Preskočiť na obsah

Metamorfóza (geológia): Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 425 bajtov ,  pred 12 rokmi
obrázok s popisom
d (rekat.)
(obrázok s popisom)
'''Metamorfóza''' alebo '''metamorfizmus''' alebo '''premena hornín''' je endogénny proces, pri ktorom sa menia [[Fyzika|fyzikálne]] a/alebo [[Chémia|chemické]] vlastnosti [[Hornina|horniny]], najmä účinkami [[tlak]]u a [[Teplota|teploty]], chemickej aktivity cirkulujúcich [[roztok]]ov a iných činiteľov v hlbších častiach zemskej kôry, pod zónou, v ktorej nastáva [[zvetrávanie]] a spevňovanie hornín. Horniny vzniknuté týmto procesom sa nazývajú [[Premenená hornina|metamorfované]] (premenené).
 
[[Súbor:Metamorphic reaction EN.svg|náhľad|250px|vpravo|Zjednodušená schéma predstavujúca metamorfnú reakciu. Jednotlivé minerály znázorné skratkami i farbami predstavujú kompletnú schému reakcie (žiadne ďalšie minerály nevznikajú). Znázornená reakcia prebieha pri prechode z amfibolitovej do fácie zelených bridlíc. Skratky minerálov: act = aktinolit; chl = chlorit; ep = epidot; gt = granát; hbl = hornblend; plag = plagiokls. Dva minerály z horniny sa reakcie nezúčastňujú, môže to byť napríklad K-živec a kremeň.]]
Horniny sa pri metamorfóze prispôsobujú novým fyzikálno-chemickým podmienkam, odlišným od tých, ktoré jestvovali pri ich vzniku. Stupeň premeny hornín sa líši v závislosti od podmienok, pri miernych zmenách tlaku a teploty sa metamorfované horniny podobajú pôvodným ([[Vyvretá hornina|vyvretým]], [[Usadená hornina|sedimentárnym]], prípadne aj iným premeneným) horninám, pri veľkých rozdieloch teplôt a/alebo tlaku sa ich pôvodné znaky celkom strácajú. V závislosti od stupňa premeny sa mení aj [[Minerál|minerálne]] a chemické zloženie.
 
Ak nastáva premena hornín iba na malej ploche (napr. pri styku hornín s prehriatymi (roztavenými) vyvretými horninami), nazýva sa [[kontaktná metamorfóza]], v prípade metamorfózy na veľkých areáloch vo väčšej hĺbke sa nazýva [[regionálna metamorfóza]]. [[Spätná metamorfóza|Spätná]], alebo retrográdna metamorfóza či diaftoréza je opačný proces, teda minerálne fázy prechádzajú z vysokoteplotných/vysokotlakových stavov na nízkoteplotné/nízkotlakové. Podľa teplotno-tlakových podmienok, ktoré horniny pri metamorfóze postihli boli vyčlenené viaceré [[metamorfné fácie]].
 
V minulosti sa myslelousudzovalo, že metamorfóza prebieha len vo veľkých hĺbkach ([[katazóna]]). Epizonálna metamorfóza však môže nastať už v hĺbke 1,5 km ([[epizóna]]) a intenzívna metamorfóza, pri ktorej vznikajú [[amfibolit]]y, prebieha do hĺbky asi 2,5 km.
 
Metamorfózu z hľadiska intenzity teda môžeme rozdeliť na:
* '''[[Kontaktná metamorfóza|kontaktnú]]''': vzniká na kontaktoch [[intruzívna hornina|intrúzií]] a okolitých hornín
* '''[[Regionálna metamorfóza|regionálnu]]''': spojená s [[orogenéza|orogénnou kolíziou]] a môže mať veľmi komplikovaný priebeh
* '''[[Hydrotermálna metamorfóza|hydrotermálnu]]''': dochádza k nej v dôsledku kontaktu s vysoko teplotnými [[fluidum|fluidami]]
* '''[[Šoková metamorfóza|šokovú]]''': vysoké teploty a tlaky sú dosahované pri náhlych udalostiach, najčastejšie dopadoch [[meteorit|mimozemských telies]]
* '''[[katakláza|kataklastická]]''': vzniká v úzkych (max. niekoľko km) [[tektonický zlom|zlomových zónach]], nie je sprevádzaná zvyšovaním teploty, ale iba drvením
45 427

úprav