Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2004 – Ostatné jazyky