Výsledky vyhľadávania

Jump to navigation Jump to search
 • členenia Slovenska sa položka "Podsústava Slovenského rudohoria" resp. "Slovenské rudohorie (podsústava)" delí nasledovne: Slovenské rudohorie [t. j. v
  8 KB (448 slov) - 19:38, 17. október 2017
 • Spišsko-gemerský kras (Slovenské rudohorie kategória)
  geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie. Člení sa na dva geomorfologické podcelky, ktoré sú zároveň národnými parkami: Slovenský raj Muránska planina
  4 KB (100 slov) - 19:46, 30. október 2017
 • Stolické vrchy (Slovenské rudohorie kategória)
  krajinný celok geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie. Nachádza sa v juhovýchodnej časti stredného Slovenska a najvyšším vrchom je Stolica (1 476 m n
  9 KB (230 slov) - 19:34, 30. október 2017
 • Rožňavská kotlina (Slovenské rudohorie kategória)
  juhu východného Slovenska, súčasť oblasti Slovenské rudohorie. Zo severu ju obklopujú Volovské vrchy a Revúcka vrchovina, z juhu Slovenský kras. Stredom
  4 KB (107 slov) - 23:15, 30. október 2017
 • podolie, ako aj pohoria nimi zovreté a tiež západná (gemerská) časť Slovenského rudohoria tradične: Turčianska stolica, Zvolenská stolica (okrem južnej časti)
  2 KB (90 slov) - 19:43, 5. apríl 2018
 • Slovenský kras (zastarano Juhoslovenský kras) je krajinný celok geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie. Bol tu vyhlásený Národný park Slovenský
  7 KB (383 slov) - 08:56, 30. január 2018
 • prahu, Nízkych Tatier a východná časť Slovenského rudohoria a územie na východ od nej; do východného Slovenska sa zaraďuje Popradská kotlina, Spišská
  3 KB (121 slov) - 23:16, 9. jún 2018
 • priliehajúce podhorie. Príklady: Slovenské rudohorie, Slovenské stredohorie, Podunajská nížina. Geomorfologické členenie Slovenska Tento článok je čiastočný
  969 bajtů (85 slov) - 20:03, 1. august 2013
 • Revúcka vrchovina (Slovenské rudohorie kategória)
  (západ). Revúcka vrchovina patrí do geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, provincie Západné Karpaty, podsystému
  8 KB (340 slov) - 20:31, 6. november 2017
 • Veporské vrchy (Slovenské rudohorie kategória)
  19,84°V / 48.63; 19.84 Veporské vrchy sú geomorfologický celok Slovenského rudohoria. Ich najvyšším vrchom je Fabova hoľa (1 438,8 m n. m.), najvýraznejším
  5 KB (157 slov) - 08:05, 20. jún 2018
 • Vnútorné Západné Karpaty (Slovenské geografické výhonky kategória)
  jednotky nižšieho rádu: Slovenské rudohorie (tiež označované ako Spišsko-gemerské rudohorie) Fatransko-tatranská oblasť Slovenské stredohorie Lučensko-košická
  7 KB (317 slov) - 18:31, 30. december 2017
 • kotlina Hornádska kotlina Horehronské podolie Slovenské rudohorie (podsústava) Slovenské rudohorie Slovenský kras Rožňavská kotlina Sopečné pásmo (podsústava)
  3 KB (205 slov) - 18:19, 24. február 2016
 • pomerne vysoká tvrdosť a farba. Dobšiná (pri Rožňave, Slovenské rudohorie), Hnilec (Slovenské rudohorie), Pezinok (pri Bratislave, Malé Karpaty). Zoznam
  3 KB (97 slov) - 20:39, 20. október 2015
 • Partizánska Ľupča (Nízke Tatry), Nižná Šebastová, (Slovenské rudohorie), Lubeník (Slovenské rudohorie). Zoznam minerálov Commons Commons ponúka multimediálne
  4 KB (144 slov) - 15:18, 24. marec 2015
 • Volovské vrchy (Slovenské rudohorie kategória)
  48.81; 20.76 Volovské vrchy sú krajinný celok, najväčšia časť, Slovenského rudohoria. Ležia v jeho východnej časti a najvyšší vrch Zlatý stôl dosahuje
  6 KB (217 slov) - 17:12, 3. január 2018
 • pitnej vody pre vodovod Hriňová-Lučenec-Fiľakovo. BÖHMER, Jozef. Slovenské rudohorie: Veporské vrchy. [s.l.] : Šport, 1987. Commons Commons ponúka
  938 bajtů (73 slov) - 19:52, 19. apríl 2018
 • Čierna hora (pohorie na Slovensku) (Slovenské rudohorie kategória)
  48,82°S 21,15°V / 48.82; 21.15 Čierna hora je krajinný celok Slovenského rudohoria. Pohorie Čierna hora je sa nachádza zhruba medzi mestom Košice a
  6 KB (201 slov) - 21:05, 30. október 2017
 • hnedý vryp. Tisovec, Muráň (Slovenské rudohorie), v premenených ultrabázických horninách a diabázoch Slovenského rudohoria, Malé Karpaty (v granitoidoch)
  5 KB (181 slov) - 17:21, 27. marec 2017
 • Muránska planina (Slovenské geografické výhonky kategória)
  Muránska planina je krajinná oblasť nachádzajúca sa v západnej časti Slovenského rudohoria, v oblasti Spišsko-gemerského krasu v Banskobystrickom kraji. Je
  3 KB (230 slov) - 18:39, 9. marec 2018
 • je vyhlásená na ochranu zachovaných lesných a skalných biocenóz Slovenského rudohoria na vedecko--výskumné a náučné ciele. Národná prírodná rezervácia
  2 KB (115 slov) - 17:00, 26. február 2018

Zobraziť (predošlých 20 | ďalších 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).