Čínske ľudové politické poradné zhromaždenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Znak Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia

Čínske ľudové politické poradné zhromaždenie[1] (čín. 中国人民政治协商会议/ 中國人民政治協商會議 – Čung-kuo žen-min čeng-č' sie-šang chuej-i, pchin-jin: Zhōngguó rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì; angl. The Chinese People’s Political Consultative Conference, CPPCC) je organizácia jednotného frontu čínskeho ľudu, politický poradný orgán v Čínskej ľudovej republike.[2] Od svojho založenia mala signifikantné miesto v čínskom politickom aj sociálnom živote. Je dôležitou inštitúciou pre viacstrannú spoluprácu a politické konzultácie pod vedením Komunistickej strany Číny.[3]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Po skončení druhej svetovej vojny vytvorili Komunistická strana Číny a Kuomintang Politické poradné zhromaždenie. Od 10. do 31. januára 1946 sa osem zástupcov Kuomintangu, sedem zástupcov Komunistickej strany Číny, deväť z Čínskej demokratickej ligy, päť z Čínskej strany mládeže a deväť ctihodných osobností stretlo v Čchung-čchingu na politickom konzultačnom stretnutí. Určili sa základné zásady mierového budovania štátu a navrhli sa pozmeňovacie návrhy k Ústave Čínskej republiky. V novembri toho istého roku Kuomintang oznámil zvolanie „Ústavného národného kongresu“, Komunistická strana Číny a Čínska demokratická liga Kuomintang odsúdila za porušenie rozhodnutia Politického poradného zhromaždenia, čo malo za následok jeho rozpustenie.[3]

Po víťazstve nad Kuomintangom vyzvala Komunistická strana Číny všetky politické strany a spoločenské organizácie k spolupráci. Prihlásilo sa 23 organizácií, ktorých zástupcovia zostavili tzv. prípravný výbor Nového politického poradného zhromaždenia. Jeho úlohou bolo stanoviť podmienky pre zostavenie novej vlády a zastupiteľských orgánov štátnej moci a navrhnúť dokument, ktorý by v prechodnom období suploval ústavu.[4]:58

Nové politické poradné zhromaždenie naviazalo na činnosť Politického poradného zhromaždenia z roku 1946.[4]:58

Prípravný výbor Nového politického poradného zhromaždenia zmenil názov na Čínske ľudové politické poradné zhromaždenie (ČĽPPZ) a vypracoval dokument s názvom Spoločný program ČĽPPZ. Charakterizovala sa v ňom povaha nového štátu ako novodemokratický, založený na diktatúre ľudu. Formuloval práva a povinnosti občanov, deklaroval zrovnoprávnenie žien a rovnoprávne postavenie všetkých národností.[4]

Komunistická strana Číny zvolala 21. až 30. septembra 1949 prvé plénum Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia.[5] Tohto pléna sa zúčastnilo 662 zástupcov zo 46 jednotiek.[3] Čínska ľudová republika bola vyhlásená 21. septembra 1949 pri ustanovujúcej schôdzi ČĽPPZ a potom 1. októbra 1949 z Brány nebeského pokoja v Pekingu.[4]:59

V septembri 1954 sa zvolení poslanci zišli v prvom zasadnutí Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, aby prevzali úlohy, ktoré doteraz plnilo ČĽPPZ.[4]:75, 76

Počas obdobia kultúrnej revolúcie bola činnosť zhromaždenia ochromená. Až na konci roku 1971 sa začala postupne obnovovať.[6]

Funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Jedným z hlavných cieľov ČĽPPZ je zabezpečenie takzvaného "jednotného frontu", čo v praxi znamená organizácia a koordinovanie spolupráce množstva inštitúcií a jednotlivcov tak, aby ich konanie bolo v súlade s požiadavkami vedenia Komunistickej strany Číny. Okrem toho má na starosti podporu rozvoja socializmu a vzájomného dohľadu v čínskom politickom systéme. Podporuje propagáciu učenia marxizmu-leninizmu a myšlienok Mao Ce-tunga.[7]

Plenárne zhromaždenie sa koná raz ročne, spoločne so zasadaním Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, t.j. čínskeho parlamentu. Spoločné zasadanie týchto dvoch organizácií sa v čínštine označuje ako "dvojité zasadanie" (čín. 两会 – liang-chuej, pchin-jin: liǎnghuì), na ktorom sa prijímajú najdôležitejšie zákony.

Zloženie ČĽPPZ[upraviť | upraviť zdroj]

ČĽPPZ má národný výbor a miestne výbory. Funkčné obdobie národného výboru je 5 rokov, má niekoľko predsedov, podpredsedov a generálnych tajomníkov. Na každé funkčné obdobie sa zriaďuje aj stály výbor, ktorý predsedá schôdzam. Stály výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, generálneho tajomníka a stáleho výboru národného výboru. Predseda stáleho výboru národného výboru dohliada na činnosť stáleho výboru. Boli zriadené ďalšie výbory, ktoré napomáhajú plynulej činnosti ČĽPPZ.[3]

V provinciách, autonómnych oblastiach, mestách a obciach boli zriadené mieste výbory ČĽPPZ.[3]

Súčasným predsedom Národného výboru ČĽPPZ je Wang Chu-ning.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Čínske ľudové politické poradné zhromaždenie. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 129.
  2. 政协史:54年毛泽东坚持保留 文革被迫停止办公_新闻频道_中华网 [online]. web.archive.org, 2017-11-07, [cit. 2020-05-23]. Dostupné online. Archivované 2017-11-07 z originálu.
  3. a b c d e 中国人民政治协商会议 [online]. www.cppcc.gov.cn, [cit. 2020-05-23]. Dostupné online.
  4. a b c d e BAKEŠOVÁ, Ivana; KUČERA, Ondřej; LAVIČKA, Martin. Dějiny Čínské lidové republiky : (1949 – 2018). Vyd. 1. Praha : NLN, 2019. 444 s. ISBN 978-80-7422-596-3.
  5. BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Zväzok 1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 126 s. (Učebnice.) ISBN 80-244-0251-3. S. 110.
  6. 政协史:54年毛泽东坚持保留 文革被迫停止办公_新闻频道_中华网 [online]. web.archive.org, 2017-11-07, [cit. 2020-05-23]. Dostupné online. Archivované 2017-11-07 z originálu.
  7. 人民政协是最广泛的统一战线组织--中国共产党新闻--中国共产党新闻网 [online]. cpc.people.com.cn, [cit. 2020-05-23]. Dostupné online. Archivované 2020-11-10 z originálu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]