SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
wikilinky
d (pridaná Kategória:Vodohospodárstvo pomocou použitia HotCat)
(wikilinky)
{{bez zdroja}}
[[Súbor:LOGO SVP.jpg|bezrámu|vpravo]]
'''SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik''' (skrátene SVP, štátny podnik) je správca [[Vodný tok|vodných tokov]] a povodí na [[Slovensko|Slovensku]]. Patrí medzi strategicky dôležité [[Štátny podnik|štátne podniky]] s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa [[Ústava Slovenskej republiky (1992)|Ústavy SR]] (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a [[Podzemná voda|podzemných vôd]]. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým [[Povodeň|protipovodňová]] ochrana a vytváranie plavebných podmienok.
 
'''SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik''' (skrátene SVP, štátny podnik) je správca [[Vodný tok|vodných tokov]] a povodí na [[Slovensko|Slovensku]]. Patrí medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.
 
== Hlavné úlohy ==
* správa zverených vodných tokov a vodohospodárskych diel a hospodárenie s nimi
* výkon správy hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
* zabezpečenie dodávky vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu [[Elektrická energia|elektrickej energie]]
* výkon zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, riešenie úloh počas povodňovej aktivity
* výkon stavebno-montážnych a údržbárskych prác, [[Ťažba|ťažby]] riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
* zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
* sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
* vytyčuje vodnú cestu
* realizácia dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
* udržiavanie dostatku vody v [[Ekosystém|ekosystémoch]], revitalizácia [[Životné prostredie|životného prostredia]] na zachovanie pôvodných [[Biotop|biotopov]] v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)
* ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.
 
== Pôsobnosť ==
SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom štyroch odštepných závodov: OZ [[Banská Bystrica]], OZ [[Bratislava]], OZ [[Košice]] a OZ [[Piešťany]], zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky [[Povodie]] [[Dunaj|Dunaja]], Povodie [[Váh|Váhu]], Povodie [[Hron|Hrona]] a Povodie [[Bodrog|Bodrogu]][[Hornád|Hornádu]]) spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 km, 295 vodných nádrží, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km<sup>2</sup>.
 
Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.
 
Keďže Slovensko leží na [[Rozvodnica na Slovensku|rozvodnici]] [[Čierne more|Čierneho]] a [[Baltské more|Baltického mora]] a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu [[Európa|Európy]], po ktorej väčšina vody z [[Atmosféra Zeme|atmosférických]] zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.
 
Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.
 
== Dejiny ==
SVP bol založený na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov splynutím štátnych podnikov Povodie Dunaja Bratislava, Povodie Váhu Piešťany, Povodie Hrona Banská Bystrica, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19. decembra 1996 s účinnosťou od 1. 7. [[1997]]. Sídlo podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa nachádza na strednom Slovensku, v historickom meste [[Banská Štiavnica]]. Zakladateľská pôsobnosť prešla v od [[1. mája]] v roku [[2003]] z Ministerstva pôdohospodárstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. (Zakladacia listina).
*SPRÁVA VODNÝCH TOKOV – výňatok zo [[Zákon|Zákona]] č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách, tzv. Vodný zákon
*§ 48 Správa vodných tokov
*§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov
7 863

úprav

Navigačné menu