Hokejbal: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
d
preklepy
(→‎Externé odkazy: odstránený nehokejbalový externý link)
d (preklepy)
*Stretnutie sa musí začať v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode na vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku všetkých tretín a predĺženia. Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici. Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.
*Pri splnení podmienok možno striedať hráčov a brankárov kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s loptičkou alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na hracej ploche, musí nasledovať trest.
*Stretnutie musí pozostávať z troch 15-minútových tretín čistého času a dvoch 10-minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany. Hrací čas plynie od momentu vhodenia loptičky a musí sa zastaviť po zapískaní. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď začala nasledujúca prestávka. Ak hra znovu pokračuje, zostávajúci čas budú družstvá brániť tú istú bránku, ako pred prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou. Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v polovici predĺženia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Počas prestávky sa musí upraviť povrch hracej plochy, ak je to potrebné. <br />V play -off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 10 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak ani jedno z družstiev nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy.<br />Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať jeden 30-sekundový oddychový čas. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči a brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Družstvá si nemôžu vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry.
*Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá sa musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, žrebovaním alebo iným podobným spôsobom. Práva domáceho družstva: výber hráčskej lavice a na vhadzovanie po prerušení hry má domáce družstvo možnosť poslať na hraciu plochu hrajúcu zostavu až po hosťujúcom družstve. Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na hraciu plochu hrajúcu zostavu a pokračovalo v hre.
*Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 15-minútových tretín viac gólov, je víťazom stretnutia a do poradia získa dva body. Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo dosiahne gól ako prvé, je víťazom stretnutia. Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie sa prevedie na bode na vhadzovanie, alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo. Ak na konci stretnutia obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov, stretnutie je nerozhodné a každé družstvo získa do poradia jeden bod. V playoffplay-off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením, trvajúcim desať minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia samostatné nájazdy v sérii po 5 na každej strane a potom vykonáva po 1 na každej strane až do rozhodnutia
 
==Priestupky==

Navigačné menu