Peter Salner: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odobraných 70 bajtov ,  pred 7 mesiacmi
preformulovanie textu a pridanie linku
Značka: odstránenie údržbovej šablóny
(preformulovanie textu a pridanie linku)
 
== Život ==
Peter Salner v roku 1974 získal vysokoškolský diplom na [[Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave|Filozofickej fakulte Univerzity Komenského]] v odbore národopis na tému súčasnej bratislavskej svadby.<ref>Vrzgulová, Monika (ed.). Dvojrozhovor o pamäti, etnológii, meste. Bratislava: Marenčin PT 2020, s. 67.</ref> KvôliPo emigráciiskončení brataškoly asa všeobecnezamestnal zlémuv kádrovémuMestskom posudkudome jehokultúry rodinya poosvety augustových(1.9.1974-28.2.1975). udalostiachNapriek 1968kádrovým problémom (emigrácia brata, otec bolbývalý bývalým predsedompredseda židovskej náboženskej obce a matka vedená [[ŠtB]] ako sionistka), si nemohol nájsť prácu. Nakoniec sa zamestnal v Mestskom dome kultúry a osvety oficiálne ako skladník, pričom v skutočnosti pracoval ako odborný pracovník na Oddelení mimoškolského vzdelávania. Po pol roku sa Petrovi Salnerovi podarilobol nastúpiťprijatý na doktorandskéinternú štúdiumašpirantúru v Národopisnom ústave SAV (NÚ SAV) v Bratislave. V roku 1980 úspešne obhájil dizertačnú prácu SúčasnéEtnografické formyaspekty rodinyvýskumu vsúčasnej bratislavskommestskej Starom mesterodiny (jehona školiteľomzáklade bolmateriálu slovenskýz etnológBratislavy Adam PrandaI) a bol mu udelený titul [[CSc.]] Jeho školiteľom bol slovenský etnológ Adam Pranda. V tom istom roku získal aj titul [[PhDr.]] Od roku 1984 nastúpil v NÚ SAV na vedecké miesto.<ref>Tamže, s. 71-73.; Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.</ref> Za vynikajúcu vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť mu bola udelená v roku 2003 vedecká hodnosť [[DrSc.]]<ref>Peter Salner, PhDr., DrSc. https://uesa.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc.</ref>
 
== Výskum a dielo ==
Peter Salner je zakladateľom urbánnej etnológie na Slovensku. Od svojich počiatočných výskumov súčasnej bratislavskej mestskej rodiny prešiel k téme medzivojnového spôsobu života bratislavského meštianstva a ďalších spoločenských skupín mesta Bratislavy. V rokoch 1985 a 1987 editoval na túto tému dve monotematické čísla ''Slovenského národopisu'',<ref>Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.</ref> ktoré sa stali bázou pre výskum formujúcej sa antropológie mesta na Slovensku. V postupne sa meniacej spoločensko-politickej atmosfére prišiel Peter Salner s myšlienkou vydať knihu o medzivojnovej Bratislave. Dielo ''Taká bola Bratislava'' (1991), na ktorom spolupracoval s ďalšími etnológmi a historikmi pochádzajúcimi z bratislavského prostredia, bolo prelomovým v odbore výskumu mesta (aj použitím metódy „oral history“) a dodnes je inšpiratívnym zdrojom urbánnych etnológov na Slovensku. Za túto knihu získal Cenu E. E. Kischa (1992).<ref>https://www.litcentrum.sk/autor/peter-salner/ocenenia</ref>
 
Zmenená politická atmosféra po roku 1989 otvorila možnosť štúdia množstva výskumných tém, ktoré dovtedy režim komunistickej strany zakazoval. Výskum sociálnych vzťahov v meste a diverzifikácie mestského spoločenstva priviedli Petra Salnera k štúdiu tolerancie a intolerancie, etnických menšín a konfliktov v spoločnosti.<ref>Luther, Daniel. Zdravica k jubileu PhDr. Petra Salnera, DrSc. Slovenský národopis, 2/2011, s. 217.</ref> Výskumy publikoval aj v popularizačných monografiách ''Premeny Bratislavy 1939-1993'' (1998), ''Bratislavské kaviarne a viechy'' (2006) a mnohých ďalších.
* 1998{{--}}2000, 2003{{--}}2006 – Sociálna kultúra Židov
 
;
;Katedra antropológie UniverzityPrírodovedeckej Karlovy,Fakulty PrahaUK,
* 1994{{--}}2005 – Etnografia
 
;
;Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy, Praha
* 1998{{--}}2005 – Fenomén židovskej identity
 
;
;Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha
* 2005{{--}}2010 - Transformácia židovskej komunity
*2003 - 2018 Socialna kultúra židov
* 2014{{--}}2015 - Spoločnosť a židovská identita<ref>Tamže, Pedagogická činnosť.</ref>
 
V roku 1996 sa stal predsedom Židovskej náboženskej obce v Bratislave. V tejto funkcii zotrval štyri volebné obdobia (2013). Počas jeho pôsobenia vybudovali na obci novú židovskú kuchyňu, zrekonštruovali Memoriál Chatama Sofera (zo spomienok na rekonštrukciu vyšla monografia Petra Salnera a architekta Martina Kvasnicu ''Chatam Sofer memoriál'' (2012), začali rekonštruovať priestory Komunitného centra ŽNO, aj Domov pre seniorov Ohel David a rozbehli ďalšie projekty.<ref>Mielcarková, Jana. Ľudia z Kile. Rozhovory Jany Mielcarkovej. Bratislava. Židovský kultúrny inštitút a ŽNO Bratislava 2016, s. 235-241.</ref>
 
== Publikačná [https://veda.sav.sk/vyhladavanie?query=Peter+Salner činnosť] ==
 
=== Vedecké monografie ===
7

úprav

Navigačné menu