Wikipédia:Kaviareň/Rôzne: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pridaných 17 697 bajtov ,  pred 14 rokmi
*Milá Bubamara. Pridal som sem túto tému, aby som zistil prípadný záujem o slovenskú Wikiverzitu. Samozrejme, že ak nebude žiadny alebo len veľmi malý záujem tak sa tento projekt neuskutoční. Ja, napríklad, som sa na to z takéhoto uhla nepozeral. Ale keď tak nad tým premýšľam, asi máš pravdu. Preto ďakujem aj za takýto, aj keď nie veľmi podporujúci, názor. No podľa mňa by sa oplatilo to aspoň vyskúšať. Veď ako sa vraví "risk je zisk".--[[Redaktor:Matom|Mato2593]] 14:42, 14. február 2008 (UTC)
:Ahoj! Nechcem ti brať tvoje ilúze, ale Sk-Wikiverzitu v súčasnosti nepovažujem za dobrý nápad. Sem-tam editujem anglickú verziu ([[:en:v:User:Gbaor|Gbaor]]), ktorá by mala byť najväčšia (aj je). Na druhej strane aj v anglickej verzii je citelný nedostatok redaktorov v porovnaní s [[:en:|WP]]. Ešte jedna dôležitá vec: Pri projekte takéhoto charakteru ako je [[:en:v:Main page|WV]] je ''nutné'', aby prispievali aj ''profesionáli'' v danej oblasti, keďže ide o výuku. Suma sumárum - založenie Sk-WV treba odložiť. To vška neznamená, že nemôžeš prispievat do inej jazykovej mutácie :) --[[Redaktor:Gbaor|Gbaor]] 07:29, 15. február 2008 (UTC)
 
== POZRITE SA AKO VÁS SVEDKOVIA JEHOVOVÍ KLAMÚ!!! ICH BIBLIA NIE PRAVÁ A JE JEDNÁ VEĽKÁ LÓŽ!!! ==
 
Určite toto nenájdeš vo svojej Biblii:
 
Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?
 
Otázka: Je Ježiš Boh? Tvrdil niekedy Ježiš, že je Boh?
 
Odpoveď: V Biblii nie je žiadny záznam o tom, žeby Ježiš niekedy doslova povedal: “Ja som Boh.” To neznamená ale, že nehlásal, že je Bohom. Napríklad Ježišove slová v Jánovi 10:30: “Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Ale všimnime si reakciu Židov na tento výrok: “Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa ty, človek, robíš Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To naznačuje, že Ježiš naozaj chcel povedať, že je Bohom výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať (Ján 8:59). Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?
 
Ján 1:1 hovorí, že “to Slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že “to Slovo sa stalo telom.” Toto jasne naznačuje, že Ježiš je vteleným Bohom. Skutky 20:28 hovoria: "...Dbajte teda o seba a o celé stádo,….aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou." Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus. Skutky 20:28 hovorí, že Boh si vydobyl svoju cirkev vlastnou krvou. A preto Ježiš je Boh!
 
Tomáš, učeník, vyhlasuje o Ježišovi: “Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Títus 2:13 nás povzbudzuje, aby sme očakávali príchod nášho Boha a Spasiteľa – Ježiša Krista (viď tiež 2 Petra 1:1). V liste Židom 1:8, Otec vyhlasuje o Ježišovi: "Ale Synovi hovorí: "Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva."
 
V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha (Zjavenie 19:10). Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný (Matúš 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukáš 24:52; Ján 9:38). Nikdy nekarhá ľudí, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení. Je mnoho iných veršov a pasáží v Biblii, ktoré svedčia o Ježišovom božstve.
 
Najdôležitejším argumentum, že Ježiš musí byť Bohom je, že ak by nebol Boh, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta (1 Jána 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť tento nekonečný dlh. Jedine Boh mohol vziať hriechy celého sveta (2 Korintským 5:21), zomrieť, a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou
 
Kto je Ježiš Kristus?
 
Otázka: Kto je Ježiš Kristus?
 
Odpoveď: Kto je Ježiš Kristus? Na rozdiel od otázky: "Existuje Boh?", len málo ľudí spochybňuje či existoval Ježiš Kristus. Všeobecne sa uznáva, že Ježiš bol skutočným človekom, ktorý kráčal po tejto zemi v Izraeli pred 2000 rokmi. Diskusia začína, keď dojde na otázku Ježišovej úplnej totožnosti. Takmer každé väčšie náboženstvo učí, že Ježiš bol prorokom, alebo veľkým učiteľom, alebo zbožným mužom. Problém je, že Biblia učí, že Ježiš bol nekonečne viac ako prorok, dobrý učiteľ či zbožný muž.
 
C.S. Lewis vo svojej knižke Jadro kresťanstva píše nasledovné: "Snažím sa tu, aby čo najmenej ľudí vyslovovalo vetu, ktorú tak často ľudia veľmi hlúpo opakujú o Ježišovi Kristovi: "Som pripravený prijať Ježiša ako veľkého učiteľa mravnosti, ale neprijímam jeho nárok, že je zároveň aj Bohom." Túto vetu nikdy nemáme vyslovovať. Muž, ktorý bol obyčajným človekom a hovoril veci, ktoré hovori Ježiš, by nebol veľkým učiteľom morálky. Bol by to buď námesačný rojko – na úrovni niekoho, kto by o sebe tvrdil, že je vareným vajcom – alebo potom by to bol sám Diabol z pekla. Musíte sa rozhodnúť. Buď tento muž bol a je Synom Božím, alebo šialencom, alebo niečím ešte horším .... Môžete ho odpísať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ho ako démona; alebo padnúť pre ním na kolená a nazvať ho Pánom a Bohom. Ale odpustime si akékoľvek banálne nezmysly o veľkom človeku a učiteľovi. Túto možnosť nám nenecháva na výber. Nemal to v úmysle.”
 
Takže – za koho sa vyhlasoval Ježiš? Čo o Ňom hovorí Biblia? Najprv sa pozrime na Ježišove slová v Jánovi 10:30, “Ja a môj Otec sme jedno.” Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že týmito slovami sa vyhlasuje za Boha. Ale pozrime sa na reakciu Židov na tento Ježišov výrok: “Pre dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie sa, že Ty, človek, robíš sa Bohom” (Ján 10:33). Židia pochopili Ježišov výrok ako nárok, že je Bohom. V nasledujúcich veršoch Ježiš nevyvádza Židov z omylu napríklad slovami: “Nikdy som netvrdil, že som Boh.” Z toho vyplýva, že Ježiš naozaj hovoril o sebe, že je Boh: “Ja a môj Otec sme jedno” (Ján 10:30). Ján 8:58 je ďalším príkladom. Ježiš vyhlasuje, “Veru veru vám hovorím: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” Znovu, reakcia Židov je, že dvíhajú kamene, aby Ho ukameňovali (Ján 8:59). Ježiš definuje svoju totožnosť ako “Ja som”, čo je priamou narážkou na Božie starozmluvné meno (Exodus 3:14). Prečo by Židia znovu chceli ukameňovať Ježiša, keby nehovoril niečo, o čom oni boli presvedčení, že je bohorúhanie, teda keby nevyhlasoval o sebe, že je Boh?
 
Ján 1:1 hovorí “to slovo bol Boh.” Ján 1:14 hovorí, že “to Slovo sa stalo telom.” Z tohto jasne vyplýva, že Ježiš je vtelením Boha. Tomáš, Ježišov učeník, hovorí svojmu majstrovi, “Môj Pán a môj Boh” (Ján 20:28). Ježiš ho neopravuje. Apoštol Pavol Ho opisuje ako: “…nášho veľkého Boha a Spasiteľa, Ježiša Krista” (Títovi 2:13). Apoštol Peter hovorí rovnako: “…náš Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus” (2 Petra 1:1). Boh Otec je tiež svedkom Ježišovej pravej identity: “Ale o Synovi hovorí: "Tvoj trón, ó Bože, bude stáť naveky vekov a spravodlivosť bude žezlom tvojho kráľovstva.” Stará zmluva prorokuje o Kristovi a oznamuje jeho božstvo, “Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kráľovstvo bude na jeho pleciach. A nazvú jeho meno Predivný Radca, Silný Boh, Otec Večnosti a Knieža Pokoja.”
 
Takže tak ako už C.S. Lewis napísal – veriť v Ježiša ako veľkého učiteľa nie je voľba. Ježiš jasne a nepopierateľne vyhlasoval, že je Boh. Ak nie je Bohom, potom je klamárom, a teda nemôže byť ani prorokom, dobrým učiteľom, čo zbožným mužom. Pri pokusoch zľahčiť Ježišove slová moderní “učenci” hovoria, že “skutočný historický Ježiš” nevyslovil množstvo výrokov, ktoré mu Biblia pripisuje. Kto sme my, že protirečíme Božiemu Slovu ohľadom toho, čo Ježiš povedal alebo nepovedal? Ako môže nejaký “učenec” dvetisíc rokov po Ježišovi lepšie vedieť čo Ježiš povedal alebo nepovedal ako tí, čo s Ježišom žili, slúžili Mu a nechali si Ním vyučovať (Ján 14:26)?
 
Prečo je otázka skutočnej Ježišovej totožnosti taka dôležitá? Prečo záleží na tom, či Ježiš je alebo nie je Boh? Najdôležitejším dôvodom je, že Ježiš musí byť Boh, lebo ak by Ním nebol, Jeho smrť by nebola postačujúca na splatenie trestu za naše hriechy a za hriechy celého sveta (1Jána 2:2). Jedine Boh mohol zaplatiť taký nekonečný dlh (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21). Ježiš musel byť Bohom, aby mohol zaplatiť náš dlh. Ježiš musel byť človekom, aby mohol za nás zomrieť. Spasenie je dostupné jedine skrze vieru v Ježiša Krista! Ježišovo božstvo je dôvodom, prečo On je tou jedinou cestou k spaseniu. Ježišovo božstvo je dôvodom prečo povedal: “Ja som tá cesta, pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa” (Ján 14:
 
 
Vysvetlenie prečo je Ježiš pravý Boh a nie len syn Boží ako to vy hovoríte: Už z toho vyplýva, že keď je to Boží syn, tak to musí byť Boh!
Otázka: Tvrdíte, že Ježiš nie je Boh. Ale kresťania tvrdia, že Ježiš je pravý Boh, ktorý sa narodil z pravého Boha na rozdiel od ľudí a anjelov, ktorí boli len stvorení a sú to Božie stvorenia.
Predstav si toto, že tvoja matka je ako Boh a narodil sa jej syn to ako ty.(Ježiš) Tvoja matka je človek, tak aj logický jej syn ako ty, musí byť človek. Ale svedkovia Jehovovi tvrdia, že ty nie si človek, len napr. nejaké zviera, keď neuznávajú, že Ježiš je Boh. A to len preto aby ste neboli kvôli tomu spasení.
Takže čo sa z človeka narodí je človek a čo sa z Boha narodí je Boh(Ježiš)!
 
 
Prečo si myslíš, že okolo 30 miliónov svedkov Jehovových majú správnu Bibliu a 2 miliardy katolíkov majú nesprávnu?
Vaša Biblia je vytvorená z tej našej na obraz svojho stvoriteľa a zakladateľa Jehovových svedkov. Svedkovia Jehovoví hovoria, že bádali katolícku Bibliu, takže logicky ste si povytrhávali, čo sa nepáčilo satanovi, aby ste neboli spasení.
Vy ste vznikli asi v 20 storočí a kresťania sú tu od smrti Ježiša.
 
 
Takže ty si Jehovista. No dobre. A vieš o tom, že z vašej Biblie sú odstránené veľa časti z Pravej Biblie? Videl som vašu Bibliu a videl som čo všetko tam chybá. Máte veľa vecí vytrhnuté z kontextu, aby sa to mylne porozumelo v prospech toho, aby vás oklamal. Nuž asi prečo? Lebo ste sekta. Ktorá sa rúti do pekla v ktoré ani neveríte. Klikni na mojú druhú linku a pochopíš pravdu, že peklo existuje a je plné.
 
 
 
A ďalej prečo Boh nemôže byť v 3 Božských osobách? On stvoril nebo a zem, všetko tak prečo nemôže byť v 3 Božských osobách? On môže byť aj v milióne Božských osôb ak by chcel.
 
 
Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.
Rímskym 6:23
 
Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista.
1 Petra 1:3
 
Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.
Ján 3:16
 
Čo učí Biblia o Trojici?
Otázka: Čo učí Biblia o Trojici?
 
Odpoveď: Najťažšou vecou kresťanského učenia o Trojici je, že niet spôsobu ako ho adekvátne vyložiť. Učenie o Trojici je koncept, ktorý nemožno dokonale pochopiť, nehovoriac o vysvetľovaní. Boh je nekonečne väčší ako sme my, nemali by sme teda očakávať, že Ho dokážeme plne pochopiť. Biblia učí, že Otec je Boh, Ježiš je Boh a Svätý Duch je Boh. Biblia tiež učí, že je len jeden Boh. Aj keď dokážeme pochopiť niektoré veci o vzťahu osôb v Trojici, v konečnom dôsledku je to pre ľudský rozum nepochopiteľné. Avšak to neznamená, že to nie je pravdivé alebo že sa nezakladá na biblickom učení.
 
Pri štúdiu tohto učenia musíme mať na mysli, že slovo "Trojica" sa v Písme nenachádza. Je to termín použitý v snahe opísať trojjediného Boha, skutočnosť, že sú 3 spolu jestvujúce, večné osoby, ktoré sú jediným Bohom. Pripomíname, že toto v žiadnom prípade nesmie byť vysvetľované ako 3 Bohovia. Trojica je 1 Boh v 3 osobách. Nie je nič zlé ak používame termín "Trojica" aj keď sa toto slovo nenachádza v Biblii. Je kratšie povedať "Trojica" ako hovoriť "3 spolu jestvujúce večné osoby jediného Boha." Ak je toto problémom pre vás, uvážte nasledovné: slovo starý otec sa tiež v Biblii nepoužíva. Avšak vieme, že Biblia vypovedá aj o niektorých starých otcoch. Abrahám bol starým otcom Jakoba. Tak sa nedajte termínom "Trojica" zmiasť. Čo je veľmi dôležité, je sám koncept OBSIAHNUTÝ v slove "Trojica", ktorý sa v Písme nachádza. Po tomto úvode nasleduje diskusia o Trojici na základe biblických veršov.
 
1) Je len jeden Boh: Deuteronómium 6:4; 1 Korintským 8:4; Galatským 3:20; 1 Timoteovi 2:5.
 
2) Trojica pozostáva z troch osôb: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Izaiáš 6:8; 48:16; 61:1; Matúš 3:16-17; Matúš 28:19; 2 Korintským 13:14. Pre starozmluvné pasáže je výhodné mať poznatky z hebrejčiny. V Genesis 1:1 je použitý plurál mena "Elohim". V Genesis 1:26; 3:22; 11:7 a Izaiášovi 6:8 je použité zámeno v množnom čísle "nás". Že sa toto "Elohim" a "nás" vzťahuje na viac ako dvoch je MIMO akýchkoľvek pochybností. My poznáme len dve možnosti – jednotné alebo množné číslo. V hebrejčine existujú tri možnosti: jednotné číslo, množné číslo a pomnožné – tzv. duál. Duál je LEN pre číslo dva. V hebrejčine sa duál používa pre všetko, čo existuje v pároch ako oči, uši, ruky. Názov "Elohim" a zámeno "nás" sú množným číslom – určite označujú počet vyšší ako dva – a musí sa vzťahovať k počtu tri a viac (Otec, Syn, Svätý Duch).
 
V Izaiášovi 48:16 a 61:1 hovorí Syn a spomína Otca a Svätého Ducha. Porovnajte Izaiáša 61:1 s Lukášom 4:14-19 a uvidíte, že hovorí Syn. Matúš 3:16-17 opisuje udalosť Ježišovho krstu. V tomto možno vidieť Boha Svätého Ducha ako zostupuje na Boha Syna, kým Boh Otec vyslovuje svoje zaľúbenie v Synovi. Matúš 28:19 a 2 Korintským 13:14 sú príkladmi 3 osobitných osôb v Trojici.
 
3) Osoby Trojice sú od seba navzájom odlíšené v rôznych pasážach: V Starej zmluve je "HOSPODIN" odlíšený od "Pána" (Genesis 19:24; Hozeáš 1:4). "HOSPODIN" má "Syna" (Žalm 2:7, 12; Príslovia 30:2-4). Duch je odlíšený od "HOSPODINA" (Numeri 27:18) a od "Boha" (Žalm 51:10-12). Boh Syn je odlíšený od Boha Otca (Žalm 45:6-7; Židom 1:8-9). V Novej zmluve v Jánovi 14:16-17 Ježiš hovorí s Otcom, aby poslal Pomocníka, Svätého Ducha. Toto ukazuje, že Ježiš sa nepovažoval za Otca alebo Svätého Ducha. Zvážte aj ostatné miesta v evanjeliach, kde Ježiš hovorí s Otcom. Hovoril k sebe samému? Nie. Hovoril s inou osobou v Trojici – s Otcom.
 
4) Každá osoba v Trojici je Boh: Otec je Boh: Ján 6:27; Rímskym 1:7; 1 Petra 1:2. Syn je Boh: Ján 1:1, 14; Rímskym 9:5; Kolosenským 2:9; Židom 1:8; 1 Jána 5:20. Svätý Duch je Boh: Skutky 5:3-4; 1 Korintským 3:16 (Ten, ktorý prebýva je Svätý Duch - Rímskym 8:9; Ján 14:16-17; Skutky 2:1-4).
 
5) Podriadenosť v rámci Trojice: Písmo ukazuje, že Svätý Duch je podriadený Otcovi a Synovi, Syn je podriadený Otcovi. Toto je vnútorný vzťah a nepopiera božskosť žiadnej z osôb v Trojici. Toto je jednoducho oblasť, ktorú naše obmedzené mysle nemôžu pochopiť, keďže ide o nekonečného Boha. V súvislosti so Synom viď: Lukáš 22:42; Ján 5:36; Ján 20:21; 1 Jána 4:14. V súvislosti so Svätým Duchom viď: Ján 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 a zvlášť Ján 16:13-14.
 
6) Úlohy jednotlivých osôb v Trojici: Otec je prvotným zdrojom alebo príčinou: 1) vesmíru (1 Korintským 8:6; Zjavenie 4:11); 2) božského zjavenia (Zjavenie 1:1); 3) spasenia (Ján 3:16-17); a 4) Ježišovho diela ako človeka (Ján 5:17; 14:10). Otec je pôvodcom všetkých týchto vecí.
 
Syn je prostredníkom, skrze ktorého Otec vykonal nasledovné: 1) stvorenie a udržiavanie vesmíru (1 Korintským 8:6; Ján 1:3; Kolosenským 1:16-17); 2) božské zjavenie (Ján 1:1; Matúš 11:27; Ján 16:12-15; Zjavenie 1:1); a 3) spasenie (2 Korintským 5:19; Matúš 1:21; Ján 4:42). Otec činí všetky tieto veci skrze Syna, ktorý je sprostredkovateľom Jeho diela.
 
Svätý Duch je prostriedkom, skrze ktorý Otec činí nasledovné: 1) stvorenie a udržiavanie vesmíru (Genesis 1:2; Jób 26:13; Žalm 104:30); 2) božské zjavenie (Ján 16:12-15; Efezským 3:5; 2 Petra 1:21); 3) spasenie (Ján 3:6; Títovi 3:5; 1 Petra 1:2); a 4) Ježišove dielo (Izaiáš 61:1; Skutky 10:38). Takto Otec koná všetky tieto veci v moci Svätého Ducha.
 
Žiadna z populárnych ilustrácií nedokáže úplne zobraziť Trojicu. Vajce (alebo jablko) sú nedostatočné, keďže škrupinka, bielok a žĺtok sú súčasťou vajíčka, nie vajíčko samo. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú časťami Boha, každý z nich je Boh. Ilustrácia vody je o čosi lepšia, ale stále adekvátne nepopisuje Trojicu. Tekutina, para a ľad sú formami vody. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú formami Boha, každý z nich je Boh. Tieto ilustrácie poskytujú čiastočný obraz Trojice, nie sú však dokonalým zobrazením. Nekonečný Boh nemôže byť dostatočne ilustrovaný nejakým konečným obrazom. Namiesto sústredenia sa na Trojicu, pokúsme sa sústrediť na Božiu veľkosť a nekonečne vyššiu podstatu ako je tá naša. "Ó hlbokosť bohatstva a známosti a múdrosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho! Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?" (Rímskym 11:33-34
 
 
A tie citácie z Biblie nehľadaj v tej vašej Biblii, lebo tam určite nebudú, ale v tej naozajstnej.
 
Ide tu o večnosť, tak si prosím dobré premyslíte a bádajte ako to všetko naozaj bolo a kto vám klame. Tieto články som stiahol od kresťanov a ja som jedným z nich. Všetko je podložené s Bibliou.
Prosím vás poproste nášho jediného Boha, aby ti osvietil rozum a ukázal ti, že aká je skutočná pravda o Bohu, aby si sa správne rozhodol.
 
== POZRITE SA AKO VÁS SVEDKOVIA JEHOVOVÍ KLAMÚ!!! ICH BIBLIA NIE PRAVÁ A JE JEDNÁ VEĽKÁ LÓŽ!!! ==
Anonymný používateľ

Navigačné menu