Úsudok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Úsudok (zastarano: úsud[1]) môže byť:

 • všeobecne: výsledok usudzovania, (u)záver, mienka, názor[2], pozri usudzovanie, záver, názor
 • v logike:
  • myšlienkový postup, pri ktorom sa z jedného alebo viacerých súdov (tzv. premís) logicky vyvodzuje nový súd (tzv. záver), lat. ratiocinatio, syllogismus [3], pozri úsudok (vyvodzovanie záveru)
  • len taký myšlienkový postup z predchádzajúcej odrážky, ktorý má viac než jednu premisu, t.j. opak tzv. bezprostredného úsudku (nazývaného aj dôsledok)[4][5], pozri napr. sylogizmus
  • zastarano: súd, lat. iudicium[6][7][4], pozri súd (logika)
 • zastarano: rozsudok súdu[1], pozri rozsudok

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b úsudok. In: Historický slovník slovenského jazyka
 2. úsudok. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 3. Pozri zdroje uvedené v článku úsudok (vyvodzovanie záveru)
 4. a b úsudek. In: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník [1]
 5. Česká mysl: časopis filosoficky 1902 S. 70 [2]
 6. Dom a škola (vychovatels̕ký časopis pre rodičov a učitelov). [s.l.] : tlačou kníhtlačiarne K. Salvu, 1892. 730 s. Dostupné online. S. 132-133.
 7. SLOTA, Jiri. Slovensky narodny Ucitel. Vydavatel a redaktor J. Slota. (Der slovakische Volksschullehrer ). [s.l.] : Machold, 1860. 236 s. Dostupné online. S. 18.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.