Činný výkon

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Činný výkon (P) je reálna zložka striedavého elektrického prúdu v obvode, ktorý má okrem ohmického odporu zaradenú aj indukčnosť a kapacitu. Jednotka je W (watt).

Vzorec znie: P = U.I.cos φ.

Poznáme ešte:

jalový výkon (Q) (reaktančný, imaginárny výkon, VAr

Vzorec znie: Q= U.I.sin φ.

zdanlivý výkon (S) (celkový výkon), VA

Vzorec znie: S= U.I

Cos φ (kosínus fázového posunu) je charakteristická veličina, ktorá sa volá účinník.