Národnosocialistická nemecká robotnícka strana: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
d
{{preklad|cs|Národně socialistická německá dělnická strana|124462}}
d ({{preklad|cs|Národně socialistická německá dělnická strana|124462}})
NSDAP chcela odmietnutím mierových zmlúv (predovšetkým [[Versaillská mierová zmluva|Versaillskej]]) napomôcť vzniku [[nacionalizmus|nacionalistickej]] reakcie v nemeckej spoločnosti. Poznámka: vysoké [[reparácie]] boli jedným z najväčších problémov [[Nemecko|Nemecka]] po [[prvá svetová vojna|prvej svetovej vojne]] – pozri [[Versaillská mierová zmluva]].
[[Súbor:Nsdap_gaue.png|thumb|200px|right|NSDAP Gaue 1926,1928,1933 & 1937]]
== Program NSDAP ==
 
Program Nemeckej strany práce je časovým programom. Jej vodcovia odmietajú po dosiahnutí cieľov, vytýčených týmto programom, určovať nové ciele, a to iba s cieľom umožniť na základe umelo vystupňovanej nespokojnosti más ďalšiu existenciu strany.
 
# Žiadame na základe práva na sebaurčenie národov zjednotenie všetkých Nemcov a vznik Veľkého Nemecka.
# Žiadame zrovnoprávnenie nemeckého národa s ostatnými národmi a zrušenie Versaillskej a Saintgermainskej mierovej zmluvy.
# Žiadame zem a pôdu (kolónie) pre obživu nášho ľudu a usídlenie prírastkov nášho obyvateľstva.
# Štátnym občanom môže byť iba súkmeňovec. Súkmeňovcom je iba ten, kto má nemeckú krv, bez ohľadu na vyznanie. Žiadny Žid nemôže preto byť súkmeňovcom.
# Kto nie je štátnym občanom, môže žiť v Nemecku iba ako hosť a musí podliehať cudzineckým zákonom.
# Právo rozhodovať o riadení štátu a jeho zákonoch môže prináležať iba štátnym občanom. Preto žiadame, aby každý verejný úrad, je jedno aký, či už v Ríši, krajine alebo obci, bol vykonávaný iba štátnymi občanmi. Bojujeme proti skorumpovanému parlamentnému hospodárstvu a obsadzovaniu úradov iba podľa potreby strán, bez ohľadu na charakter a schopnosti uchádzača.
# Žiadame, aby sa štát zaviazal v prvom rade, že zabezpečí možnosti zárobku a životnej perspektívy štátnych občanov. Pokiaľ nie je možnosť uživiť všetkých príslušníkov štátu, je potrebné vykázať z Ríše príslušníkov cudzích národov (tých, ktorí nie sú štátnymi občanmi).
# Je potrebné zabrániť každej ďalšej imigrácii ne-Nemcov. Požadujeme, aby všetci ne-Nemci, ktorí sa prisťahovali do Nemecka po [[2. august]]e [[1914]], boli ihneď prinútení opustiť Ríšu.
# Všetci občania štátu musia mať rovnaké práva a povinnosti.
# Prvou povinnosťou každého občana štátu musí byť (produktívna) duševná alebo telesná práca. Činnosť jednotlivca nesmie ohrozovať záujmy celku, ale naopak musí prebiehať v rámci celku a na prospech všetkých. Preto požadujeme:
# Zrušenie bezpracných príjmov, získaných bez vynaloženia úsilia, t.j. odstránenie úrokovej poroby.
# S ohľadom na nesmierne obete na majetku a krvi, ktoré požaduje každá vojna na svojom ľude, musí byť osobné vojnové obohacovanie označené ako zločin proti národu. Preto požadujeme reštitúciu vojnových ziskov, a to bez zostatku.
# Žiadame zoštátnenie všetkých (dosiaľ) vzniknutých trustov (podnikov).
# Žiadame rozdelenie ziskov veľkopodnikov.
# Žiadame vytvorenie veľkorysého systému starostlivosti o starých občanov.
# Žiadame vytvorenie zdravého stredného stavu a jeho podporu, okamžité zospoločenštenie veľkých obchodných domov a ich prenajatie za nízke ceny malým živnostníkom, čo najväčšie zohľadnenie všetkých malých živnostníkov pri dodávkach štátu, zemiam alebo obciam.
# Žiadame pozemkovú reformu, prispôsobenú našim národným potrebám, vytvorenie zákona o vyvlastnení pôdy na verejnoprospešné účely bez náhrady. Požadujeme odstránenie pozemkovej dane a zabránenie špekuláciám s pôdou.
# Žiadame nemilosrdný boj proti tým, ktorí svojou činnosťou poškodzujú spoločné záujmy. Sprostých zločincov, úžerníkov, šmelinárov a im podobných je potrebné potrestať smrťou, a to bez ohľadu na ich vyznanie a rasu.
# Žiadame, aby bolo [[rímske právo]], slúžiace materialistickému svetovému názoru, nahradené nemeckým všeobecným právom.
# Aby bolo každému schopnému a snaživému Nemcovi umožnené dosiahnuť vyššie vzdelanie, a tým tiež vedúce postavenie, musí sa štát postarať o dôkladné budovanie našej ľudovo-vzdelávacej sústavy. Učebné osnovy všetkých vzdelávacích zariadení je potrebné prispôsobiť potrebám praktického života. Pochopenie štátnej myšlienky je potrebné podporovať už od začiatku školskej výchovy (v občianskej výchove). Žiadame, aby bolo zvlášť nadaným deťom chudobných rodičov bez ohľadu na ich stav alebo postavenie poskytnuté vzdelanie na náklady štátu.
# Štát sa musí postarať o povznesenie zdravia ľudu, a to ochranou matky a dieťaťa, zákazom práce mladistvých, zvyšovaním telesnej zdatnosti na základe povinnej telesnej a športovej výchovy zo zákona, väčšou podporou všetkých spolkov, ktoré sa zaoberajú fyzickou výchovou mládeže.
# Žiadame odstránenie žoldnierskeho vojska a vytvorenie ľudovej armády.
# Žiadame uzákonenie boja proti vedomým politickým klamstvám a ich rozširovanie v tlači. Na vytvorenie nemeckej tlače požadujeme, aby:
## všetci spisovatelia a spolupracovníci novín, ktoré vychádzajú v nemeckom jazyku, museli byť súkmeňovci,
## vydávanie nenemeckých novín podliehalo výslovnému povoleniu štátu. Tieto noviny nemôžu byť tlačené v nemeckom jazyku,
## bolo ne-Nemcom zákonom zakázané finančne sa podieľať na vydávaní nemeckých novín alebo ich ovplyvňovať. Ako trest za takýto priestupok požadujeme taký novinársky podnik zavrieť a ne-Nemcov, ktorí sa na ňom podieľali, okamžite vykázať z Ríše.
#* Noviny, ktoré by sa prehrešili proti všeobecnému záujmu, treba zakázať. Žiadame zákonný boj proti takému umeleckému alebo literárnemu smeru, ktorý pôsobí na život nášho ľudu rozkladným vplyvom, a zatvorenie všetkých inštitúcií, ktoré sa prehrešili proti vyššie uvedeným požiadavkám.
# Žiadame slobodu všetkých cirkevných vyznaní v štáte, ak tieto neohrozujú jeho existenciu alebo sa neprehrešujú proti mravnosti a morálke germánskej rasy. Strana ako taká zastáva stanovisko pozitívneho kresťanstva, ale neviaže sa na určité vyznanie. Bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás a mimo nás a je presvedčená, že trvalé ozdravenie nášho ľudu sa môže konať iba zvnútra na základe:
#* ''Všeobecný záujem stojí pred záujmom jednotlivca.''
# Na splnenie všetkých týchto požiadaviek požadujeme: vytvorenie silnej centrálnej moci Ríše, bezpodmienečnú autoritu politického ústredného parlamentu nad celou Ríšou a jej organizáciami všeobecne.<br />
Vytvorenie stavovských a profesných komôr za účelom uplatňovania rámcových zákonov, vydaných štátom, v jednotlivých spolkových štátoch.
 
Vodcovia strany sľubujú, že budú bezohľadne postupovať s cieľom realizácie predchádzajúcich bodov, v prípade nutnosti aj s nasadením vlastných životov.
 
[[Mníchov]], dňa 24. februára 1920
 
== Iné projekty ==
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/antisemitism/nazi/programNSDAP1920 Program NSDAP] holocaust.cz]
 
== Zdroj ==
{{preklad|cs|Národně socialistická německá dělnická strana|124462}}
 
[[Kategória:Druhá svetová vojna]]
53 099

úprav

Navigačné menu