viazane; zviazané dohromady - naznačuje, že hudobné noty sú prehrávané alebo sa spievajú hladko
 • leggiero – ľahko
 • leitmotív (z nem.) - hlavná alebo vedúca myšlienka, téma skladby
 • lent (fr.) –
 • lento – pomaly zdĺhavo
 • lesný roh -
 • liberamente
 • libero
 • libreto (tal.) - je textová časť opery, operety, muzikálu, oratória
 • ligatúra - oblúčik spájajúci noty alebo aj skupina nôt v menzurálnej notáci
 • lira da braccio -
 • lira da gamba -
 • l'istesso
 • loco
 • lontano
 • lo stesso
 • LP - pozri dlhohrajúca platňa
 • lugubre
 • luminoso
 • lusingando
 • lutna -
 • lýra -

Ľ[upraviť | upraviť zdroj]

M[upraviť | upraviť zdroj]

 • ma – but
 • ma non troppo
 • madrigal - je druh svetskej vokálnej polyfónie (viachlasu), piesne z obdobia renesancie a baroka
 • maestoso
 • madrigal -
 • magico
 • magnifico
 • maggiore -
 • main droite (fr.)
 • main gauche (fr.)
 • malinconico
 • mambo -
 • mandola -
 • mandolína
 • mano destra
 • mano sinistra
 • marcatissimo
 • marcato
 • marcia – a march; alla marcia
 • martellato
 • marziale
 • mässig (nem.) –
 • matiné -
 • mazhar -
 • mazúrka - je poľský tanec v 3/4 takte, väčšinou pre klavír
 • MD – pozri mano destra a main droite
 • measure
 • medley -
 • melancolico – melancholicky
 • melizma
 • melódia - nápev alebo hudobná téma, postupnosť zvukov rôznej intenzity a rôznej dĺžky trvania - štruktúra vytvára hudobný zmysel
 • melodika -
 • menuet - je francúzsky tanec v 3/4 takte, hudobná kompozícia v rovnakom čase a rytme, tretia časť skladby
 • menzurálna notácia -
 • merengue -
 • metronóm -
 • metrum - striedanie prízvučných a neprízvučných dôb,
 • mezza voce – polohlasom, tlmene
 • mezzo
 • mezzoforte alebo (mf)– stredne silno, polosilno
 • mezzo piano – polohlasne, poloslabo
 • mezzosoprán – stredný ženský hlas, v rozmedzí obvykle sa rozširujúci od A do stredného C až F , rozsahom je medzi sopránomaltom
 • MG – pozri main gauche
 • misterioso – tajomne
 • missa - hudobné spracovanie rímskokatolíckej omše
 • mizmar -
 • mobile
 • moderato – mierne
 • modesto
 • modulácia -
 • moll (nem.) –
 • molová stupnica -
 • monódia (novovek) -
 • monofónia - jednohlas, skladba s melódiou bez harmonického sprievodu, opakom je polyfónia
 • molový - vyjadrenie v stupnici alebo tónine, opakom je durový
 • molto – veľmi
 • morendo
 • mosso
 • MS – pozri mano sinistra
 • moteto - viachlasná vokálna cirkevná skladba v rýchlejšom tempe
 • moto
 • munter (nem.) –
 • muzikál -
 • muzikológia -
 • muzikoterapia -

N[upraviť | upraviť zdroj]

 • náboženská hudba -
 • nápev -
 • nátryl -
 • narrante
 • naturale alebo nat.
 • náustok -
 • N.C.
 • Nebenstimme (nem.) –
 • neumatický spev -
 • neuro funk -
 • nobile alebo nobilmente
 • nokturno - nočná hudba, hudobná skladba, ktorá je charakteristická pokojnou snivou nočnou náladou
 • noneto - skladba pre deväť hudobných nástrojov, hudobný súbor skladajúci sa z deviatich inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • nota - je grafický znak na zápis výšky a dĺžky tónu
 • notácia - systém záznamu skladieb pomocou grafických symbolov (nôt), a slov (prípadne ich skratiek), ktorý umožňuje jednoznačnú interpretáciu hudobného diela
 • notová osnova - systém záznamu skladieb pomocou grafických symbolov (nôt), a slov (prípadne ich skratiek), ktorý umožňuje jednoznačnú interpretáciu hudobného diela.
 • notes inégales (fr.) –

O[upraviť | upraviť zdroj]

 • óda -
 • odzemok -
 • ofertórium -
 • oktáva (tal. ottava) - hudobný interval medzi prvým a ôsmym tónom diatonickej stupnice, v rovnomerne temperovanom ladení obsahuje - dvanásť poltónov
 • oktáva bassa (tal. ottava bassa) - o oktávu nižšie
 • oketo - skladba pre osem hudobných nástrojov alebo hlasov, spev ôsmich spevákov, osem súčasne hrajúcich inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • omaggio
 • omša - cyklická hudobná forma
 • opera - hudobno-dramatický žáner v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom s doprovodom orchestra a často je doplnený aj baletom
 • opera buffa - komická opera
 • opera seria (väčšinou nazývaná dramma per musica alebo melodramma serio) - je taliansky hudobný termín, ktorý sa vzťahuje k šľachtickému a "serióznemu" štýlu talianskej opery, ktorá prevládala v Európe od roku 1710 do cca 1770
 • opereta - divadelný hudobno-dramatický žáner, v ktorom sa striedajú hudobné a prozaické časti
 • organ -
 • organológia -
 • orchester -
 • orchestrálna kompozícia -
 • opus (lat.) - latinské označenie pre dielo, skratka op., množné číslo opera (skratka opp.)
 • opusové číslo - u mnohých skladateľov poradové číslo ich diel, väčšinou chronologicky radené podľa doby napísania alebo vydania
 • oratórium - epická, vokálna, inštrumentálna skladba väčšinou s náboženským motívom, ktorá sa podobá opere
 • ornament - skrášľujúci doplnok skladby napr. trilok
 • ostinato - tvrdohlavo, neprestajne, stále sa opakujúci rytmus, ktorý sa opakuje v celej kompozícii alebo časti skladby
 • ossia
 • ouvertúra - predohra, krátka samostatná skladba uvádzaná napríklad pred operou alebo baletom (nie je súčasťou napr. opery ako je prelúdium)
 • ozembuch -

P[upraviť | upraviť zdroj]

 • parlando alebo parlante
 • partitúra (z nem.) – notový zápis všetkých hlasov inštrumentálnej, vokálnej alebo vokálno-inštrumentálnej hudobnej skladby, najviac ju používa dirigent
 • passionato – vášnivo
 • pastorale
 • pastorela - vianočná koleda, pieseň pastierov
 • pašie - sú časťou v evanjeliách, ktoré opisujú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, hudobne spracované dielo o umučení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista
 • pausa
 • perdendosi
 • perkusie -
 • pesante (tal.) – ťažko, ťažkopádne, dôrazne
 • peu à peu (fr.)
 • pianissimo alebo pp – veľmi slabo
 • piano alebo p – slabo
 • piano pianissimo alebo ppp - čo najslabšie
 • piano alebo klavír - strunový hudobný nástroj
 • pianino -
 • piacevole (tal.) – príjemne
 • piangevole
 • pieseň -
 • piesňová forma -
 • piesňový text -
 • pikola -
 • píšťala -
 • più – more; see mosso for an example
 • pizzicato (tal.) – technika hry na sláčikové nástroje, pri ktorej sa nepoužíva sláčik a hráč rozozvučí struny pomocou prstov najčastejšie pravou rukou
 • playback -
 • plechový dychový nástroj -
 • pochettino alebo poch.
 • poco – málo, rovnako ako poco più allegro
 • poco a poco
 • poi
 • pochod -
 • polka -
 • poľnica -
 • polonéza - je svojim pôvodom vznešený poľský procesný tanec, tancovaný pármi dookola v tanečnom sále, hudba je v trojdobom metru a miernom tempe, väčšinou býva pre klavír
 • poltón - je polovicou tónu, najmenší interval vyskytujúci sa v diatonickej stupnici, dvanástina oktávy
 • polyfónia - viachlasnosť, skladba, v ktorej má každý hlas vlastnú melódiu, opakom je monofónia
 • polytonalita -
 • pomlčka - pauza v hudbe, prestávka v skladbe speve, v ktorej je ticho
 • pop -
 • pop latin -
 • pop-music -
 • populárna hudba -
 • posato
 • postlúdium - pozri dohra
 • pozauna alebo trombón -
 • prelúdium - predohra, krátka skladba, úvodná skladba, ktorá je súčasťou diela, najčastejšie k opere, oratóriu, kantáte, baletu, suite, koncertným dielam a dramatickým skladbám, ktorých súčasťou je scénická hudba (na rozdiel od ouvertúry ktorá je samostatná skladba, prelúdium je súčasťou diela)
 • prestissimo
 • presto – veľmi rýchlo
 • prima volta – prvé zakončenie skladby pri opakovaní
 • primáš-
 • primo alebo prima
 • prízvuk - zdôraznenie určitej časti v skladbe, speve napr. takt, určitú dobu
 • profesionál -
 • programová hudba -
 • punk -

Q[upraviť | upraviť zdroj]

 • quasi

R[upraviť | upraviť zdroj]

 • ragtime -
 • rallentando alebo rall.
 • rapido
 • rapsódia - hudobná kompozícia s dramatickým, hrdinským, romantickým obsahom
 • rasch (nem.) –
 • recitatív - hovorený spev, spev sa viac približuje hovorenému prednesu alebo reči, hudba vtedy ustupuje do pozadia
 • refrén - opakovaná časť básne alebo piesne
 • reggae -
 • rekviem -
 • religioso – zbožne
 • remake -
 • remix -
 • rep -
 • repente
 • repertoár -
 • repríza -
 • restez (fr.) –
 • rhythm and blues -
 • rinforzando (rf) –
 • risoluto
 • roulade (fr.) –
 • r'n'b - pozri rhythm and blues
 • rock -
 • rokenrol -
 • romanca -
 • romantizmus -
 • rondo -
 • rubato -
 • rubeba -
 • rumba -
 • ruvido
 • rytmika -
 • rytmus - vnútorné členenie v priebehu skladby striedaním dlhších a kratších dôb(prízvučných a neprízvučných)

S[upraviť | upraviť zdroj]

Š[upraviť | upraviť zdroj]

T[upraviť | upraviť zdroj]

 • tabulatúra -
 • tacet
 • takt - udáva striedanie prízvučných a neprízvučných nôt, čiže rytmus skladby
 • taktovka -
 • taktovanie -
 • tamburína -
 • tanec -
 • tanečná hudba -
 • techno -
 • téma - melodicky a rytmicky výrazná a obsahovo závažná hudobná myšlienka, ktorá je základom hudobnej skladby alebo jej časti
 • tempo – čas, tj. celková rýchlosť skladby
 • tempo di marcia
 • tempo giusto
 • tempo primo, tempo uno alebo tempo I (niekedy sa píše aj ako tempo I°) – obnova pôvodnej rýchlosti
 • teneramente
 • tenerezza
 • tenor – vysoký mužský hlas
 • tenuto – nasadzovane
 • ternary
 • tessitura -
 • textár -
 • toccata (lat.) - rytmická skladba, opak spevnej kantáty
 • tón - je každý zvuk so stálou frekvenciou
 • tónina - je príslušnosť tónového materiálu hudobnej skladby k určitej stupnici
 • trampská hudba alebo trampská pieseň -
 • tranquillo – mierne
 • tremolo (tal.) –
 • triangel - samozvučný bicí hudobný nástroj
 • trilok - rýchle striedanie susedných tónov
 • trio - skladba pre tri hudobné nástroje, hudobný súbor skladajúci sa z troch inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • triola -
 • trojštvrťový takt - , sa označuje (3/4) (pozri aj Takt (hudba))
 • trombón alebo pozauna -
 • troppo
 • trumšajt -
 • trubadúr -
 • trúbka -
 • tuba -
 • tutti – všetci, spoločne
 • tympan -

U[upraviť | upraviť zdroj]

V[upraviť | upraviť zdroj]

W[upraviť | upraviť zdroj]

 • waltz -
 • wenig (nem.) –

X[upraviť | upraviť zdroj]

Z[upraviť | upraviť zdroj]

 • zbor -
 • zbormajster -
 • Zählzeit (nem.) –
 • zart (nem.) –
 • Zartheit (nem.) –
 • zärtlich (nem.) –
 • Zeichen (nem.) –
 • zelo, zeloso, zelosamente
 • ziehen (nem.) –
 • zitternd (nem.) –
 • znelka -
 • zobcová flauta -
 • zögernd (nem.) –
 • zvon -
 • zvonkohra -
 • zvuk -

Ž[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]