Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′13″S 17°08′57″V / 48,153481°S 17,149036°V / 48.153481; 17.149036

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
OdvetvieŠtátna správa
Založená1. január 1993
SídloBratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieIng. Marta Žiaková CSc.
(predsedníčka úradu, od 2002)
Územný rozsahSlovensko
PriemyselEnergetika
Produkcia183 inšpekcií (2017)[1]
Zamestnancov116 (31.12.2017)[1]
Webová stránkawww.ujd.gov.sk
Sídlo bratislavskej časti úradu na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave.
Sídlo trnavskej časti úradu na Okružnej ulici 5 v Trnave v budove VUJE, a. s..

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vykonávajúci jadrový dozor na území Slovenska.[2] Je tiež štátna rozpočtová organizácia.

Poslaním úradu je „vykonávať štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení tak, aby jadrová energia na Slovensku bola využívaná bezpečne a aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľstva, poškodeniu majetku a životného prostredia“.[3] ÚJD sídli v Bratislave a má pracovisko v Trnave.[4] Úrad má tiež lokalitných inšpektorov v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.[2]

Štruktúra úradu[upraviť | upraviť zdroj]

Na čele úradu stojí predseda, menovaný Vládou SR. Predsedníčkou úradu je od roku 2002 Ing. Marta Žiaková, CSc.[5] V rokoch 1997-2002 úradu predsedal Miroslav Lipár. Pod predsedom leží organizačne podpredseda a generálny tajomník služobného úradu. Ďalej sa ÚJD SR člení na dve hlavné sekcie - Sekciu dozorných činností a medzinárodných vzťahov (bratislavskú) a Sekciu hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností (trnavskú). V Bratislave sa nachádza tiež osobný úrad, kancelária úradu a niektoré ďalšie organizačné útvary. V roku 2011 viedol 93 pracovníkov, v roku 2017 116.[6]

Činnosť úradu[upraviť | upraviť zdroj]

Úrad jadrového dozoru zastrešuje široké portfólio činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie na Slovensku. Ide o legislatívnu a dozornú činnosť, pôsobnosť ako stavený úrad vo veciach výstavby jadrových zariadení či havarijné plánovanie a pripravenosť. V roku 2011 ÚJD SR vykonal 168 inšpekcií, z toho "152 skončilo záznamom a 16 formou protokolu". V roku 2011 boli tiež iniciované dve správne konania proti Slovenským elektrárňam, za nesplnenie podmienok Atómového zákona boli uložené pokuty.[6]

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou stál v roku 2011 celkom 4,662 mil. €.[6] Za rok 2017 činili skutočné príjmy ÚJD 8,96 milióna €, kým výdavky 8,45 milióna €.[1]

Medzinárodné aktivity[upraviť | upraviť zdroj]

Úrad jadrového dozoru SR zastrešuje odbornú agendu vo viacerých organizáciách so slovenským členstvom. Predovšetkým ide o Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (v rámci Euratomu PS ATO - Pracovná skupina pre atómové otázky); v rámci Európskej komisie ENSREG (Európska skupina na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť); MAAE; CTBTO či OECD NEA. Tu experti ÚJD zabezpečujú plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z členstva, pravidelne sa zúčastňujú na zasadaniach, na rokovaniach v pracovných skupinách, podávajú národné správy a zabezpečujú misie partnerského posudzovania (IRRS, ARTEMIS).

ÚJD SR taktiež zabezpečuje plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovensko z medzinárodných zmluvných dokumentov - predovšetkým Dohovor o jadrovej bezpečnosti, Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom a Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT).[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c d Výročná správa Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2017 [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, [cit. 2019-04-15]. Dostupné online.
  2. a b Štatút Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online.
  3. O úrade [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online.
  4. O úrade [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online.
  5. Predsedníčka úradu [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online.
  6. a b c Záverečný účet Úradu jadrového dozoru SR [online]. Bratislava: Úrad jadrového dozoru, 20.04.2012, [cit. 2012-12-14]. Dostupné online.

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]