Najvyšší súd Slovenskej republiky: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
d
chýba zhrnutie úprav
d
 
Kompetenčný senát zložený zo siedmich sudcov rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi verejnej správy, ako aj medzi civilnými súdmi a správnymi súdmi.
 
== Disciplinárne senáty ==
=== Funkcia ===
Pri Najvyššom súde Slovenskej republiky pôsobia disciplinárne senáty (odvolacie disciplinárne senáty), ktoré vykonávajú právomoci v oblasti:
* disciplinárneho stíhania sudcov (vrátane rozhodovania o uložení disciplinárneho opatrenia, ak došlo k uznaniu viny zo spáchania disciplinárneho previnenia sudcom);
* rozhodovania [odvolacích disciplinárnych senátov] o opravných prostriedkoch (odvolaniach) proti rozhodnutiam disciplinárnych senátov.
 
=== Právny rámec ===
Disciplinárnu zodpovednosť sudcov kodifikuje tretia časť zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
=== Procesný postup a zloženie ===
Predsedovia senátov sú pre vyberaní z databázy (databáza 1), v ktorej sa nachádza 10 predsedov senátov zvolených Súdnou radou Slovenskej republiky na tri roky spomedzi dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých sudcovskými radami.
 
Členovia senátov sa vyberajú z dvoch databáz, v ktorých sa nachádza spolu 30 (15 + 15) členov senátov tak, že 16 z nich je sudcov (8 + 8) a 14 je nesudcov (7 + 7). Členovia jednej databázy sú volení na tri roky Súdnou radou Slovenskej republiky – v prípade prvej databázy (databáza 2) spomedzi dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti, v prípade druhej databázy (databáza 3) spomedzi dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.
 
Zloženie jednotlivých disciplinárnych senátov (odvolacích disciplinárnych senátov) je ustanovené rozvrhom práce, ktorý schvaľuje Súdna rada Slovenskej republiky.
 
V prvom stupni rozhoduje na základe návrhu podaného oprávnenou osobou disciplinárny senát zložený:
* z predsedu senátu, ktorý je sudcom;
* z jedného člena senátu, ktorý je sudcom;
* z jedného člena senátu, ktorý nesmie byť sudcom;
predseda je vybraný z databázy 1, jeden člen z databázy 2 a jeden člen z databázy 3.
 
O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu v prvom stupni rozhoduje odvolací disciplinárny senát zložený:
* z predsedu senátu, ktorý je sudcom;
* z dvoch členov senátu, ktorí sú sudcami;
* z dvoch členov senátu, ktorí nesmú byť sudcami;
predseda je vybraný z databázy 1, dvaja členovia z databázy 2 a dvaja členovia z databázy 3.
 
Oprávnenými osobami sú:
* [[Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky|minister spravodlivosti]];
* [[Verejný ochranca práv (Slovensko)|verejný ochranca práv]];
* predseda súdu proti sudcovi toho súdu, ktorého je predsedom;
* predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v obvode krajského súdu, ktorého je predsedom;
* sudcovská rada súdu proti sudcovi súdu (aj predsedovi súdu), na ktorom je ustanovená.
 
== Referencie ==
102

úprav

Navigačné menu