Mostová (obec): Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pridaných 6 118 bajtov ,  pred 10 rokmi
d (aktualizácia po voľbách 2010)
 
V obci je rímskokatolícky [[kostol]] Povýšenia sv. Kríža z roku [[1759]].
 
Rímskokatolický kostol Povýšenia sv. Kríža- najvýznamnejšia pamiatka obce, prvýkrát spomínaná roku 1396 ako fília farnosti v Hegyi( časť Čierneho Brodu). Táto však v polovici 18.storočia bola zbúraná. Na jej mieste bola v rokoch 1758-1759 grófom Károlyom Eszterházym , egerským biskupom postavený neskorobarokový kostol na základe projektov staviteľa Jakaba Fellnera.Je to monumentála jednoľoďová stavba s presbytériom s oblým uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Nástenné maľby v kostole sú dielom známeho maliara Ödöna Massányiho. Veľmi významnú úlohu zohráva organový chór na západnej strane lode bez podpôr. Organ pochádza z 19. storočia, je dodnes funkčný ale značne poškodený.
Hlavný oltár je z konca 19.storočia, jeho ústredným obrazom je obraz Povýšenia sv.Kríža a na ňom sú osadené sochy sv.Štefana kráľa a sv.Alžbety uhorskej.
 
Synagóga-V obci kedysi žila početná židovská komunita, o tom svedčí aj židovský cintorín na konci dediny pri Čiernom Brode. V roku 1896 v obci z 1752 obyvateľov 128 malo židovské vierovyznanie. V druhej polovici 19.storočia postavili svoju modlitebňu. Synagóga stála vedľa dnešnej ZŠ slovenskej. Synagóga bola zbúraná v 50 rokoch 20 storočia.
 
Evanjelická modlitebňa- Dom č.17 je bývalá krčma a mäsiarstvo rodiny Hegedűsovcov, ktorý v 50. rokoch 20. storočia kúpili tunajší repatrianti z Maďarska a upravili pre potreby evanjelického cirkevného zboru. V súčasnosti je budova zrenovovaná a týždenne raz sa konajú v ňom evanjelické náboženské obrady.
 
Rímskokatolická fara- Pri kostole postavili faru roku 1774-1775.Predná časť starej budovy bola zbúraná v roku 1977. Zostala len bočná časť starej budovy a vo dvore postavili roku 1975 novú faru.
 
V obci sa zachovalo viacero cirkevných pamiatok a pamätníkov:
 
Súsošie Kalvárie- Kamenné súsošie stojí pred kostolom . Bol postavený roku 1760 v barokovo- klasicistickom slohu. Autorom súsošia bol Georgius Alt a postavil ho na pamiatku tunajšej morovej epidémie. Je to mrežami ohradený priestor, v strede je kamenný kríž a na predných pilieroch je socha sv.Jána evanjelistu a Panny Márie.
 
Socha sv.Jána Nepomuckého- Táto socha je polychrómovaná kamenná a stojí pred rímskokatolíckou farou.Na podstavci sochy je menoslov obecného vedenia z roku 1800.Farárom obce bol András Németh, starostom György Bózsing a sudcom György Huszár. Socha stála na mieste , kde v súčasnosti stojí čarda Turul, boli tu močiare. Socha sv. Jána Nepomuckého mal chrániť obec pred povodňami.Na dnešné miesto bol prenesený 1989.
 
Socha sv.Floriána- Bol postavený na začiatku 19 storočia. Stojí pred dnešnou pekárňou a bohužiaľ nápis na podstavci je už nečitateľný.
 
Trojičný stĺp- socha stojí pri križovatke smerom na Čiernu Vodu. Na vysokom stĺpe je osadené kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice. Stĺp bol postavený roku 1817 Lajosom Hodúrom a manželkou Joli Mészáros.
 
Prícestný kamenný kríž s kamenným korpusom- Socha stojí pred reštauráciou Zlatý bažant. Kamenný kríž dal postaviť roku 1766 Mátyás Firsutih. Okolo sochy je malý park s ohradou.
 
Reliéf v stene kostola- Reliéf pôvodne bol osadený v stene obecnej školy. Po zbúraní školy bol reliéf roku 1988 osadený do vonkajšej steny rímskokatolického kostola.Na reliéfe je znázornený Kristus privolávajúci deti so slovami „ Engedjétek hozzám a kisdedeket“ (Nechajte maličkých prísť ku mne)
 
Na cintorína sa nachádza hrobka maďarských vojakov padlých počas II svetovej vojny.
 
Ústredný kríž cintorína- kríž je na vysokom stĺpe s kamenným korpusom , na podstavci sa nachádza reliéf Sedembolestnej Panny Márie. Kríž bol postavený pravdepodobne v 19. storočí.
 
Pamätník k obetiam I svetovej vojny- V lodi rímskokatolického kostola sa nachádza pamätník z roku 1927 . Je to dielo známeho bratislavského sochára Alajosa Riegeleho. Pamätník sa skladá z dvoch častí. Na stene sa nachádza mramorová tabuľa s orámovaním , na ktorej je vyrytých 52 mien obetí. Pod ňou na podstavci je osadené súsošie Piety. Pamätník dala vyrobiť vdova Istvána Benkőa.
 
Pomník obetiam II svetovej vojny- Pomník sa nachádza na cintoríne .Je to sústava troch mramorových tabuliek postavený a navrhnutý Tiborom Cservenkou roku 1995.
 
Pamätník vo dvore rímskokatolickej fary- Pamätník je osárium (kostnica) zrušeného starého cintorína okolo kostola. Osárium je vymurovaná jama postavená roku 1995.
 
Ostatné pamätné miesta
 
Pamätná tabuľa k 25. výročiu oslobodenia obce sovietskou armádou 31.marca 1945.Tabuľa sa nachádza budove ONIX-u, bývalý MNV.
 
Plastika Turula- Pred čardou Turul sa nachádza cementová plastika vtáka turula.Plastika je osadená na vysokom štvorcovom podstavci.
 
Plastika mladíka sadiaceho kvety – Táto socha je v parku ZŠ s VJM zo 70. rokov 20. storočia.
 
Pamätná tabuľa Istvána Széchenyiho – sa nachádza na stene strediska praktického vyučovania pri SSOU. Pamätník bol postavený Jánosom Cservenkom a Széchenyi spoločnosťou roku 1997.Reliéf je darom Sedmohradskej spoločnosti.
 
Plastika Anonymus- Je to dielo rodáka z Mostovej, akademického maliara Alexandra Kissa .Je to najnovšia plastika v obci z roku 2004. Celé dielo sa skladá z dvoch betónových pekne urobených držiacich stĺpov a z ústrednej časti. Ústrednú časť tvorí dvojkreslo z medi. Predná časť znázorňuje minulosť , s vyrytým textom „Halotti beszéd“ (Úmrtný príhovor) a z druhej strany budúcnosť s vyrytým technickým pokrokom.
 
Technické pamiatky:
 
Parný mlyn- Veľký hospodársky rozmach v Mostovej nastal založením Spoločnosti Mostovský parný mlyn roku 1895.Roku 1905 postavili a dali do prevádzky parný mlyn. Vyrábali tu veľmi kvalitnú múku rôznych druhov. V 50. rokoch 20. storočia boli z mlyna odstránené stroje. Je to veľmi výrazná viacposchodová budova.
 
== Referencie ==
Anonymný používateľ

Navigačné menu