Šípky (hra)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Šípka
Terč

Šípky sú hra, pri ktorej sa hádžu malé šípky na terč, umiestnený na stene. V každom kole sa hádže tromi šípkami, pričom po hodení tretej sa počíta jedno kolo - round. Kolá sa opakujú, až kým niektorý z hráčov nesplní podmienky hry a nevyhrá. Výhre sa hovorí leg, celý zápas môže pozostávať z niekoľkých legov alebo aj setov. Jeden set pozostáva z niekoľkých legov.

Hroty šípiek môžu byť oceľové (pre klasické šípky), alebo umelé (pre elektronické šípky). Telo šípky môže mať tri základné tvary, od ktorých sa potom odvíjajú rôzne variácie. Pri tvare tela šípky záleží na umiestnení ťažiska.

  • barrel: ťažisko je uprostred
  • torpedo: ťažisko je vpredu
  • straight: ťažisko je rozložené po celej dĺžke šípky

Terče sa vyrábajú buď zo sisalu (pre klasické šípky), alebo z plastov (pre elektronické šípky). Veľa plastových terčov je vybavených elektronikou, na ktorej sa dá nastaviť druh hry, celkové skóre a pod.

Bodovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Súperiaci hráči vychádzajú z rovnakej otváracej pozície, rovnej celkových 501 bodov. Hráči sa spolu pravidelne striedajú po troch pokusoch (pozn.: ak vypadne šípka z terča, platí pokus ako by bol už v terči) v každom kole, dosiahnuté body sa mu z celkových 501 bodov odpočítavajú, a to tak dlho, kým niektorý z nich tzv. nezavrie, tzn. že dosiahne víťazné hodnoty rovné 0. Dosiahnuté body odráža náročnosť hodeného pola zhora nadol. Každé pole má na terči inú hodnotu, profesionálni hráči preto musia pri hre neustále počítať, dopredu matematicky kalkulovať a vytvárať si tak čo najvhodnejšie podmienky pre rýchle uzavretie.

Cielom hráča je čo nejrýchlejšie a čo za nejkratšiu dobu tzv. zatvoriť. Napr. hodí na tri po sebe idúce šípky 3× tzv. tripple o hodnote pola 20 = tzn. 3 × 20 × 3 = 180 celkových bodov, ostáva mu potom na dosiahnutie víťazstva 501-180 = 321. Ak hodíte 180, hodili ste nejväčšie možné hodené číslo, ktoré v šipkách existuje.

  • Single: hodená hodnota v najväčšom najširšiom poli (× 1)
  • Double: hodená hodnota v najvyššom úzkom poli (× 2)
  • Triple: hodená hodnota v strednom úzkom poli (× 3) 

Typy hier[upraviť | upraviť zdroj]

HIGH SCORE

Hra pre 1 až 8 hráčov. Každý hráč hádže každé kolo 3 šípky. Hrá sa 7 - 10 kôl. Po skončení všetkých kôl vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov.


LOW SCORE

Hrá sa ako hra HIGH SCORE, ale vyhráva hráč, ktorý dosiahne najnižší výsledok.


SUPER SCORE

Hrá sa podobne ako hra HIGH SCORE, ale body sa získavajú iba pri zásahu do DOUBLE a


TRIPLE SCRAM

Hrá sa vo dvojici, 7 kôl, po 6 šípok. Všetky čísla, ktoré zasiahne prvý hráč z dvojice (stoper), sa zatvárajú pre druhého hráča z dvojice (scoter). Druhý hráč získava body len keď zasiahne čísla, ktoré nezasiahol prvý hráč. Hráči jednej dvojice sa striedajú v poradí hádzaní šípok.


SHANGHAI

Hra pre 1 a 8 hráčov. Každý hráč hádže 3 šípky na 7 kôl. Hráč musí zasiahnuť každé z 21 čísiel, začínajúc číslom 1 a nakoniec číslo 20 a zásahom do stredu terča. Vyhráva hráč, ktorý dosiahne najvyšší výsledok alebo ktorý dosiahne SHANGHAI. SHANGHAI nastane, keď v priebehu jedného kola dosiahne zásah troma šípkami do troch odpovedajúcich čísiel tak, že každá šípka zasiahla odlišný sektor, šípka jednoduchá (simple), dvojitá (double), trojitá (triple).


ROULETTE

Hra pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na každé kolo. Svetelná ruleta sa pohybuje po terči, až sa zastaví na jednom z čísiel 1 až 20, alebo v strede terča. Hráči musia zasiahnuť číslo, na ktorom sa svetlo zastavilo. Zásah jednoduchý (simple) sa započítava ako 1 bod, zásah dvojitý (double) ako 2 body, zásah trojitý (triple) ako 3 body.


PUB GAME

Hra pre 1 až 8 hráčov, s 3 šípkami. Každý hráč hrá len jedno kolo. Číslo, ktoré sa zmenšuje sa objaví na počítadle. Začína sa číslom 10. Body získané hádzaním šípky sa násobia týmto číslom a hráč musí s 3 šípkami zasiahnuť stred čo najskôr. Vyhráva hráč s najvyšším výsledkom.


SUPER 100

Hra pre 1 až 8 hráčov s 3 šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku 100 bodov. Otáčavé svetlo sa pohybuje po číslach v smere hodinových ručičiek. Hráč musí zasiahnuť jeden zo sektorov, na ktorom je svetlo. Za správny zásah dostáva hráč 10 bodov od každého hráča, ktorý má body a nie je diskvalifikovaný. Keď hráč nezasiahne jednou šípkou, nedostane body, keď nezasiahne tromi šípkami v jednom kole, vypadáva z hry ale zvyšné body mu zostávajú do konca hry. Keď hráč stratí všetky body, vypadáva z hry. Na konci hry sa všetky svietiace body pridajú víťazovi. Keď sú diskvalifikovaní všetci hráči okrem jedného, tento vyhráva.


BASEBALL

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Hráč musí zasiahnuť ten sektor, ktorý odpovedá číslu kola a žiadny iný sektor sa nezapočítava. Jednoduchý zásah (simple) sa započítava ako 1 bod.


180

Hra pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Každý hráč má na začiatku hry 180 bodov. Body získané pri hádzaní šípok sa postupne odpočítavajú od počiatočného stavu. Prvý hráč, ktorý dosiahne po odpočítaní bodov 0, vyhráva hru.


180 DOUBLE IN

Hrá sa podobne ako hra 180, ale odpočítavanie začne, až keď hráč zasiahne dvojité číslo (double), alebo stred.


180 DOUBLE OUT

Hrá sa podobne ako hra 180, ale hra je ukončená až zásahom dvojitého čísla (double), alebo stredu.


DOUBLE IN/OUT

Hrá sa podobne ako hra 180, ale odpočítavanie začne až zásahom do dvojitého čísla (double), a hra skončí až zásahom dvojitého čísla (double) alebo stredu.


MASTER OUT

Doplnok hier 180, 301, 501 a 701, ale ukončenie hry je možné len zásahom dvojitého (double), alebo trojitého čísla (triple).


301, 501, 701 a 901

Tieto hry sa hrajú ako hra 180, ale každý hráč začína hru s 301, 501, 701 alebo 901 bodmi.


CRICKET

Hra je pre 1 až 8 hráčov s tromi šípkami na jedno kolo. Hráč musí zasiahnuť segmetny 15, 16, 17, 18, 19, 20 a stred. Každé číslo, ktoré hráč zasiahne trikrát sa pre neho uzatvára. Za zásah do uzatvoreného čísla dostáva hráč body, len keď toto číslo druhý hráč nezasiahol. Vyhráva hráč, ktorý prvý zavrie 6 čísiel a má najvyšší počet bodov.


CRICKET CUT THROAT

Hrá sa ako hra CRICKET, ale zásahy do uzatvoreného čísla si započítava druhý hráč, ktorý toto číslo má ešte otvorené, ako trestné body.


CRICKET MASTER

Hrá sa ako kriket CUT THROAT, ale čísla 1-14 sa pripočítavajú ku scóre hráča, ktorý hádže šípky ako trestné body. Ak má hráč, ktorý hádže uzavreté číslo a súper nie, pripisujú sa trestné body súperovi. Ak majú uzavreté čísla obidvaja hráči, trestné body sa pripisujú hráčovi ktorý hádže. Ak hráč hodí šípku mimo terča, pripíše sa mu 25 trestných bodov.


TEAM (180, 301, 501, 701, 901)

Hráči môžu hrať v tíme po 2, 3 alebo 4 hráčoch. Hráči 1, 3, 5, 7 sú v tíme A, hráči 2, 4, 6, 8 sú v tíme B. Ľubovolný hráč v tíme môže ukončiť hru iba v prípade, ak v okamihu ukončenia je celkový súčet bodov tímu nižší ako súčet bodov druhého tímu.


CRICKET TEAM

Hráči môžu hrať v tíme po 2,3 alebo 4 hráčoch. Hráči 1, 3, 5, 7 sú v tíme A, hráči 2, 4, 6, 8 sú v tíme B. Team, ktorý prvý uzavrie všetky určené segmenty a má najvyšší alebo najnižší (u funkcie CUT THROATH) počet bodov, je víťaz.


MARATÓN

Hráči začínajú hrať od 0 skóre. Začínajú od stredu a potom nasleduje double 20 až 1. Víťaz je hráč, ktorý ako prvý dôjde do čísla double 1.


MINI MARATÓN

Hrá sa ako maratón, ale hra končí pri double 10.


26

Hrá sa na hre 901 alebo 1001, bod sa hráčovi priráta ak na jeden leg nahrá presne 26 bodov. Platný je v tejto hre aj zásah do čierneho pola okolo terča. Vyhráva hráč s najvyšším počtom bodov. Ukončenie hry može byť buď limitom kôl (maximálne 25) alebo nahratím bodov pôvodnej hry (napr. 1001 bodov). V prípade nerozhodného skóre sa remíza rozhodne na hre 180

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]