Mária Anna Bavorská (1574 – 1616) – Ostatné jazyky