Číslo (filozofia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vo filozofii mal každý filozof iný názor na číslo.

Aristoteles[upraviť | upraviť kód]

Číslo je podľa Aristotela mnohosť, ktorá je merateľná jednotkou.

Augustinus[upraviť | upraviť kód]

Číslo je podľa Augustina v pamäti ono samo, nie jeho predstava. V pamäti sú však nie predstavy čísel, ale čísla samy.

Frege[upraviť | upraviť kód]

Podľa Fregeho keď sa povie "Sokrates je jedno", nepripisujem tým Sokratovi nijakú vlastnosť, ako mu pripisujem vlastnosť vtedy, keď ho nazvem múdrym. Ak je Sokrates múdry a Tales je múdry, potom usudzujem, že Sokrates a Tales sú múdri: každý z nich má vlastnosť osobitne a neprestávajú ju mať, ani keď ju pripisujem obidvom. Ale z viet "Sokrates je jedno" a "Tales je jedno" nemôžeme vyvodiť, že "Sokrates a Tales sú jedno". Takže číslo nemôže byť vlastnosťou. Ak na druhej strane sú čísla objekty, ako ich určujeme? Mali by sme vedieť ukázať, ktoré objekty to sú. Zdá sa, že nie sme schopní poskytnúť, či už ostenzívnu alebo deskriptívnu definíciu akéhokoľvek skutočného čísla. Čísla tu vystupujú ako objekty vtedy, keď sú subjektom identít. Keď povieme, že počet planét je deväť, tvrdíme, že dve mená, "počet planét" a "deväť", sa vzťahujú na jednu vec. Ale čísla sa líšia od objektov tým, že v referenčnom vzťahu sú celkom závislé od identifikácie pojmu, s ktorým sa spájajú. Ak ukážem na armádu v poli a opýtam sa: "Koľko?", jedinou rozumnou odpoveďou je: "Koľko čoho?" Môžem povedať 12 000, 50 alebo 2, záleží na tom, či počítam mužov, roty alebo divízie. Inými slovami, odpoveď je neurčitá, pokiaľ bližšie neurčím pojem, podľa ktorého sa má počítať. Je teda číslo vlastnosťou pojmu, vlastnosťou druhého radu? Touto myšlienkou Frege začal a inšpiroval sa oblasťou logiky, ktorú do veľkej miery objavil on sám – logikou existencie (alebo kvantifikácie, ako sa dnes volá).

Kant[upraviť | upraviť kód]

Číslo podľa Kanta je predstava, ktorá sa utvára nazeraním času, presnejšie nazeraním sukcesívnej adície jedného k jednému. Číslo je predstava postupného pripočítavania jedného k jednému (rovnorodému). Číslo je schéma, ktorá umožňuje použiť pojem veľkosti na zmyslovú rozmanitosť.

Pytagoreizmus[upraviť | upraviť kód]

Číslo je v pytagoreizme kľúč k pochopeniu zákonov kozmu, symbol božieho usporiadania sveta. Objav, že chvejúce sa struny, ktorých dĺžky vyjadrujú jednoduché číselné vzťahy, vydávajú príjemne znejúce akordy, viedol k formulovaniu pojmu harmónie v dnešnom zmysle a bol zároveň prvým krokom na ceste k matematickému prístupu k svetu. Podľa toho možno vyjadriť každú formu číslami ("Všetko je číslo"), ktoré sú skryté vo všetkých javoch sveta ako "božské archetypy" (praprincípy) a ktoré sa človeku vyjavia pri dôkladnom štúdiu vesmíru. To ukazuje napr. aj známe Pytagorova veta obdivuhodnom vzťahu štvorcov nad stranami pravouhlého trojuholníka.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.