Miestne referendum: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pridaných 7 200 bajtov ,  pred 6 mesiacmi
oprava uvodu doplnenie citacii
(oprava uvodu doplnenie citacii)
{{Politický výhonok}}
 
[[Samospráva|Samosprávu obce]] vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, [[Miestne referendum|miestnym referendom]] <ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-2.pismeno-b, | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>, alebo zhromaždením obyvateľov obce. Vykonanie miestneho referenda upravuje '''Zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení'''<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosprávy ($ 4 ods. 3m zákona č. 369/1990 Z. z.))<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-4.odsek-3.pismeno-m | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda ($11a ods 8 zákona č. 369/1990 Z. z.)<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-11a.odsek-8 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce($ 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.)<ref name="slov-lex-zakon-slovenskej-narodnej-rady-c-369">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409#paragraf-11a.odsek-8 | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 1990-09-06 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci (§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.)
[[Referendum]] – je založené na nenarušiteľnom prejave slobodnej vôle občianky a občana rozhodovať sa medzi správnym a nesprávnym, konať sám za seba. Ak nekoná, rozhodujú za jeho iní. Súčet väčšiny hlasov rozhoduje za, či proti hlasovacej otázke. V prípade súhlasu jednoduchej väčšiny je vždy platné a uskutočnenie je záväzné pre zvolených zástupcov obce, kraja a štátu.
<ref name="slov-lex-zakon-c-180-2014-z-z-o-podmienkach">{{Citácia elektronického dokumentu | titul = Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov | url = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/#paragraf-163. | vydavateľ = Ministerstvo spravodlivosti SR | dátum vydania = 2014-05-29 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-05-29 | miesto = Bratislava }}</ref>
 
[[Referendum]] – je založené na nenarušiteľnom prejave slobodnej vôle občianky a občanaobčanov rozhodovať sa medzi správnym a nesprávnym, konať sám za seba. Ak nekoná, rozhodujú za jeho iní. Súčet väčšiny hlasov rozhoduje za, či proti hlasovacej otázke. V prípade súhlasu jednoduchej väčšiny je vždy platné a uskutočnenie je záväzné pre zvolených zástupcov obce, kraja a štátu.
Nenarušiteľnú suverénnu moc občianky a občana (ľudu) zaručuje spoločenská zmluva medzi občanmi a ich zvolenými zástupcami – [[Ústava]], článok 2: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ [[Štátna moc]] = vláda ľudu (=[[demokracia]]), platí: ľud je suverén, má posledné slovo.
 
Nenarušiteľnú suverénnu moc občianky a občana (ľudu)občanov zaručuje spoločenská zmluva medzi občanmi a ich zvolenými zástupcami – [[Ústava Slovenskej republiky (1992)|Ústava]], článok 2: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref> [[Štátna moc]] = vláda ľudu (=[[demokracia]]), platí: ľud je suverén, má posledné slovo.
 
== Pravidlá pre miestne referendum na Slovensku ==
Miestne referendum a referendum na území vyššieho územného celku sú zakotvené v [[Ústava Slovenskej republiky (1992)#Štvrtá hlava|článku 67 Ústavy SR]]<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>, ktorý hovorí:
 
# „Územná[[Územná samospráva]] sa uskutočňuje
## na zhromaždeniach obyvateľov [[Obec (Slovensko)|obce]],
## miestnym referendom,
## orgánmi vyššieho územného celku.
 
Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanovíupravuje zákon'''Zákon č. Vykonanie369/1990 miestnehoZb. referendao upravujeobecnom zákonzriadení'''<ref>{{Citácia č.elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnomob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum zriadeníprístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
 
[[Zákon o obecnom zriadení|Zákon č. 369/1990 Zb.]] o obecnom zriadení hovorí:
 
* miestneMiestne referendum je jedným zo spôsobov, ako obyvatelia obce vykonávajú samosprávu obce (§ 4 ods. 22b)<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
* Miestne referendum pritomorganizuje obec organizuje o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (§ 2a4 ods. 33m)<ref>{{Citácia písmenoelektronického m)dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
* Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4f )<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>
* o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce  (§ 2a ods. 4 písmeno f )
*
* Kedy musí obec vyhlásiť referendum.
'''Kedy musí obec vyhlásiť referendum ($ 11a)'''<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
*# zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
*# odvolanie [[Starosta|starostu]],
# odvolanie [[Starosta|starostu]]<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>,
*#* odvolať starostu obce možno len v referende. ( § 13a ods. 3 ): Obecné zastupiteľstvo
#* odvolať starostu obce možno len v referende. ( § 13a ods. 3 )<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>: Obecné zastupiteľstvo
*#** a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov,
*#** ba) môževyhlási vyhlásiťmiestne hlasovanie obyvateľov obcereferendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosťto alebopetíciou nespôsobilosťpožaduje starostuaspoň na30 výkon% funkcieoprávnených trvá dlhšie ako šesť mesiacov.“voličov,
#** b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.“
*# [[Petícia|petíciu]] skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
*# zmenu označenia obce,
##Petíciu podľa odseku overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a). Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/85/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref> , obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/20200409|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>.
*# ak tak ustanovuje osobitný zákon.
##Občania majú právo sami navrhnúť otázky, o ktorých sa má v miestnom referende hlasovať. Článok 27 Ústavy SR hovorí:
 
Občania majú právo sami navrhnúť otázky, o ktorých sa má v miestnom referende hlasovať. Článok 27 Ústavy SR hovorí, že „Každý###Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
###Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
###Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2021-05-29|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>
*# zmenu označenia obce,
*# ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 
== Prehlaď miestnych referend na Slovensku. ==
[[Štatistický úrad Slovenskej republiky|Štatistický úrad]] nevedie záznamy a štatistiky vykonaných miestnych referend, nakoľko mu to neukladá zákon.  
 
Prehľad vykonaných miestnych referend zaznamenaných v médiách a na stránkach obcí za obdobie 1993 až 2020 (počet 119):
 
* Podľa platnosti
530

úprav

Navigačné menu