Časomiera na Marse

Tento článok spĺňa podľa redaktorov slovenskej Wikipédie kritériá na dobrý článok.
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dĺžka marťanských ročných období v porovnaní so Zemou.

Na meranie času na planéte Mars[1] a na Saturnovom[2] najväčšom mesiaci Titan boli navrhované viaceré spôsoby merania času,[3] nezávisle od pozemského kalendára.

Mars má sklon osi a dobu rotácie podobnú Zemi. Aj preto sa na ňom prejavujú ročné obdobia (jar, leto, jeseň a zima) podobne ako na Zemi. Aj deň je približne rovnako dlhý. Rok je však takmer dvakrát taký dlhý ako na Zemi a jeho orbitálna excentricita je podstatne väčšia, čo okrem iného znamená, že dĺžky rôznych marťanských ročných období sa značne líšia a slnečný čas sa môže líšiť od kalendárneho času na Zemi.

Saturn má sklon osi podobný Zemi. Aj preto sa na ňom prejavujú ročné obdobia (jar, leto, jeseň a zima) podobne ako na Zemi. Deň na Titane, Saturnovom najväčšom mesiaci je približne 16-krát dlhší ako na Zemi. Rok je takmer 30-krát dlhší ako na Zemi, alebo takmer 16-krát dlhší ako na Marse a Saturnova orbitálna excentricita je podstatne väčšia, čo okrem iného znamená, že dĺžky rôznych saturnských (a takisto aj titanských) ročných období sa značne líšia[4] a slnečný čas na Titane sa môže líšiť od kalendárneho času na Zemi.[5]

Rozdiel časov na Zemi, Marse a Titane[upraviť | upraviť zdroj]

Mars sa otáča okolo svojej osi pomalšie ako Zem.[6] Pretože jeho solárny deň alebo sol trvá 24 hodín 39 minút 35,244147 sekundy, alebo 1,02749125170 pozemského dňa, na povrchu Marsu by oproti pozemským hodinám pravé poludnie nastávalo o 39 pozemských minút 35,244147 sekúnd denne neskôr.[7][8] Podobne by sa posúvali aj časy polnocí, poludní, východov a západov Slnka. Z uvedeného vyplýva, že na Marse neplnia pozemské hodiny svoju úlohu, a síce sledovať pohyb Slnka po marťanskej oblohe, nakoľko sa rozchádzajú so skutočnosťou. Preto má zmysel na Marse zaviesť iný, takzvaný marťanský čas, ktorý bude reprezentovaný pomocou hodín, ktoré budú bežať o 2,749125170 percenta pomalšie ako pozemské hodiny. To znamená, že marťanské sekundy, minúty a hodiny budú o 2,749125170 percenta dlhšie. Budú oproti pozemskému času meškať o 39 pozemských minút 35,244147 sekúnd denne.

Rozdiel časov na Zemi a na Marse počas 37 dní 9 hodín 18 sekúnd
č. Čas na Marse

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 06:01:30:02.995818 06:05:30:02.995818 0:04:00:00.000000
2 12:03:00:05.991637 12:11:00:05.991637 0:08:00:00.000000
3 18:04:30:08.987456 18:16:30:08.987456 0:12:00:00.000000
4 24:06:00:11.983275 24:22:00:11.983275 0:16:00:00.000000
5 30:07:30:14.979094 31:03:30:14.979094 0:20:00:00.000000
6 36:09:00:17.974913 37:09:00:17.974913 1:00:00:00.000000

Titanský deň je mimoriadne dlhý, trvá takmer 16 pozemských dní.[9] Je praktické sa pozerať na tamojší deň ako na skupinu 16 dní (častí). Jedna takáto časť trvá 23 hodín 57 minút 13,113000 sekundy alebo 0,99806843750 pozemského dňa, čo je takmer na nerozoznanie od pozemského dňa. Tak ako aj na Marse, a z toho istého dôvodu, má zmysel zaviesť na Titane iný, takzvaný titanský čas, ktorý bude reprezentovaný pomocou hodín, ktoré budú bežať o 1,93156250 promile rýchlejšie ako pozemské hodiny. To znamená, že titanské hodiny, minúty a sekundy budú o 1,93156250 promile kratšie. Budú oproti pozemskému času popredu o 2 pozemské minúty 46,887 sekúnd denne. Titanský deň bude pozostávať zo 16-tich takýchto dní, preto bude mať význam zaviesť doobedný a poobedný týždeň z ktorých každý bude mať 8 dní, pričom je praktické pomenovať 8. deň v týždni Ponedeľa. Teda dni v týždni tu budú hrať funkciu času, a nie dátumu a bude ich treba vždy uviesť. Každý dátum sa vystrieda 16-krát, vždy 2 krát po 8 dní, od Doobedného Pondelka až po Poobednú Ponedeľu.

Rozdiel časov na Zemi a na Titane počas 37 dní 16 h 15 minút 08 s
č. Čas na Titane

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 05:09:25:44.022 05:09:10:44.022 0:00:15:00.000
2 10:18:51:28.044 10:18:21:28.044 0:00:30:00.000
3 16:04:17:12.066 16:03:32:12.066 0:00:45:00.000
4 21:13:42:56.088 21:12:42:56.088 0:01:00:00.000
5 26:23:08:40.110 26:21:53:40.110 0:01:15:00.000
6 32:08:34:24.132 32:07:04:24.132 0:01:30:00.000
7 37:18:00:08.154 37:16:15:08.154 0:01:45:00.000

Polnoci na Zemi a na Marse sa súčasne (približne) zhodovali dňa 06.01.2000 00:00:00 svetového času na Zemi a o 21 sekúnd neskôr na Marse, a dá sa vypočítať, že sa budú zhodovať každých 37,37520804298 pozemského dňa alebo pozemských 37 dní 09 hodín 00 minút 17,974913 sekundy. Na Marse uplynie presne o 1 deň menej, teda 36,37520804298 marťanského dňa alebo marťanských 36 dní 09 hodín 00 minút 17,974913 sekundy, teda časy sa znova zhodnú. Po ôsmich takýchto cykloch ubehne 299,00166434385 pozemského dňa alebo pozemských 299 dní 00 hodín 02 minút 23,799308 sekundy. Na Marse uplynie presne o 8 dní menej, teda 291,00166434385 marťanských dní alebo marťanských 291 dní 00 hodín 02 minút 23,799308 sekundy. Dá sa teda povedať, že každých 37 dní a 09 hodín[10] sa tieto dva časy približne zhodnú a každých 299 dní sa tieto dva časy približne zhodnú o polnoci.

Rozdiel časov na Zemi a na Marse počas 299 dní 2 minút 24 sekúnd
č. Čas na Marse

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 036:09:00:17.974913 037:09:00:17.974913 1:00:00:00.000000
2 072:18:00:35.949827 074:18:00:35.949827 2:00:00:00.000000
3 109:03:00:53.924740 112:03:00:53.924740 3:00:00:00.000000
4 145:12:01:11.899654 149:12:01:11.899654 4:00:00:00.000000
5 181:21:01:29.874568 186:21:01:29.874568 5:00:00:00.000000
6 218:06:01:47.849481 224:06:01:47.849481 6:00:00:00.000000
7 254:15:02:05.824395 261:15:02:05.824395 7:00:00:00.000000
8 291:00:02:23.799308 299:00:02:23.799308 8:00:00:00.000000

Existuje cyklus podobnej dĺžky aj na Titane? Dá sa vypočítať, že každých pozemských 37 dní 16 hodín 15 minút a 08,154 sekundy ubehne na Titane presne o 1 hodinu a 45 minút viac, teda titanských 37 dní 18 hodín 00 minút a 08,154 sekundy. Tento cyklus má zároveň podobnú dĺžku ako na Marse. Podobne ako na Marse, aj tu nám jeho 8 násobok dá celý počet tamojších dní. Na Zemi ubehne 301 dní 10 hodín 01 minúta 05,232 sekundy a na Titane ubehne 302 dní 00 hodín 01 minúta 05,232 sekundy, presne o 14 hodín viacej. Dá da teda povedať, že každých 37 dní 16 hodín 15 minút sa tieto dva časy zhodnú o celej štvrťhodine a každých 301 dní 10 hodín sa tieto dva časy zhodnú o celej párnej hodine.

Rozdiel časov na Zemi a na Titane počas 301 dní 10 h 01 min 05 s
č. Čas na Titane

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 037:18:00:08.154 037:16:15:08.154 0:01:45:00.000
2 075:12:00:16.308 075:08:30:16.308 0:03:30:00.000
3 113:06:00:24.462 113:00:45:24.462 0:05:15:00.000
4 151:00:00:32.616 150:17:00:32.616 0:07:00:00.000
5 188:18:00:40.770 188:09:15:40.770 0:08:45:00.000
6 226:12:00:48.924 226:01:30:48.924 0:10:30:00.000
7 264:06:00:57.078 263:17:45:57.078 0:12:15:00.000
8 302:00:01:05.232 301:10:01:05.232 0:14:00:00.000

Pomer 299/291 je tak presný, že dokonca aj po pozemskej dekáde by takto sprevodované mechanické hodinky (samozrejme po nastavení presného pozemského času) ukazovali marťanský čas s chybou asi iba trištvrte minúty. Tento pomer je teda dostatočne presný presný aj počas dekády. Po 3588 pozemských dňoch, teda necelých 10 pozemských rokoch, ubehne na Marse presne o 96 dní menej, teda 3492 marťanských dní, čo je o čosi viac ako 5 marťanských rokov a marťanské hodiny sa budú rozchádzať len o trištvrte minúty.

Rozdiel časov na Zemi a na Marse počas 3588 dní 28 minút 45 sekúnd
č. Čas na Marse

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 0291:00:02:23.799308 0299:00:02:23.799308 08:00:00:00.000000
2 0582:00:04:47.598616 0598:00:04:47.598616 16:00:00:00.000000
3 0873:00:07:11.397294 0897:00:07:11.397294 24:00:00:00.000000
4 1146:00:09:35.197232 1196:00:09:35.197232 32:00:00:00.000000
5 1455:00:11:58.996540 1495:00:11:58.996540 40:00:00:00.000000
6 1746:00:14:22.795848 1794:00:14:22.795848 48:00:00:00.000000
7 2037:00:16:46.595156 2093:00:16:46.595156 56:00:00:00.000000
8 2328:00:19:10:394464 2392:00:19:10:394464 64:00:00:00.000000
9 2619:00:21:34.193772 2691:00:21:34.193772 72:00:00:00.000000
10 2910:00:23:57.993080 2990:00:23:57.993080 80:00:00:00.000000
11 3201:00:26:21.792338 3289:00:26:21.792338 88:00:00:00.000000
12 3492:00:28:45.591696 3588:00:28:45.591696 96:00:00:00.000000

Na Titane je tento pomer 3617/3624 a je tak presný že odchýlka od tohto pomeru robí asi 1,5 sekundy za dekádu. Samozrejme, je krajne nepraktické si predstaviť ozubené kolesá s viac ako 3600 zubami. Pomer 517/518 je najnižší možný, aj keď je menej presný. Takýto pomer bude robiť odchýlku asi 5,5 minúty za dekádu. Po 3617 pozemských dňoch ubehne na Titane presne o 7 dní viacej, 3624 titanských dní, čo je 226,5 skupiny po 16 dní alebo približne jedna tretina miestneho titanského roka, čiže 4 titanské mesiace a 1,5 dňa.

Rozdiel časov na Zemi a na Titane počas 3617 dní 13 minút 03 s
č. Čas na Titane

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 0302:00:01:05.232 0301:10:01:05.232 0:14:00:00.000
2 0604:00:02:10.464 0602:20:02:10.464 1:04:00:00.000
3 0906:00:03:15.696 0904:06:03:15.696 1:18:00:00.000
4 1208:00:04:20.928 1205:16:04:20.928 2:08:00:00.000
5 1510:00:05:26.160 1507:02:05:26.160 2:22:00:00.000
6 1812:00:06:31.392 1808:12:06:31.392 3:12:00:00.000
7 2114:00:07:36.624 2109:22:07:36.624 4:02:00:00.000
8 2416:00:08:41.856 2411:08:08:41.856 4:16:00:00.000
9 2718:00:09:47.088 2712:18:09:47.088 5:06:00:00.000
10 3020:00:10:52.320 3014:04:10:52.320 5:20:00:00.000
11 3322:00:11:57.552 3315:14:11:57.552 6:10:00:00.000
12 3624:00:13:02.784 3617:00:13:02.784 7:00:00:00.000

Počas jednej generácie, alebo takmer 30-tich pozemských rokoch presnejšie po 10764 pozemských dňoch ubehne na Marse 10476 marťanských dní, teda o 288 dní menej, alebo približne 15 marťanských rokov. Aj po takto dlhej dobe budú mechanické hodinky používajúce pomer 299/291 medzi marťanským a pozemským dňom po nastavení presného pozemského času ukazovať odchýlku marťanského času iba čosi vyše 2 minút. Stačí prepojiť dva pozemské hodinové strojčeky ozubenými kolesami, ktoré majú 299 a 291 zubov. Jeden pozemský bude hnací s ozubeným kolesom s 291 zubami a druhý marťanský bude hnaný s ozubeným kolesom s 299 zubami.

Rozdiel časov na Zemi a na Marse počas 10764 dní 1 h. 26 minút 16 sekúnd
č. Čas na Marse

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 03492:00:28:45.591696 03588:00:28:45.591696 096:00:00:00.000000
2 06984:00:57:31.183392 07176:00:57:31.183392 192:00:00:00.000000
3 10476:01:26:16.775088 10764:01:26:16.775088 288:00:00:00.000000

Počas jednej generácie, alebo takmer 30-tich pozemských rokoch, presnejšie po 10851 pozemských dňoch ubehne na Titane presne o 21 dní viac, teda 10872 dní, alebo 1 titanský rok a 6 skupín po 16 titanských dňoch. Aj po takto dlhej dobe budú mechanické hodinky využívajúce prevodový pomer 3617/3624 ukazovať odchýlku titanského času iba 5 sekúnd, pričom mechanické hodinky s prevodovým pomerom 517/518 (a teda zostrojiteľné) budú ukazovať titanský čas s presnosťou na štvrť hodiny.

Rozdiel časov na Zemi a na Titane počas 10851 dní 39 minút 08 s
č. Čas na Titane

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 03624:00:13:02.784 03617:00:13:02.784 07:00:00:00.000
2 07248:00:26:05.568 07234:00:26:05.568 14:00:00:00.000
3 10872:00:39:08.352 10851:00:39:08.352 21:00:00:00.000

Pokiaľ by takéto hodiny bežali 32292 pozemských dní, čo je takmer 88 pozemských rokov a 5 mesiacov, na Marse by napočítali o 864 dní menej, teda 31428 marťanských dní, alebo 47 marťanských rokov a 4 marťanské dni. Dokonca aj po takto dlhej dobe by prevodový pomer 299/291 ešte stále ukazoval marťanský čas s chybou približne na 7 minút, samozrejme po nastavení presného pozemského času. Pomer 112/109 ktorý je menej presný ale krátkodobo dostačujúci bol použitý pri výrobe prvých marťanských mechanických náramkových hodiniek[11]. Takýto pomer dáva periódu zhody o hodinu kratšiu, teda namiesto 37 dní a 09 hodín na Zemi a 36 dní a 09 hodín na Marse je to 37 dní a 08 hodín na Zemi a 36 dní a 08 hodín na Marse. Odchýlka robí približne 2,75 sekundy denne, čo je pre mechanické náramkové hodinky prijateľné, nakoľko majú chybu do 5 sekúnd denne.

Rozdiel časov na Zemi a na Marse počas 32292 dní 4 h. 18 minút 50 sekúnd
č. Čas na Marse

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 10476:01:26:16.775088 10764:01:26:16.775088 288:00:00:00.000000
2 20952:02:52:33.550176 21528:02:52:33.550176 576:00:00:00.000000
3 31428:04:18:50.325264 32292:04:18:50.325264 864:00:00:00.000000

Pokiaľ by takéto hodinky bežali 32553 pozemských dní, čo je asi 89 pozemských rokov a mesiac a pol, na Titane by napočítali o 63 dní viac, teda 32616 titanských dní, čo sú 3 titanské roky a 18 skupín po 16 dní. Aj po takto dlhej dobe budú mechanické hodinky s prevodovým pomerom 3617/3624 ukazovať odchýlku titanského času iba 14 sekúnd, pričom realistickejšie mechanické hodinky s prevodovým pomerom 517/518 budú ukazovať titanský čas s presnosťou na trištvrte hodiny. Titanské náramkové hodinky ešte nevyrobili.

Rozdiel časov na Zemi a na Titane počas 32553 dní 01 h. 57 min 25 s
č. Čas na Titane

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 10872:00:39:08.352 10851:00:39:08.352 21:00:00:00.000
2 21744:01:18:16.704 21702:01:18:16.704 42:00:00:00.000
3 32616:01:57:25.056 32553:01:57:25.056 63:00:00:00.000

Uvažujúc najvyšší cyklus ktorý tvorí 96876,5 pozemských dní, čo je 265 rokov a asi 3 mesiace, na Marse by napočítali o 2592 dní menej, teda 94284,5 marťanských dní, alebo 141 marťanských rokov a asi 12,5 marťanských dní. Aj po takmer 100000 dňoch by prevodový pomer 299/291 ešte stále ukazoval marťanský čas s chybou približne 20 minút, takisto po nastavení presného pozemského času. Cyklus podobnej dĺžky, teda 252 rokov, ktorý ale lepšie pasuje na násobky pozemských rokov a je niekoľko násobne presnejší navrhla NASA, ako je popísané v texte nižšie pod tabuľkou.

Rozdiel časov na Zemi a na Marse počas 96876 dní 12 h. 56 minút 31 sekúnd
č. Čas na Marse

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 31428:04:18:50.325264 32292:04:18:50.325264 0864:00:00:00.000000
2 62856:08:37:40.650528 64584:08:37:40.650528 1728:00:00:00.000000
3 94284:12:56:30.975792 96876:12:56:30.975792 2592:00:00:00.000000

Uvažujúc najvyšší cyklus ktorý tvorí 97659,25 dňa, čo je asi 267 rokov a 4 a pol mesiaca, na Titane by napočítali o 189 dní viac, teda 97848,25 titanského dňa, alebo 9 titanských rokov a 54 skupín po 16 dní. Aj po takmer 100000 dňoch by prevodový pomer 3617/3624 ešte stále ukazoval titanský čas s chybou približne 42 sekúnd, pričom realistickejšie mechanické hodinky s prevodovým pomerom 517/518 budú ukazovať titanský čas s presnosťou na dve a štvrť hodiny.

Rozdiel časov na Zemi a na Titane počas 97659 dní 05 h. 52 min 15 s
č. Čas na Titane

(D:Hod:Min:Sek)

Čas na Zemi

(D:Hod:Min:Sek)

Časový rozdiel

(D:Hod:Min:Sek)

1 32616:01:57:25.056 32553:01:57:25.056 063:00:00:00.000
2 65232:03:54:50.112 65106:03:54:50.112 126:00:00:00.000
3 97848:05:52:15.168 97659:05:52:15.168 189:00:00:00.000

Zimné slnovraty na Zemi a na Marse sa súčasne (približne) zhodovali dňa 22.12.1999 07:44 svetového času na Zemi a 25.12.1999 12:44 svetového času na Marse, teda boli len 3 dni a 5 hodín od seba a dá sa vypočítať že sa budú (približne) zhodovať každých 126 pozemských rokov a 6,5 dňa, alebo každých 67 marťanských rokov 0,0 dní. Na Zemi medzitým ubehne 46027,5 pozemských dní a na Marse 44796 marťanských dní. Nakoľko to nie je celý počet pozemských dní, používa sa cyklus dvojnásobnej dĺžky, teda každých 252 pozemských rokov a 13 dní, alebo každých 134 marťanských rokov 0,0 dní ubehne na Zemi 92055 pozemských dní a na Marse 89592 marťanských dní. Takýto cyklus bol práve v strede dňa 06.01.2000 00:00:21,27 svetového času, po započítaní 32 prestupných sekúnd do roku 2000, teda marťanský solárny dátum MSD (Mars Sol Date) bol 44796, modifikovaný juliánsky dátum (MJD = Modified Julian Date) bol 51549. Ak zvážime, že aj slnovraty a počiatky rokov aj polnoci boli približne zhodné, môžeme tomuto okamihu pripísať dátum 01.01.208 marťanského letopočtu, teda 1. marťanského januára 208 marťanského letopočtu o 00:00:00,00 marťanského času podľa marťanského kalendára, za predpokladu ze martansky rok zacina 11 dni po martanskom zimnom slnovrate na martanskej severnej pologuli.

Začiatok, stred a koniec 252 ročného cyklu MJD MSD
MSD Marť. dátum MJD Pozem. dátum
00000,0 141.01.00 00:00 05521,5 1873.12.29 12:00
44796,0 208.01.01 00:00 51549,0 2000.01.06 00:00
89592,0 275.01.01 00:00 97576,5 2126.01.12 12:00

Bolo by želateľné napasovať titanský solárny dátum (TSD = Titan Solar Date) tak blízko MJD na Zemi, ako sa to len dá. Keďže časy sa zhodujú každých 516 a 5/7 dňa približne o polnoci a každých 3617 dní presne o polnoci, treba pohľadať taký počiatok 516 a 5/7 dňového cyklu, ktorý je čo najbližšie počiatku MJD. Nakoľko titanských rokov je oveľa menej ako marťanských, musíme zobrať len takú možnosť, aká sa nám ponúka. Dá sa spočítať,[12] že 18.04.1859 o polnoci bolo na Titane práve poludnie a zároveň to bolo 75 skupín po 16-tich dňoch po začiatku dlhého titanského roka. To zodpovedá 152 dňom od počiatku počítania MJD. Keďže to bolo titanské poludnie, ubehlo 8 dní zo 16-tich a tomu zodpovedá TSD 00024. Môžeme teda písať dátum Poobedný Pondelok 19. titanského februára 09 titanského letopočtu. Cyklus končí dňa 04.09.2126 o polnoci pri MJD 97811, na Titane TSD 97872, ktorému zodpovedá dátum Doobedný Pondelok 17. titanského marca 18 titanského letopočtu. V roku 2126 končí aj marťanský cyklus vyvinutý v NASA, takže to dáva príležitosť spojiť obidva cykly do jedného. Všimnime si, že TSD je volené tak že sa od MJD líši po celých 100000 dní iba o niekoľko desiatok dní, čo je veľmi výhodné.

Začiatok, tretiny a koniec 267 ročného cyklu MJD TSD
TSD Titan. dátum MJD Pozem. dátum
00024 09.02.19 Po Po 00:00 00152 1859.04.18 00:00
32640 12.02.37 Do Po 00:00 32705 1948.06.03 00:00
65256 15.02.55 Po Po 00:00 65258 2037.07.19 00:00
97872 18.03.07 Do Po 00:00 97811 2126.09.04 00:00

Marťanské vozidlá cez marťanskú zimu odpočívajú, pretože je vtedy Slnko nízko nad miestnym obzorom, a preto nedodáva solárnym panelom dostatok energie na ich pohyb po marťanskom povrchu. Energia stačí iba na úsporný režim. Potreba kalendára bude aktuálna pravdepodobne až s pristátím prvého človeka na Marse, avšak už teraz by bola praktická a želateľná na jednoduché zistenie ročného obdobia na Marse pre marťanské vozidla. Predtým, ako boli prítomné marťanské vozidlá na jeho povrchu, sa Mars pozoroval cez ďalekohľad, a to už od roku jeho vynájdenia. Bolo jasne pozorované striedanie ročných období na Marse, nárast a zmenšenie marťanských polárnych čiapočiek, marťanské prachové búrky a bolo by praktické aj pre toto obdobie zaviesť marťanský kalendár. Nakoľko ďalekohľad bol vynájdený v roku 1608, tomuto roku by zodpovedal marťanský rok 000 marťanského letopočtu. Počiatku marťanského letopočtu 01. 01. 000 o 00:00 marťanského času by zodpovedalo 11. 03. 1609 pozemského letopočtu 18:40 svetového času, za predpokladu, že martinský rok začína v deň martanskej jarnej rovnodennosti (na martanskej severnej pologuli)

Začiatok marťanských rokov a letopočtu vo svetovom čase
Marťan. dátum Pozem. dátum dT
000.01.01 00:00 1609.03.11 18:40 UTC 100 s
220.01.01 00:00:00 2022.12.25 11:11:24 UTC 37 s
221.01.01 00:00:00 2024.11.11 20:25:23 UTC 37 s

Na Titane kvôli veľkej vzdialenosti od Slnka solárne panely nestačia, je potrebné mať jadrový reaktor. Toto teleso ponúka vďaka nízkej gravitácii a hustému studenému vzduchu vynikajúce možnosti na lietanie. Dokonca aj veľmi ťažká helikoptéra s jadrovým reaktorom na palube bez problémov vzlietne.[13] Nemenej zaujímavá možnosť je aj možnosť jadrovej ponorky potápajúcej sa v miestnych metánových moriach, ktorej štart je plánovaný na 20-te a pristátie na 30-te roky 21. storočia.[14] Vtedy bude potreba titanského kalendára na predpovedanie ročných období a polohe Slnka na oblohe nutnosťou. Jediným telesom, ktoré pristálo na Titane, bola európska vesmírna sonda Huygens, ktorá mala životnosť asi 3,5 hodiny (ak rátame zostup, pristátie a pobyt na povrchu), kým jej materská sonda Cassini, ktorá pokračovala ďalej po obežnej dráhe okolo Saturna, zapadla za horizontom. Na takto krátky čas samozrejme kalendár a miestny čas nebol potrebný. Ak by sme položili titanský rok 000 rovný vynájdeniu ďalekohľadu, počiatku titanského letopočtu Doobednému Pondelku 01. 01. 00 o 00:00 titanského času by zodpovedalo 29.12.1590 na Zemi o 15:33 svetového času. Titanský rok 0 pripadal na tridsaťročné obdobie rokov 1590 - 1620 nášho letopočtu a obsahoval aj rok 1608, rok vynájdenia ďalekohľadu.

Začiatok titanských rokov a letopočtu vo svetovom čase
Titan. dátum Pozem. dátum dT
00.01.01 Do Po 00:00 1590.12.29 15:33 UTC 100 s
15.01.01 Do Po 00:00:00 2032.09.18 09:57:34 UTC 37 s
16.01.01 Do Po 00:00:00 2062.03.08 14:02:25 UTC 37 s
17.01.01 Do Po 00:00:00 2091.08.10 18:51:46 UTC 37 s

V roku 2023 došlo k ďalšej pozoruhodnej zhode dátumov a časov. Dňu 14. 01. 2023 o 09:57:32 svetoveho času zodpovedal marťanský deň 20. 01. 220 o 09:57:32 marťanského času. Zhoda dátumov a časov sa približne opakuje 8-krát (z toho raz presne) za pozemských 17 rokov 1 mesiac 2/3 dňa, alebo marťanských 9 rokov 1 mesiac 2/3 dňa. Vtedy na Zemi ubehlo 6241 a 2/3 pozemského dňa a na Marse 6074 a 2/3 marťanského dňa. Dni v týždni sa nezhodnú, je to 891 pozemských týždňov a 4 dni na Zemi a 867 marťanských týždňov a 5 dní na Marse.

Zhoda marťanského a pozemského času (stredoeurópskeho al. stredoeurópskeho letného)
č. Marť.

dát.

Pozem. dát.

a čas

T
6978 220.01.18 2023.01.12 21:35:02 SEČ 37 s
6979 220.01.55 2023.02.19 06:35:20 SEČ 37 s
6980 220.02.34 2023.03.27 03:13:06 LSEČ 37 s
6981 220.03.14 2023.05.03 12:13:24 LSEČ 37 s
6982 220.03.50 2023.06.09 21:13:42 LSEČ 37 s
6983 220.04.32 2023.07.17 06:14:00 LSEČ 37 s
6984 220.05.12 2023.08.23 15:14:18 LSEČ 37 s
6985 220.05.49 2023.09.30 00:14:36 LSEČ 37 s
6986 220.06.30 2023.11.07 21:37:26 SEČ 37 s
6987 220.07.12 2023.12.15 06:37:44 SEČ 37 s
6988 220.07.48 2024.01.21 15:38:02 SEČ 37 s
6989 220.08.29 2024.02.28 00:38:19 SEČ 37 s
6990 220.09.07 2024.04.03 21:16:06 LSEČ 37 s
6991 220.09.44 2024.05.11 06:16:24 LSEČ 37 s
6992 220.10.25 2024.06.17 15:16:42 LSEČ 37 s
6993 220.11.06 2024.07.25 00:17:00 LSEČ 37 s
6994 220.11.42 2024.08.31 09:17:18 LSEČ 37 s
6995 220.12.22 2024.10.07 18:17:36 LSEČ 37 s
6996 221.01.04 2024.11.15 15:40:25 SEČ 37 s
6997 221.01.41 2024.12.23 00:40:43 SEČ 37 s
6998 221.02.21 2025.01.29 09:41:01 SEČ 37 s
6999 221.03.01 2025.03.07 18:41:19 SEČ 37 s
7000 221.03.36 2025.04.12 15:19:06 LSEČ 37 s
7001 221.04.18 2025.05.20 00:19:24 LSEČ 37 s

Čo sa týka Titanu, ku zhode časov dochádza každých 516 a 5/7 dňa. Tento paradox je vyvolaný samozrejme tým, že titanské dni (presnejšie časti) sú len o dve promile kratšie a preto trvá veľmi dlhú dobu, kým sa rozídu o deň a časy sa znova zhodnú.

Zhoda titanského a pozemského času (stredoeurópskeho al. stredoeurópskeho letného)
č. Titan.

dát.

Pozem. dát.

a čas

T
-12 14.09.13 Do Pi 2023.06.17 09:42:11 SEČ 37 s
-11 14.09.45 Po St 2024.11.15 02:52:22 SEČ 37 s

Ku zhode dátumov dochádza každých asi 378 dní. Titanský rok je omnoho dlhší ako pozemský, čo samozrejme znamená, že kým Zem prejde za rok celý obeh, Saturn sa posunie len o 13 stupňov, preto trvá len 1 rok a 13 dní, kým sa Zem a Saturn dostanú do tej istej polohy. Čo sa týka letu na Titan, je výhodné počkať ešte aj na Jupiter (s periódou obehu 12 rokov), ktorý sa ale vzhľadom na Saturn nachádza v tej istej polohe len raz za 20 rokov, alebo raz za 8 titanských mesiacov, alebo 2/3 titanského roka. Dá sa letieť aj bez Jupitera, ale cesta tam bude trvať o 2 roky dlhšie, teda 9 rokov namiesto 7 rokov (za pomoci Jupitera).

Zhoda titanského a pozemského dátumu
č. Titan.

dát.

Poz. dát. T
-11 14.09.19 Do Št 2023.09.19 37 s
-11 14.09.42 Do Pi 2024.09.22 37 s

Pri uvažovaní svetového času je potrebné brať do úvahy aj počet prestupných sekúnd oproti medzinárodnému atómovému času. Zmeny počtu prestupných sekúnd ako aj ich počet udáva nasledujúca tabuľka. Pred rokom 1620 je použitý iba odhad (neozbrojeným okom možný asi na 1,2 sekundy), po roku 1620 sú použité reálne dáta z historického pozorovania ďalekohľadom, po roku 1972 skutočný počet prestupných sekúnd. Číslo Z = -1 znamená že sa vynechá sekunda 23:59:59 svetového času, číslo Z = 1 znamená že sa pridá prestupná sekunda 23:59:60 svetového času. Bolo by vykonaných cca 250 prestupných sekúnd od roku 1600. V rokoch 1600 - 1893 bol deň kratší ako 86400 sekúnd, preto by sa prestupné sekundy uberali. Svetový čas bol v roku 1600 o dT = 108 sekúnd popredu oproti atómovému času. Táto situácia pokračovala s malými prestávkami v rokoch 1637, 1707-1775 a 1840-1857, a 1880-1881 až sa v roku 1893 dostal svetový čas oproti atómovému času pozadu o 39 sekúnd. Od roku 1896 je deň dlhší ako 86400 sekúnd, preto sa odvtedy (okrem už spomínaných 4 krátkych období) prestupné sekundy pridávajú. V roku 1958 boli vynájdené atómové hodiny a atómový čas sa zhodoval so svetovým časom. Od roku 1972 keď bol svetový čas popredu o 10 sekúnd oproti atómovému času sa prestupné sekundy pridávajú podľa potreby na konci roka alebo polroka. V roku 2035 budu zrusene. Striedanie letneho a zimneho casu v Europe bude zrusene v roku 2031.

Prestupné sekundy dT pridané do svetového času
dT Dátum a čas od - Dátum a čas do Z
108 1600.01.01 00:00:00 - 1600.12.31 23:59:58 -1
107 1601.01.01 00:00:00 - 1601.12.31 23:59:58 -1
106 1602.01.01 00:00:00 - 1602.12.31 23:59:58 -1
105 1603.01.01 00:00:00 - 1603.12.31 23:59:58 -1
104 1604.01.01 00:00:00 - 1604.12.31 23:59:58 -1
103 1605.01.01 00:00:00 - 1605.12.31 23:59:58 -1
102 1606.01.01 00:00:00 - 1606.12.31 23:59:58 -1
101 1607.01.01 00:00:00 - 1607.12.31 23:59:58 -1
100 1608.01.01 00:00:00 - 1609.12.31 23:59:58 -1
99 1610.01.01 00:00:00 - 1610.12.31 23:59:58 -1
98 1611.01.01 00:00:00 - 1611.02.31 23:59:58 -1
97 1612.01.01 00:00:00 - 1612.12.31 23:59:58 -1
96 1613.01.01 00:00:00 - 1614.12.31 23:59:58 -1
95 1615.01.01 00:00:00 - 1615.12.31 23:59:58 -1
94 1616.01.01 00:00:00 - 1616.12.31 23:59:58 -1
93 1617.01.01 00:00:00 - 1617.12.31 23:59:58 -1
92 1618.01.01 00:00:00 - 1620.03.31 23:59:58 -1
91 1620.04.01 00:00:00 - 1620.06.30 23:59:58 -1
90 1620.07.01 00:00:00 - 1620.09.30 23:59:58 -1
89 1620.10.01 00:00:00 - 1620.11.30 23:59:58 -1
88 1620.12.01 00:00:00 - 1620.12.31 23:59:58 -1
87 1621.01.01 00:00:00 - 1621.03.31 23:59:58 -1
86 1621.04.01 00:00:00 - 1621.06.30 23:59:58 -1
85 1621.07.01 00:00:00 - 1621.09.30 23:59:58 -1
84 1621.10.01 00:00:00 - 1621.12.31 23:59:58 -1
83 1622.01.01 00:00:00 - 1622.03.31 23:59:58 -1
82 1622.04.01 00:00:00 - 1622.06.30 23:59:58 -1
81 1622.07.01 00:00:00 - 1622.09.30 23:59:58 -1
80 1622.10.01 00:00:00 - 1622.11.30 23:59:58 -1
79 1622.12.01 00:00:00 - 1622.12.31 23:59:58 -1
78 1623.01.01 00:00:00 - 1623.03.31 23:59:58 -1
77 1623.04.01 00:00:00 - 1623.06.30 23:59:58 -1
76 1623.07.01 00:00:00 - 1623.09.30 23:59:58 -1
75 1623.10.01 00:00:00 - 1623.12.31 23:59:58 -1
74 1624.01.01 00:00:00 - 1624.03.31 23:59:58 -1
73 1624.04.01 00:00:00 - 1624.06.30 23:59:58 -1
72 1624.07.01 00:00:00 - 1624.09.30 23:59:58 -1
71 1624.10.01 00:00:00 - 1624.12.31 23:59:58 -1
70 1625.01.01 00:00:00 - 1625.03.31 23:59:58 -1
69 1625.04.01 00:00:00 - 1625.06.30 23:59:58 -1
68 1625.07.01 00:00:00 - 1625.09.30 23:59:58 -1
67 1625.10.01 00:00:00 - 1625.12.31 23:59:58 -1
66 1626.01.01 00:00:00 - 1626.03.31 23:59:58 -1
65 1626.04.01 00:00:00 - 1626.06.30 23:59:58 -1
64 1626.07.01 00:00:00 - 1626.12.31 23:59:58 -1
63 1627.01.01 00:00:00 - 1627.03.31 23:59:58 -1
62 1627.04.01 00:00:00 - 1627.06.30 23:59:58 -1
61 1627.07.01 00:00:00 - 1627.09.30 23:59:58 -1
60 1627.10.01 00:00:00 - 1627.12.31 23:59:58 -1
59 1628.01.01 00:00:00 - 1628.03.31 23:59:58 -1
58 1628.04.01 00:00:00 - 1628.06.30 23:59:58 -1
57 1628.07.01 00:00:00 - 1628.12.31 23:59:58 -1
56 1629.01.01 00:00:00 - 1629.03.31 23:59:58 -1
55 1629.04.01 00:00:00 - 1629.06.30 23:59:58 -1
54 1629.07.01 00:00:00 - 1629.12.31 23:59:58 -1
53 1630.01.01 00:00:00 - 1630.03.31 23:59:58 -1
52 1630.04.01 00:00:00 - 1630.06.30 23:59:58 -1
51 1630.07.01 00:00:00 - 1630.12.31 23:59:58 -1
50 1631.01.01 00:00:00 - 1631.03.31 23:59:58 -1
49 1631.04.01 00:00:00 - 1631.06.30 23:59:58 -1
48 1631.07.01 00:00:00 - 1631.12.31 23:59:58 -1
47 1632.01.01 00:00:00 - 1632.06.30 23:59:58 -1
46 1632.07.01 00:00:00 - 1632.12.31 23:59:58 -1
45 1633.01.01 00:00:00 - 1633.03.31 23:59:58 -1
44 1633.04.01 00:00:00 - 1633.06.30 23:59:58 -1
43 1633.07.01 00:00:00 - 1633.12.31 23:59:58 -1
42 1634.01.01 00:00:00 - 1634.06.30 23:59:58 -1
41 1634.07.01 00:00:00 - 1634.12.31 23:59:58 -1
40 1635.01.01 00:00:00 - 1635.06.30 23:59:58 -1
39 1635.07.01 00:00:00 - 1635.12.31 23:59:58 -1
38 1636.01.01 00:00:00 - 1636.03.31 23:59:58 -1
37 1636.04.01 00:00:00 - 1636.06.30 23:59:58 -1
36 1636.07.01 00:00:00 - 1636.12.31 23:59:58 -1
35 1637.01.01 00:00:00 - 1637.03.31 23:59:60 1
36 1637.04.01 00:00:00 - 1637.06.30 23:59:58 -1
35 1637.07.01 00:00:00 - 1637.09.30 23:59:58 -1
34 1637.10.01 00:00:00 - 1637.12.31 23:59:58 -1
33 1638.01.01 00:00:00 - 1638.06.30 23:59:58 -1
32 1638.07.01 00:00:00 - 1638.12.31 23:59:58 -1
31 1639.01.01 00:00:00 - 1639.12.31 23:59:58 -1
30 1640.01.01 00:00:00 - 1640.06.30 23:59:58 -1
29 1640.07.01 00:00:00 - 1640.12.31 23:59:58 -1
28 1641.01.01 00:00:00 - 1641.06.30 23:59:58 -1
27 1641.07.01 00:00:00 - 1641.12.31 23:59:58 -1
26 1642.01.01 00:00:00 - 1642.12.31 23:59:58 -1
25 1643.01.01 00:00:00 - 1643.06.30 23:59:58 -1
24 1643.07.01 00:00:00 - 1643.12.31 23:59:58 -1
23 1644.01.01 00:00:00 - 1644.12.31 23:59:58 -1
22 1645.01.01 00:00:00 - 1645.12.31 23:59:58 -1
21 1646.01.01 00:00:00 - 1646.06.30 23:59:58 -1
20 1646.07.01 00:00:00 - 1646.12.31 23:59:58 -1
19 1647.01.01 00:00:00 - 1647.12.31 23:59:58 -1
18 1648.01.01 00:00:00 - 1648.12.31 23:59:58 -1
17 1649.01.01 00:00:00 - 1649.12.31 23:59:58 -1
16 1650.01.01 00:00:00 - 1650.12.31 23:59:58 -1
15 1651.01.01 00:00:00 - 1651.12.31 23:59:58 -1
14 1652.01.01 00:00:00 - 1652.12.31 23:59:58 -1
13 1653.01.01 00:00:00 - 1653.12.31 23:59:58 -1
12 1654.01.01 00:00:00 - 1654.12.31 23:59:58 -1
11 1655.01.01 00:00:00 - 1655.12.31 23:59:58 -1
10 1656.01.01 00:00:00 - 1656.12.31 23:59:58 -1
09 1657.01.01 00:00:00 - 1657.12.31 23:59:58 -1
08 1658.01.01 00:00:00 - 1658.06.30 23:59:58 -1
07 1658.07.01 00:00:00 - 1658.12.31 23:59:58 -1
06 1659.01.01 00:00:00 - 1659.12.31 23:59:58 -1
05 1660.01.01 00:00:00 - 1660.12.31 23:59:58 -1
04 1661.01.01 00:00:00 - 1661.12.31 23:59:58 -1
03 1662.01.01 00:00:00 - 1662.12.31 23:59:58 -1
02 1663.01.01 00:00:00 - 1663.12.31 23:59:58 -1
01 1664.01.01 00:00:00 - 1664.12.31 23:59:58 -1
00 1665.01.01 00:00:00 - 1665.12.31 23:59:58 -1
-01 1666.01.01 00:00:00 - 1666.12.31 23:59:58 -1
-02 1667.01.01 00:00:00 - 1667.06.30 23:59:58 -1
-03 1667.07.01 00:00:00 - 1667.12.31 23:59:58 -1
-04 1668.01.01 00:00:00 - 1668.12.31 23:59:58 -1
-05 1669.01.01 00:00:00 - 1669.12.31 23:59:58 -1
-06 1670.01.01 00:00:00 - 1670.12.31 23:59:58 -1
-07 1671.01.01 00:00:00 - 1671.12.31 23:59:58 -1
-08 1672.01.01 00:00:00 - 1672.12.31 23:59:58 -1
-09 1673.01.01 00:00:00 - 1673.12.31 23:59:58 -1
-10 1674.01.01 00:00:00 - 1674.12.31 23:59:58 -1
-11 1675.01.01 00:00:00 - 1675.12.31 23:59:58 -1
-12 1676.01.01 00:00:00 - 1676.12.31 23:59:58 -1
-13 1677.01.01 00:00:00 - 1677.12.31 23:59:58 -1
-14 1678.01.01 00:00:00 - 1678.12.31 23:59:58 -1
-15 1679.01.01 00:00:00 - 1679.12.31 23:59:58 -1
-16 1680.01.01 00:00:00 - 1680.12.31 23:59:58 -1
-17 1681.01.01 00:00:00 - 1681.12.31 23:59:58 -1
-18 1682.01.01 00:00:00 - 1683.12.31 23:59:58 -1
-19 1684.01.01 00:00:00 - 1684.12.31 23:59:58 -1
-20 1685.01.01 00:00:00 - 1686.12.31 23:59:58 -1
-21 1687.01.01 00:00:00 - 1688.12.31 23:59:58 -1
-22 1689.01.01 00:00:00 - 1691.12.31 23:59:58 -1
-23 1692.01.01 00:00:00 - 1707.12.31 23:59:60 1
-22 1708.01.01 00:00:00 - 1716.12.31 23:59:60 1
-21 1717.01.01 00:00:00 - 1733.12.31 23:59:60 1
-20 1734.01.01 00:00:00 - 1743.12.31 23:59:60 1
-19 1744.01.01 00:00:00 - 1750.12.31 23:59:60 1
-18 1751.01.01 00:00:00 - 1757.12.31 23:59:60 1
-17 1758.01.01 00:00:00 - 1764.12.31 23:59:60 1
-16 1765.01.01 00:00:00 - 1774.12.31 23:59:60 1
-15 1775.01.01 00:00:00 - 1791.12.31 23:59:58 -1
-16 1792.01.01 00:00:00 - 1795.12.31 23:59:58 -1
-17 1796.01.01 00:00:00 - 1797.12.31 23:59:58 -1
-18 1798.01.01 00:00:00 - 1799.12.31 23:59:58 -1
-19 1800.01.01 00:00:00 - 1803.12.31 23:59:58 -1
-20 1804.01.01 00:00:00 - 1820.12.31 23:59:58 -1
-21 1821.01.01 00:00:00 - 1823.12.31 23:59:58 -1
-22 1824.01.01 00:00:00 - 1825.12.31 23:59:58 -1
-23 1826.01.01 00:00:00 - 1827.12.31 23:59:58 -1
-24 1828.01.01 00:00:00 - 1829.12.31 23:59:58 -1
-25 1830.01.01 00:00:00 - 1831.12.31 23:59:58 -1
-26 1832.01.01 00:00:00 - 1835.12.31 23:59:58 -1
-27 1836.01.01 00:00:00 - 1840.12.31 23:59:60 1
-26 1841.01.01 00:00:00 - 1847.12.31 23:59:60 1
-25 1848.01.01 00:00:00 - 1857.12.31 23:59:60 1
-24 1858.01.01 00:00:00 - 1861.12.31 23:59:58 -1
-25 1862.01.01 00:00:00 - 1863.12.31 23:59:58 -1
-26 1864.01.01 00:00:00 - 1865.12.31 23:59:58 -1
-27 1866.01.01 00:00:00 - 1866.12.31 23:59:58 -1
-28 1867.01.01 00:00:00 - 1867.12.31 23:59:58 -1
-29 1868.01.01 00:00:00 - 1868.12.31 23:59:58 -1
-30 1869.01.01 00:00:00 - 1869.12.31 23:59:58 -1
-31 1870.01.01 00:00:00 - 1870.12.31 23:59:58 -1
-32 1871.01.01 00:00:00 - 1871.12.31 23:59:58 -1
-33 1872.01.01 00:00:00 - 1872.12.31 23:59:58 -1
-34 1873.01.01 00:00:00 - 1873.12.31 23:59:58 -1
-35 1874.01.01 00:00:00 - 1875.12.31 23:59:58 -1
-36 1876.01.01 00:00:00 - 1876.12.31 23:59:58 -1
-37 1877.01.01 00:00:00 - 1879.12.31 23:59:58 -1
-38 1880.01.01 00:00:00 - 1881.12.31 23:59:60 1
-37 1882.01.01 00:00:00 - 1882.12.31 23:59:58 -1
-38 1883.01.01 00:00:00 - 1892.12.31 23:59:58 -1
-39 1893.01.01 00:00:00 - 1895.12.31 23:59:60 1
-38 1896.01.01 00:00:00 - 1897.12.31 23:59:60 1
-37 1898.01.01 00:00:00 - 1898.12.31 23:59:60 1
-36 1899.01.01 00:00:00 - 1899.12.31 23:59:60 1
-35 1900.01.01 00:00:00 - 1900.12.31 23:59:60 1
-34 1901.01.01 00:00:00 - 1901.06.30 23:59:60 1
-33 1901.07.01 00:00:00 - 1901.12.31 23:59:60 1
-32 1902.01.01 00:00:00 - 1902.12.31 23:59:60 1
-31 1903.01.01 00:00:00 - 1903.12.31 23:59:60 1
-30 1904.01.01 00:00:00 - 1904.06.30 23:59:60 1
-29 1904.07.01 00:00:00 - 1904.12.31 23:59:60 1
-28 1905.01.01 00:00:00 - 1905.12.31 23:59:60 1
-27 1906.01.01 00:00:00 - 1906.12.31 23:59:60 1
-26 1907.01.01 00:00:00 - 1907.06.30 23:59:60 1
-25 1907.07.01 00:00:00 - 1907.12.31 23:59:60 1
-24 1908.01.01 00:00:00 - 1908.12.31 23:59:60 1
-23 1909.01.01 00:00:00 - 1909.12.31 23:59:60 1
-22 1910.01.01 00:00:00 - 1910.12.31 23:59:60 1
-21 1911.01.01 00:00:00 - 1911.06.30 23:59:60 1
-20 1911.07.01 00:00:00 - 1911.12.31 23:59:60 1
-19 1912.01.01 00:00:00 - 1912.12.31 23:59:60 1
-18 1913.01.01 00:00:00 - 1913.06.30 23:59:60 1
-17 1913.07.01 00:00:00 - 1913.12.31 23:59:60 1
-16 1914.01.01 00:00:00 - 1914.12.31 23:59:60 1
-15 1915.01.01 00:00:00 - 1915.12.31 23:59:60 1
-14 1916.01.01 00:00:00 - 1916.12.31 23:59:60 1
-13 1917.01.01 00:00:00 - 1917.12.31 23:59:60 1
-12 1918.01.01 00:00:00 - 1918.12.31 23:59:60 1
-11 1919.01.01 00:00:00 - 1920.12.31 23:59:60 1
-10 1921.01.01 00:00:00 - 1922.12.31 23:59:60 1
-09 1923.01.01 00:00:00 - 1925.12.31 23:59:60 1
-08 1926.01.01 00:00:00 - 1940.12.31 23:59:60 1
-07 1941.01.01 00:00:00 - 1942.12.31 23:59:60 1
-06 1943.01.01 00:00:00 - 1944.12.31 23:59:60 1
-05 1945.01.01 00:00:00 - 1946.12.31 23:59:60 1
-04 1947.01.01 00:00:00 - 1948.12.31 23:59:60 1
-03 1949.01.01 00:00:00 - 1951.12.31 23:59:60 1
-02 1952.01.01 00:00:00 - 1953.12.31 23:59:60 1
-01 1954.01.01 00:00:00 - 1956.12.31 23:59:60 1
00 1957.01.01 00:00:00 - 1959.06.30 23:59:60 1
01 1959.07.01 00:00:00 - 1961.06.30 23:59:60 1
02 1961.07.01 00:00:00 - 1963.06.30 23:59:60 1
03 1963.07.01 00:00:00 - 1964.12.31 23:59:60 1
04 1965.01.01 00:00:00 - 1966.06.30 23:59:60 1
05 1966.07.01 00:00:00 - 1967.06.30 23:59:60 1
06 1967.07.01 00:00:00 - 1968.06.30 23:59:60 1
07 1968.07.01 00:00:00 - 1969.06.30 23:59:60 1
08 1969.07.01 00:00:00 - 1970.06.30 23:59:60 1
09 1970.07.01 00:00:00 - 1971.06.30 23:59:60 1
10 1971.07.01 00:00:00 - 1972.06.30 23:59:60 1
11 1972.07.01 00:00:00 - 1972.12.31 23:59:60 1
12 1973.01.01 00:00:00 - 1973.12.31 23:59:60 1
13 1974.01.01 00:00:00 - 1974.12.31 23:59:60 1
14 1975.01.01 00:00:00 - 1975.12.31 23:59:60 1
15 1976.01.01 00:00:00 - 1976.12.31 23:59:60 1
16 1977.01.01 00:00:00 - 1977.12.31 23:59:60 1
17 1978.01.01 00:00:00 - 1978.12.31 23:59:60 1
18 1979.01.01 00:00:00 - 1979.12.31 23:59:60 1
19 1980.01.01 00:00:00 - 1981.06.30 23:59:60 1
20 1981.07.01 00:00:00 - 1982.06.30 23:59:60 1
21 1982.07.01 00:00:00 - 1983.06.30 23:59:60 1
22 1983.07.01 00:00:00 - 1985.06.30 23:59:60 1
23 1985.07.01 00:00:00 - 1987.12.31 23:59:60 1
24 1988.01.01 00:00:00 - 1989.12.31 23:59:60 1
25 1990.01.01 00:00:00 - 1990.12.31 23:59:60 1
26 1991.01.01 00:00:00 - 1992.06.30 23:59:60 1
27 1992.07.01 00:00:00 - 1993.06.30 23:59:60 1
28 1993.07.01 00:00:00 - 1994.06.30 23:59:60 1
29 1994.07.01 00:00:00 - 1995.12.31 23:59:60 1
30 1996.01.01 00:00:00 - 1997.06.30 23:59:60 1
31 1997.07.01 00:00:00 - 1998.12.31 23:59:60 1
32 1999.01.01 00:00:00 - 2005.12.31 23:59:60 1
33 2006.01.01 00:00:00 - 2008.12.31 23:59:60 1
34 2009.01.01 00:00:00 - 2013.06.30 23:59:60 1
35 2013.07.01 00:00:00 - 2015.06.30 23:59:60 1
36 2015.07.01 00:00:00 - 2016.12.31 23:59:60 1
37 2017.01.01 00:00:00 -                 1

Marťanský rok začína približne 1 deň po marťanskej jarnej rovnodennosti (na severnej pologuli). Podľa tohto systému (na severnej pologuli), marťanská jar začína 01. 01., marťanské leto 28. 04., marťanská jeseň 39. 07. a marťanská zima 15. 10. marťanského letopočtu. Apohélium nastáva 41. 03. a perihélium nastáva 41. 09. marťanského letopočtu. Marťanské ročné obdobia majú výrazný rozdiel v dĺžke, pretože dráha Marsu je výrazne eliptická. 193 marťanských dní trvá jar, 179 marťanských dní leto, 141 marťanských dní jeseň a 156 marťanských dní trvá zima. Podobne aj časová rovnica (rozdiel medzi pravým a stredným slnečným časom) môže dosiahnuť hodnotu až 50 minút. Otázka dní v týždni na Marse bude pravdepodobne aktuálna až s príchodom prvých kolonistov na planétu Mars.

Začiatok ročných období na Marse v marťanskom letopočte a v pozemskom letopočte (svetový čas)
Obdobie

začiatok

Marťan.

dátum

Pozem.

dátum

Jar 220 220.01.01 22:30 2022.12.26 10:19
Leto 220 220.04.28 04:17 2023.07.12 23:35
Jeseň 220 220.07.39 19:17 2024.01.12 12:27
Perihélium 220 220.09.41 14:03 2024.05.08 05:25
Zima 220 220.10.15 14:33 2024.06.07 10:48
Jar 221 221.01.01 12:49 2024.11.12 09:46
Leto 221 221.04.27 18:48 2025.05.29 09:46
Jeseň 221 221.07.39 19:17 2025.11.12 12:27
Perihélium 221 221.09.41 03:32 2026.03.26 07:12
Zima 221 221.10.15 01:54 2026.04.25 04:00

Titanský rok začína asi 10 titanských dní po titanskom zimnom slnovrate (na severnej pologuli). Podľa tohto systému (na severnej pologuli), titanská jar začína 33. 03., titanské leto 43. 06., titanská jeseň 56. 09. a titanská zima 46. 12. titanského letopočtu. Apohélium nastáva 06. 07. a perihélium nastáva 06. 01. titanského letopočtu. Titanské ročné obdobia majú výrazný rozdiel v dĺžke, pretože dráha Saturna je výrazne eliptická. 178 titanských dní trvá jar, 182 titanských dní leto, 158 titanských dní jeseň a 155 titanských dní trvá zima. Podobne aj časová rovnica (rozdiel medzi pravým a stredným slnečným časom) môže dosiahnuť hodnotu až niekoľko hodín (kvôli extrémne dlhému dňu). Otázka dní v týždni na Titane je vyriešená, nakoľko dni v týždni tu zastupujú priamo čas, nie dátum.

Začiatok ročných období na Titane v titanskom a pozemskom letopočte
Obdobie

začiatok

Titan.

dátum

Pozem.

dátum

Jar 15 15.03.34 Do Št 2039.01.23
Leto 15 15.06.43 Po Ne 2046.10.31
Jeseň 15 15.09.56 Po Ut 2054.10.10
Zima 15 15.12.47 Do Po 2061.09.13
Jar 16 16.03.33 Do So 2068.06.29
Leto 16 16.06.43 Do Pn 2076.04.12
Jeseň 16 16.09.56 Do Ne 2084.03.27
Zima 16 16.12.46 Po So 2091.03.01

Podobne ako na Zemi treba prihliadať na marťanské časové pásma. Každé ďalšie časové pásmo na východ je o jednu marťanskú hodinu popredu, pri prechode 180. marťanského poludníka na východ si treba prestaviť marťanské hodiny o 1 sol dozadu. Každé ďalšie časové pásmo na západ je o jednu marťanskú hodinu pozadu, pri prechode 180. marťanského poludníka na západ si treba prestaviť marťanské hodinky o 1 sol dopredu. Marťanský 0. poludník má marťanský čas koordinovaný (MTC = Mars Time Coordinated). Tento poludník prechádza stredom krátera Airy-0, ktorý sa nachádza v kráteri Airy. Aktuálne pracujúce vozidlá na povrchu Marsu majú marťanské časové pásmo: vozítko Curiosity[15] má čas MTC+09:09, marťanské vozidlo Perseverance s marťanskou helikoptérou Ingenuity má čas MTC+05:10 a časové pásmo MTC+05.

Marťanské čas. pás. n. Marse p. marsopisnej dĺžky
Pásmo Zač. Stred Kon. M. čas
MTC-12 -180.00° -176.25° -172.50° 00:00:00
MTC-11 -172.50° -165.00° -157.50° 01:00:00
MTC-10 -157.50° -150.00° -142.50° 02:00:00
MTC-09 -142.50° -135.00° -127.50° 03:00:00
MTC-08 -127.50° -120.00° -112.50° 04:00:00
MTC-07 -112.50° -105.00° -097.50° 05:00:00
MTC-06 -097.50° -090.00° -082.50° 06:00:00
MTC-05 -082.50° -075.00° -067.50° 07:00:00
MTC-04 -067.50° -060.00° -052.50° 08:00:00
MTC-03 -052.50° -045.00° -037.50° 09:00:00
MTC-02 -037.50° -030.00° -022.50° 10:00:00
MTC-01 -022.50° -015.00° -007.50° 11:00:00
MTC+00 -007.50° 000.00° 007.50° 12:00:00
MTC+01 007.50° 015.00° 022.50° 13:00:00
MTC+02 022.50° 030.00° 037.50° 14:00:00
MTC+03 037.50° 045.00° 052.50° 15:00:00
MTC+04 052.50° 060.00° 067.50° 16:00:00
MTC+05 067.50° 075.00° 082.50° 17:00:00
MTC+06 082.50° 090.00° 097.50° 18:00:00
MTC+07 097.50° 105.00° 112.50° 19:00:00
MTC+08 112.50° 120.00° 127.50° 20:00:00
MTC+09 127.50° 135.00° 142.50° 21:00:00
MTC+10 142.50° 150.00° 157.50° 22:00:00
MTC+11 157.50° 165.00° 172.50° 23:00:00
MTC+12 172.50° 176.25° 180.00° 00:00:00

Podobne ako na Zemi treba prihliadať na titanské časové pásma. Každé ďalšie časové pásmo na východ je o jeden titanský deň popredu, pri prechode 180. titanského poludníka na východ si treba prestaviť titanské hodiny o 16 solov dozadu. Každé ďalšie časové pásmo na západ je o jeden titanský deň pozadu, pri prechode 180. titanského poludníka na západ si treba prestaviť titanské hodinky o 16 solov dopredu. Titanský 0. poludník má titanský čas koordinovaný (TTC = Titan Time Coordinated). Tento poludník prechádza stredom privrátenej strany Titanu k Saturnu (ako je pri mesiacoch planét s viazanou rotáciou zvykom). Sonda Huygens na povrchu Titanu mala titanské časové pásmo TTC+07:10:50:33, pričom jej pásmový čas môžeme z praktických dôvodov zaokrúhliť na TTC+08 dní, teda 8 dní popredu pred hlavným titanským časom. Časových pásiem bude 17, od TTC-08 dní po TTC+08 dní vrátane TTC+00 dní, čo je titanský čas na 0. poludníku. Časové pásma nebudú mať 15 stupňov ako na Zemi a Marse ale 22,5 stupňa na Titane.

Titanské časové pásma na Titane p. titanopisnej dĺžky
Pásmo Zač. Stred Kon. T. čas
TTC-08 -180.000° -174.375° -168.750° Do Po
TTC-07 -168.750° -157.500° -146.250° Do Ut
TTC-06 -146.250° -135.000° -123.750° Do St
TTC-05 -123.750° -112.500° -101.250° Do Št
TTC-04 -101.250° -090.000° -078.750° Do Pi
TTC-03 -078.750° -067.500° -056.250° Do So
TTC-02 -056.250° -045.000° -033.750° Do Ne
TTC-01 -033.750° -022.500° -011.250° Do Pn
TTC+00 -011.250° 000.000° 011.250° Po Po
TTC+01 011.250° 022.500° 033.750° Po Ut
TTC+02 033.750° 045.000° 056.250° Po St
TTC+03 056.250° 067.500° 078.750° Po Št
TTC+04 078.750° 090.000° 101.250° Po Pi
TTC+05 101.250° 112.500° 123.750° Po So
TTC+06 123.750° 135.000° 146.250° Po Ne
TTC+07 146.250° 157.500° 168.750° Po Pn
TTC+08 168.750° 174.375° 180.000° Do Po

Štruktúra marťanského a titanského kalendára[upraviť | upraviť zdroj]

Mars takisto obieha okolo Slnka raz za 668,5921 takýchto marťanských solárnych dní, čo je približne 687 pozemských dní. Z toho vyplýva, že pozemský kalendár takisto nebude na Marse plniť svoju funkciu, ktorou je sledovanie ročných období na Marse. Je možné rozdeliť marťanský solárny rok na 12 marťanských mesiacov, ktoré ale budú výrazne dlhšie ako na Zemi. Budú mať až 56 marťanských dní, okrem každého tretieho, ktorý bude mať 55 marťanských dní. Avšak posledný mesiac bude mať v priestupnom roku o jeden deň viac, teda 56 marťanských dní. Prestupné roky budú v desaťročnom cykle roky končiace na 1, 3, 5, 7, 9, 0. To je obdoba nášho 4-ročného prestupného cyklu na Zemi. Roky deliteľné 100 budú neprestupné, a roky deliteľné 500 budú prestupné. Tento 500 ročný marťanský cyklus je obdobou nášho 400 ročného cyklu prestupných rokov na Zemi.

Marťanské mesiace, roky a storočia
Mesiac Mars Dní Rok Dní Rok Dní
1 Marec 56 1 669 100 668
2 April 56 2 668 200 668
3 Maj 55 3 669 300 668
4 Jun 56 4 668 400 668
5 Jul 56 5 669 500 669
6 August 55 6 668 600 668
7 September 56 7 669 700 668
8 Oktober 56 8 668 800 668
9 November 55 9 669 900 668
10 December 56 0 669 000 669
11 Januar 56
12 Februar 55/56

Titan takisto obieha okolo Slnka raz za 673,54388 takýchto titanských solárnych dní, čo je približne 10756 pozemských dní. Z toho vyplýva, že titanský kalendár má veľmi podobný počet dní v roku ako Mars, avšak 16-krát dlhších. Použijeme podobnú schému. Je možné rozdeliť titanský solárny rok na 12 titanských mesiacov, ktoré ale budú výrazne dlhšie ako na Zemi, či na Marse. Budú mať až 56 titanských dní, okrem šiesteho, ktorý bude mať 57 titanských dní. Avšak posledný mesiac bude mať v priestupnom roku o jeden deň viac, teda takisto 57 titanských dní. Prestupné roky budú v 20-ročnom cykle roky končiace na 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 20. Treba si uvedomiť, že 20 titanských rokov je 6 storočí. Roky deliteľné 100 nebudú prestupné a roky končiace 000, 300, 500, 800, budú prestupné. Samozrejme, 1000 rokov na Titane je 30 tisícročí na Zemi.

Titanské mesiace, roky, dekády a storočia
Mesiac Titan Dní Rok Dní Rok Dní Rok Dní
1 Januar 56 1 674 10 673 100 673
2 Februar 56 2 673 20 674 200 673
3 Marec 56 3 674 30 673 300 674
4 April 56 4 673 40 674 400 673
5 Maj 56 5 674 50 673 500 674
6 Jun 57 6 673 60 674 600 673
7 Jul 56 7 674 70 673 700 673
8 August 56 8 673 80 674 800 674
9 September 56 9 674 90 673 900 673
10 Oktober 56 0 673/4 00 673 000 674
11 November 56
12 December 56/57

Pohľadom na kalendáre roku 220 a 221 marťanského letopočtu zistíme, že rok 220 a 221 je prestupný, bude mať teda 669 marťanských dní alebo 95 marťanských týždňov a 4 dni. To znamená, že dva roky, z ktorých je jeden prestupný a jeden neprestupný, majú spolu presne 191 týždňov. Práve teraz idú po sebe dva prestupné roky, takže momentálne toto pravidlo neplatí. Ak za prestupným rokom 221 marťanského letopočtu bude nasledovať neprestupný rok 222 marťanského letopočtu, postupnosť dní v týždni a dátumov sa zopakuje aj ďaľsie dva roky.

Nasleduje marťanský kalendár na 1. rok 2-ročného cyklu.

Marťanský kalendár na marťanský rok 220 marťanského letopočtu (Prestupný rok 220, december má 56 marťanských dní)
Marec 220 m.l. April 220 m.l. Maj 220 m.l.
Týž 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Týž 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Týž 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Po 05 12 19 26 33 40 47 54 Po 05 12 19 26 33 40 47 54 Po 05 12 19 26 33 40 47 54
Ut 06 13 20 27 34 41 48 55 Ut 06 13 20 27 34 41 48 55 Ut 06 13 20 27 34 41 48 55
St 07 14 21 28 35 42 49 56 St 07 14 21 28 35 42 49 56 St 07 14 21 28 35 42 49
Št 01 08 15 22 29 36 43 50 Št 01 08 15 22 29 36 43 50 Št 01 08 15 22 29 36 43 50
Pi 02 09 16 23 30 37 44 51 Pi 02 09 16 23 30 37 44 51 Pi 02 09 16 23 30 37 44 51
So 03 10 17 24 31 38 45 52 So 03 10 17 24 31 38 45 52 So 03 10 17 24 31 38 45 52
Ne 04 11 18 25 32 39 46 53 Ne 04 11 18 25 32 39 46 53 Ne 04 11 18 25 32 39 46 53
Jun 220 m.l. Jul 220 m.l. August 220 m.l.
Týž 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Týž 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Týž 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Po 06 13 20 27 34 41 48 55 Po 06 13 20 27 34 41 48 55 Po 06 13 20 27 34 41 48 55
Ut 07 14 21 28 35 42 49 56 Ut 07 14 21 28 35 42 49 56 Ut 07 14 21 28 35 42 49
St 01 08 15 22 29 36 43 50 St 01 08 15 22 29 36 43 50 St 01 08 15 22 29 36 43 50
Št 02 09 16 23 30 37 44 51 Št 02 09 16 23 30 37 44 51 Št 02 09 16 23 30 37 44 51
Pi 03 10 17 24 31 38 45 52 Pi 03 10 17 24 31 38 45 52 Pi 03 10 17 24 31 38 45 52
So 04 11 18 25 32 39 46 53 So 04 11 18 25 32 39 46 53 So 04 11 18 25 32 39 46 53
Ne 05 12 19 26 33 40 47 54 Ne 05 12 19 26 33 40 47 54 Ne 05 12 19 26 33 40 47 54
September 220 m.l. Oktober 220 m.l. November 220 m.l.
Týž 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Týž 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Týž 65 66 67 68 69 70 71 72
Po 07 14 21 28 35 42 49 56 Po 07 14 21 28 35 42 49 56 Po 07 14 21 28 35 42 49
Ut 01 08 15 22 29 36 43 50 Ut 01 08 15 22 29 36 43 50 Ut 01 08 15 22 29 36 43 50
St 02 09 16 23 30 37 44 51 St 02 09 16 23 30 37 44 51 St 02 09 16 23 30 37 44 51
Št 03 10 17 24 31 38 45 52 Št 03 10 17 24 31 38 45 52 Št 03 10 17 24 31 38 45 52
Pi 04 11 18 25 32 39 46 53 Pi 04 11 18 25 32 39 46 53 Pi 04 11 18 25 32 39 46 53
So 05 12 19 26 33 40 47 54 So 05 12 19 26 33 40 47 54 So 05 12 19 26 33 40 47 54
Ne 06 13 20 27 34 41 48 55 Ne 06 13 20 27 34 41 48 55 Ne 06 13 20 27 34 41 48 55
December 220 m.l. Januar 220 m.l. Februar 220 m.l.
Týž 73 74 75 76 77 78 79 80 Týž 81 82 83 84 85 86 87 88 Týž 89 90 91 92 93 94 95 96
Po 01 08 15 22 29 36 43 50 Po 01 08 15 22 29 36 43 50 Po 01 08 15 22 29 36 43 50
Ut 02 09 16 23 30 37 44 51 Ut 02 09 16 23 30 37 44 51 Ut 02 09 16 23 30 37 44 51
St 03 10 17 24 31 38 45 52 St 03 10 17 24 31 38 45 52 St 03 10 17 24 31 38 45 52
Št 04 11 18 25 32 39 46 53 Št 04 11 18 25 32 39 46 53 Št 04 11 18 25 32 39 46 53
Pi 05 12 19 26 33 40 47 54 Pi 05 12 19 26 33 40 47 54 Pi 05 12 19 26 33 40 47 54
So 06 13 20 27 34 41 48 55 So 06 13 20 27 34 41 48 55 So 06 13 20 27 34 41 48 55
Ne 07 14 21 28 35 42 49 56 Ne 07 14 21 28 35 42 49 56 Ne 07 14 21 28 35 42 49 56

Nasleduje marťanský kalendár na 2. rok 2-ročného cyklu.

Marťanský kalendár na marťanský rok 221 marťanského letopočtu (Prestupný rok 221, december má 56 marťanských dní)
Marec 221 m.l. April 221 m.l. Maj 221 m.l.
Týž 01 02 03 04 05 06 07 08 Týž 09 10 11 12 13 14 15 16 Týž 17 18 19 20 21 22 23 24
Po 01 08 15 22 29 36 43 50 Po 01 08 15 22 29 36 43 50 Po 01 08 15 22 29 36 43 50
Ut 02 09 16 23 30 37 44 51 Ut 02 09 16 23 30 37 44 51 Ut 02 09 16 23 30 37 44 51
St 03 10 17 24 31 38 45 52 St 03 10 17 24 31 38 45 52 St 03 10 17 24 31 38 45 52
Št 04 11 18 25 32 39 46 53 Št 04 11 18 25 32 39 46 53 Št 04 11 18 25 32 39 46 53
Pi 05 12 19 26 33 40 47 54 Pi 05 12 19 26 33 40 47 54 Pi 05 12 19 26 33 40 47 54
So 06 13 20 27 34 41 48 55 So 06 13 20 27 34 41 48 55 So 06 13 20 27 34 41 48 55
Ne 07 14 21 28 35 42 49 56 Ne 07 14 21 28 35 42 49 56 Ne 07 14 21 28 35 42 49
Jun 221 m.l. Jul 221 m.l. August 221 m.l.
Týž 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Týž 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Týž 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Po 02 09 16 23 30 37 44 51 Po 02 09 16 23 30 37 44 51 Po 02 09 16 23 30 37 44 51
Ut 03 10 17 24 31 38 45 52 Ut 03 10 17 24 31 38 45 52 Ut 03 10 17 24 31 38 45 52
St 04 11 18 25 32 39 46 53 St 04 11 18 25 32 39 46 53 St 04 11 18 25 32 39 46 53
Št 05 12 19 26 33 40 47 54 Št 05 12 19 26 33 40 47 54 Št 05 12 19 26 33 40 47 54
Pi 06 13 20 27 34 41 48 55 Pi 06 13 20 27 34 41 48 55 Pi 06 13 20 27 34 41 48 55
So 07 14 21 28 35 42 49 56 So 07 14 21 28 35 42 49 56 So 07 14 21 28 35 42 49
Ne 01 08 15 22 29 36 43 50 Ne 01 08 15 22 29 36 43 50 Ne 01 08 15 22 29 36 43 50
September 221 m.l. Oktober 221 m.l. November 221 m.l.
Týž 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Týž 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Týž 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Po 03 10 17 24 31 38 45 52 Po 03 10 17 24 31 38 45 52 Po 03 10 17 24 31 38 45 52
Ut 04 11 18 25 32 39 46 53 Ut 04 11 18 25 32 39 46 53 Ut 04 11 18 25 32 39 46 53
St 05 12 19 26 33 40 47 54 St 05 12 19 26 33 40 47 54 St 05 12 19 26 33 40 47 54
Št 06 13 20 27 34 41 48 55 Št 06 13 20 27 34 41 48 55 Št 06 13 20 27 34 41 48 55
Pi 07 14 21 28 35 42 49 56 Pi 07 14 21 28 35 42 49 56 Pi 07 14 21 28 35 42 49
So 01 08 15 22 29 36 43 50 So 01 08 15 22 29 36 43 50 So 01 08 15 22 29 36 43 50
Ne 02 09 16 23 30 37 44 51 Ne 02 09 16 23 30 37 44 51 Ne 02 09 16 23 30 37 44 51
December 221 m.l. Januar 221 m.l. Februar 221 m.l.
Týž 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Týž 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Týž 88 89 90 91 92 93 94 95 01
Po 04 11 18 25 32 39 46 53 Po 04 11 18 25 32 39 46 53 Po 04 11 18 25 32 39 46 53
Ut 05 12 19 26 33 40 47 54 Ut 05 12 19 26 33 40 47 54 Ut 05 12 19 26 33 40 47 54
St 06 13 20 27 34 41 48 55 St 06 13 20 27 34 41 48 55 St 06 13 20 27 34 41 48 55
Št 07 14 21 28 35 42 49 56 Št 07 14 21 28 35 42 49 56 Št 07 14 21 28 35 42 49 56
Pi 01 08 15 22 29 36 43 50 Pi 01 08 15 22 29 36 43 50 Pi 01 08 15 22 29 36 43 50
So 02 09 16 23 30 37 44 51 So 02 09 16 23 30 37 44 51 So 02 09 16 23 30 37 44 51
Ne 03 10 17 24 31 38 45 52 Ne 03 10 17 24 31 38 45 52 Ne 03 10 17 24 31 38 45 52

Pri Titane sa dni delia na týždne, nie naopak. To znamená, že každý deň bude mať 2 týždne, doobedný a poobedný, každý týždeň bude mať 8 dní a posledný deň sa bude volať Ponedeľa. Každý dátum sa zopakuje 16 krát a vystrieda sa 16 kombinácii od Doobedného Pondelka do Poobednej Ponedele. V globálnom pohľade bude titanský kalendár podobný marťanskému, každý mesiac bude mať 56 dní a niekedy 57 s tým rozdielom, že nebudú dni v týždni ako na Zemi a na Marse ale týždne v dni na Titane. To znamená, že každý deň si treba predstaviť ako skupinu 16-tich dní, napríklad ako tabuľku 4 x 4. Samozrejme, v "rozbalenom" tvare by bol titanský kalendár gigantický, presne 16 krát väčší ako na Marse, preto sa bude zobrazovať v "zbalenom" tvare ako Marťanský kalendár, ktorý nemá rozbalený tvar.

Nasleduje titanský kalendár na 1. rok 2-ročného cyklu v zbalenom tvare

Titanský kalendár na titanský rok 15 titanského letopočtu (Prestupný rok 15, december má 57 titanských dní)
Január 15 t.l. Február 15 t.l. Marec 15 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56
Apríl 15 t.l. Máj 15 t.l. Jún 15 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 57
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56
Júl 15 t.l. August 15 t.l. September 15 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56
Október 15 t.l. November 15 t.l. December 15 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 57
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56

Nasleduje titanský kalendár na 2. rok 2-ročného cyklu v zbalenom tvare

Titanský kalendár na titanský rok 16 titanského letopočtu (Neprestupný rok 16, december má 56 titanských dní)
Január 16 t.l. Február 16 t.l. Marec 16 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56
Apríl 16 t.l. Máj 16 t.l. Jún 16 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 57
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56
Júl 16 t.l. August 16 t.l. September 16 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56
Október 16 t.l. November 16 t.l. December 16 t.l.
01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50 01 08 15 22 29 36 43 50
02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51 02 09 16 23 30 37 44 51
03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52 03 10 17 24 31 38 45 52
04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53 04 11 18 25 32 39 46 53
05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54 05 12 19 26 33 40 47 54
06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55 06 13 20 27 34 41 48 55
07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56 07 14 21 28 35 42 49 56

Pozrime sa, ako by vyzeral titanský kalendár na jeden deň, napríklad prvého v mesiaci. Možný štvorcový variant ako tabuľka 4 x 4 je nasledovný.

1 titanský deň = 16 dní
Týž Do Do Po Po Týž
Po 01 01 01 01 Pi
Ut 01 01 01 01 So
St 01 01 01 01 Ne
Št 01 01 01 01 Pn
Týž Do Do Po Po Týž

Nasleduje titanský kalendár na titanský mesiac s 56 dňami v rozbalenom tvare (16 x 56 = 896 dní, na obrázku ako 28 riadkov x 32 stĺpcov)

Titanský kalendár na titanský mesiac s 56 titanskými dňami (Prestupný mesiac má 56 titanských dní) spolu 56 x 16 = 896 dní
Týž Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Týž
Po 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 Pi
Ut 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 So
St 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 Ne
Št 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 Pn
Po 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 Pi
Ut 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 So
St 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 Ne
Št 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 Pn
Po 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 Pi
Ut 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 So
St 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 Ne
Št 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 Pn
Po 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 Pi
Ut 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 So
St 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 Ne
Št 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 Pn
Po 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 Pi
Ut 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 So
St 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 Ne
Št 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 Pn
Po 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 Pi
Ut 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 So
St 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 Ne
Št 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 Pn
Po 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 Pi
Ut 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 So
St 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 Ne
Št 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 Pn
Týž Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Týž

Nasleduje titanský kalendár na titanský mesiac s 57 dňami v rozbalenom tvare (16 x 57 = 912 dní, na obrázku ako 28 riadkov x 36 stĺpcov)

Titanský kalendár na titanský mesiac s 57 titanskými dňami (Prestupný mesiac má 57 titanských dní) spolu 57 x 16 = 912 dní
Týž Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Týž
Po 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 57 57 57 57 Pi
Ut 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 57 57 57 57 So
St 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 57 57 57 57 Ne
Št 01 01 01 01 08 08 08 08 15 15 15 15 22 22 22 22 29 29 29 29 36 36 36 36 43 43 43 43 50 50 50 50 57 57 57 57 Pn
Po 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 Do Do Po Po Pi
Ut 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 So
St 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 Ne
Št 02 02 02 02 09 09 09 09 16 16 16 16 23 23 23 23 30 30 30 30 37 37 37 37 44 44 44 44 51 51 51 51 Pn
Po 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 Pi
Ut 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 So
St 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 Ne
Št 03 03 03 03 10 10 10 10 17 17 17 17 24 24 24 24 31 31 31 31 38 38 38 38 45 45 45 45 52 52 52 52 Pn
Po 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 Pi
Ut 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 So
St 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 Ne
Št 04 04 04 04 11 11 11 11 18 18 18 18 25 25 25 25 32 32 32 32 39 39 39 39 46 46 46 46 53 53 53 53 Pn
Po 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 Pi
Ut 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 So
St 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 Ne
Št 05 05 05 05 12 12 12 12 19 19 19 19 26 26 26 26 33 33 33 33 40 40 40 40 47 47 47 47 54 54 54 54 Pn
Po 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 Pi
Ut 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 So
St 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 Ne
Št 06 06 06 06 13 13 13 13 20 20 20 20 27 27 27 27 34 34 34 34 41 41 41 41 48 48 48 48 55 55 55 55 Pn
Po 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 Pi
Ut 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 So
St 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 Ne
Št 07 07 07 07 14 14 14 14 21 21 21 21 28 28 28 28 35 35 35 35 42 42 42 42 49 49 49 49 56 56 56 56 Pn
Týž Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Do Do Po Po Týž

Titanský kalendár na jeden titanský rok by obsahoval 4 x 3 = 12 takýchto tabuliek. Bola by to tabuľka (deň) v tabuľke (mesiac) v tabuľke (rok) t. j. 112 riadkov x 100 stĺpcov.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. ŠN*PAS. astroportal.sk [online]. astroportal.sk, [cit. 2017-01-06]. Dostupné online.
 2. Vesmír okolo nás: Planéty: Saturn [online]. astroportal.sk, [cit. 2020-12-25]. Dostupné online.
 3. www.planetary.org [online]. www.planetary.org, [cit. 2017-01-06]. Dostupné online.
 4. Saturn's seasons [online]. The Planetary Society, [cit. 2020-12-27]. Dostupné online. (po anglicky)
 5. Oppositions, conjunctions, seasons, and ring plane crossings of the… [online]. The Planetary Society, [cit. 2020-12-25]. Dostupné online. (po anglicky)
 6. www.giss.nasa.gov [online]. www.giss.nasa.gov, [cit. 2017-01-03]. Dostupné online.
 7. Watchmaker With Time to Lose | AraratNews. AraratNews. Dostupné online [cit. 2017-01-06].
 8. www.bmumford.com [online]. www.bmumford.com, [cit. 2017-01-06]. Dostupné online.
 9. The Darian Calendar for Titan [online]. ops-alaska.com, [cit. 2020-12-25]. Dostupné online.
 10. The Strange Experience Of Living On Mars Time (In Brooklyn) - Hublot Big Bang Base. Hublot Big Bang Base, 2015-08-20. Dostupné online [cit. 2017-01-06]. (po anglicky)
 11. ANDREW HILDRETH. Martian Time: Konstantin Chaykin's watch for the red planet [online]. Esquire, 2019-06-06, [cit. 2020-12-24]. Dostupné online. (po anglicky)
 12. The Darian Calendar for Titan [online]. ops-alaska.com, [cit. 2020-12-25]. Dostupné online.
 13. NORTHON, Karen. NASA's Dragonfly Mission to Titan Will Look for Origins, Signs of Life [online]. NASA, 2019-06-27, [cit. 2020-12-25]. Dostupné online.
 14. AUGUST 2020, Mike Wall 27. Submarine could explore seas of huge Saturn moon Titan [online]. Space.com, [cit. 2020-12-25]. Dostupné online. (po anglicky)
 15. NASA, JPL,. mars.nasa.gov [online]. mars.nasa.gov, [cit. 2017-01-06]. Dostupné online.