Bibliografická citácia: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
d
typografia
d (robot Pridal: en:Citation Odobral: fr:Citation (littérature) (strongly connected to sk:Citovanie (doslovné uvádzanie)))
d (typografia)
'''Bibliografická citácia''' alebo '''citácia''' ([[Angličtina|angl.]] ''citation'') je technika (metóda, spôsob) spojenia [[bibliografický odkaz|bibliografického odkazu]] s miestom [[text]]u, ku ktorému sa vzťahuje [[bibliografický odkaz]]. Citácia je, inými slovami, forma ''skráteného odkazu'' umiestnená v zátvorkách vnútri [[text]]u alebo pripojená k [[text]]u ako poznámka na dolnej časti strany, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo na konci [[text]]u.<refsup>KATUŠČÁK, D.: ''Chrestomatia k základom bibliografie,''([[#Katuščák2006|Katuščák 2006,]] s. &nbsp;7.)</refsup><br />
 
Citácia je skrátené označenie citovaného zdroja ([[dokument]]u) podľa niektorej metódy odporučenej [[norma|normou]] STN [[ISO 690]]. Citácia slúži na spojenie ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamom o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]]. Tento záznam je potom položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Citácia slúži aj na spojenie ''citovaného miesta'' so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane.<ref name=KIMLICKA2>KIMLIČKA, Š.: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2,'' 2004, s. 2.</ref>
Citácia je skrátené označenie citovaného zdroja ([[dokument]]u) podľa niektorej metódy odporučenej [[norma|normou]] STN [[ISO 690]]. Citácia slúži na spojenie ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamom o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]]. Tento záznam je potom položkou v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]]. Citácia slúži aj na spojenie ''citovaného miesta'' so ''skráteným záznamom'' o [[citovaný dokument|citovanom dokumente]] umiestneným napr. pod čiarou na príslušnej strane.<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp;2)</sup>
 
== Techniky citovania ==
Technika citovania spočíva v spôsobe spájania ''citovaného miesta'' (miesta s [[citát|citátom]]) so záznamami o [[citovaný dokument|citovaných dokumentoch]] uvedených v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<refsup>([[#Kimlička2004|Kimlička name=KIMLICKA22004]] />s.&nbsp;2)<br /sup>
 
Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch [[Metódy citovania|metód]] – [[Techniky citovania|techník citovania]]:<ref>KIMLIČKA, Š.: Tamže, 2004, s. 29 – 33.</ref><br />
Toto prepojenie sa zabezpečuje niektorou z troch [[Metódy citovania|metód]] – [[Techniky citovania|techník citovania]]:<sup>([[#Kimlička2004|Kimlička 2004]] s.&nbsp;29{{--}}33)</sup>
 
*=== '''Metóda číselných odkazov''' ===
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak za sebou nasleduje viac citácií toho istého [[dokument]]u, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti [[dokument]]u, môžu sa za poradovým číslom citácie uviesť čísla strán. Odkazy sa v číslovanom [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]] usporiadajú podľa ich poradových čísel.<refsup>KIMLIČKA, Š.: Tamže,([[#Kimlička2004|Kimlička 2004,]] s. &nbsp;30.)</refsup> Zoznam je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.) a je zoradený podľa poradových čísel odkazov tak, ako sú číslované citácie v texte. Poradové čísla odkazov sú umiestnené vľavo a záznamy jednotlivých odkazov sú odsadené<ref name=KIMLICKA12sup>KIMLIČKA,([[#UKUKF2011|UK Š.:UKF ''Ako citovať – Tvorba zoznamov bibliografických odkazov'', 2007,2011]] s. &nbsp;12.)</refsup> (aby boli lepšie rozpoznateľné).<br />
 
*=== '''Metóda priebežných poznámok''' ===
Citácie sú spojené s popisom [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]] poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný [[index]] alebo v zátvorke. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v ktorých môžu byť odkazy na citácie. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov sa používa jedno číslo poznámky. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden [[dokument]]. Ak sa nejaký [[dokument]] cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na [[dokument]] citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod.<refsup>KIMLIČKA, Š.: Tamže,([[#Kimlička2004|Kimlička 2004,]] s. &nbsp;31.)</refsup> Poradové čísla citácií a [[poznámka|poznámok]] sa uvádzajú len v [[poznámka]]ch pod čiarou, na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.). [[Poznámka|Poznámky]] sú zoradené podľa ich poradových čísel. Ak sa robí osobitný [[zoznam bibliografických odkazov]], je umiestnený na konci [[kapitola|kapitoly]] alebo celého [[text]]u ([[kniha|knihy]], [[článok|článku]] a pod.). [[Bibliografický odkaz|Odkazy]] sú v ňom zoradené [[abeceda|abecedne]] – podľa prvého prvku popisu (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo [[anonym|anonymné]]) a nečíslujú sa. Keďže sa zoznam nečísluje, je dobré odsadiť druhý a ďalšie riadky každého záznamu.<refsup>KIMLIČKA,([[#UKUKF2011|UK Š.:UKF Tamže, 2007,2011]] s. &nbsp;13.)</ref><br /sup>
 
*=== '''Metóda prvého údaja a dátumu''' ===
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko [[autor]]a, alebo prvé slovo z názvu [[dokument]]u) a rok vydania [[citovaný dokument|citovaného dokumentu]]. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci [[text]]u, v zátvorkách za ním sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko [[dokument]]ov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v [[zoznam bibliografických odkazov|zozname bibliografických odkazov]].<refsup>KIMLIČKA, Š.: Tamže,([[#Kimlička2004|Kimlička 2004,]] s. &nbsp;33.)</refsup> Jednotlivé položky v zozname sa uvádzajú [[abeceda|abecedne]]. Usporiadané sú podľa prvého údaja (meno [[autor]]a, resp. názov [[dokument]]u, ak je dielo bez autora), za ktorým nasleduje rok vydania [[dokument]]u. Za rokom vydania publikácie môže nasledovať malé písmeno (a, b, c...), ktorým sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.<refsup>KIMLIČKA,([[#UKUKF2011|UK Š.:UKF Tamže, 2007,2011]] s. &nbsp;14.)</refsup>
 
== Odlišnosť od iných pojmov ==
 
== Referencie ==
* {{Citácia elektronického dokumentu
<references />
|priezvisko = Boldiš
|meno = Petr
|odkaz na autora =
|titul = Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla, Verze 3.3
|odkaz na titul =
|url = http://boldis.cz/citace/citace1.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto =
|dátum vydania =
|dátum aktualizácie = 2006-03-28
|dátum prístupu = 2013-01-06
|ref = Boldiš2006a
}}
* {{Citácia elektronického dokumentu
|priezvisko = Boldiš
|meno = Petr
|odkaz na autora =
|titul = Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů, Verze 3.1
|odkaz na titul =
|url = http://boldis.cz/citace/citace2.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto =
|dátum vydania =
|dátum aktualizácie = 2006-03-28
|dátum prístupu = 2013-01-06
|ref = Boldiš2006b
}}
* {{Citácia elektronického dokumentu
|priezvisko = Katuščák
|meno = Dušan
|odkaz na autora =
|titul = Chrestomatia k základom bibliografie
|odkaz na titul =
|url = http://pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto =
|dátum vydania =
|dátum aktualizácie = 2006-02-25
|dátum prístupu = 2013-01-06
|ref = Katuščák2006
}}
* {{Citácia knihy
|priezvisko = Kimlička
|meno = Štefan
|odkaz na autora =
|titul = Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje
|odkaz na titul =
|vydanie =
|vydavateľ = Stimul
|miesto = Bratislava
|rok = 2002
|počet strán = 82
|isbn = 80-88982-57-X
|ref = Kimlička2002
}}
* {{Citácia elektronického dokumentu
|priezvisko = Kimlička
|meno = Štefan
|odkaz na autora =
|titul = Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2
|odkaz na titul =
|url = http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ = Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK
|miesto = Bratislava
|dátum vydania = 2004
|dátum aktualizácie =
|dátum prístupu = 2013-01-06
|ref = Kimlička2004
}}
* {{Citácia elektronického dokumentu
|priezvisko = Kucianová
|meno = Anna
|odkaz na autora =
|titul = Techniky citovania podľa ISO 690 a ISO-690/2
|odkaz na titul =
|url = http://kee.elf.stuba.sk/buxus/docs//Bakalarske_prace/Techniky_citovania_ISO_690.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|vydavateľ =
|miesto = Martin
|dátum vydania = 2006-04-25
|dátum aktualizácie =
|dátum prístupu = 2013-01-06
|ref = Kucianová2006
}}
* {{Citácia elektronického dokumentu
|priezvisko =
|meno =
|odkaz na autora =
|korporácia = Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa
|odkaz na korporáciu =
|titul = Ako citovať{{--}}metodika popisu
|odkaz na titul =
|url = http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf
|druh nosiča = [[Portable Document Format|PDF]]
|miesto = Nitra
|dátum vydania =
|dátum aktualizácie = 2011-09-28
|dátum prístupu = 2013-01-06
|ref = UKUKF2011
}}
 
== Zdroje ==
* BOLDIŠ, Petr: ''Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla'' <nowiki>[online].</nowiki> Verze 3.3. c 1999 – 2004, poslední aktualizace 28. 3. 2006. 21 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf].
* BOLDIŠ, Petr: ''Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů'' <nowiki>[online].</nowiki> Verze 3.1 (2004). c 1999 – 2004, poslední aktualizace 28. 3. 2006. 16 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf].
* KATUŠČÁK, Dušan: ''Chrestomatia k základom bibliografie'' <nowiki>[online].</nowiki> 26. februára 2006. 71 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.pulib.sk/kis/katuscak/BGCela.pdf].
* KIMLIČKA, Štefan: ''Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje.'' Bratislava: Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.
* KIMLIČKA, Štefan: ''Ako citovať literatúru – Vzťahy medzi prvkami popisu citácií, Príklady popisu dokumentov, Techniky citovania, Tvorba zoznamov bibliografických odkazov'' <nowiki>[online].</nowiki> Nitra: Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. 15 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf].
* KIMLIČKA, Štefan: ''Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2'' <nowiki>[online].</nowiki> Bratislava: Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK, 2004. 36 s. <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Vyžaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete: [http://vili.uniba.sk/AK/citovanie_priklady.pdf].
* KUCIANOVÁ, Anna: ''Techniky citovania podľa ISO 690 a ISO-690/2'' <nowiki>[online].</nowiki> Martin, 1. 3. 2010 <nowiki>[cit. 10. 1. 2010].</nowiki> Dostupné na internete:
[http://www.kee.elf.stuba.sk/buxus/docs//Bakalarske_prace/Techniky_citovania_ISO_690.pdf].
 
[[Kategória:Bibliografia]]
1 943

úprav

Navigačné menu