Redaktor:TeslaBot/Copyvio Watchdog: Rozdiel medzi revíziami

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 19:04, 22. september 2021 (UTC)</div>
 
== [[Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Varadka)]] ==
 
<div style="font-size:85%;">Možné porušenie autorských práv:</div>
* <span class="plainlinks">({{#ifeq: new | new |rozdiel |[http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%A1m%20Ochrany%20Presv%C3%A4tej%20Bohorodi%C4%8Dky%20%28Varadka%29&diff=7249323&oldid=0 rozdiel] }} | [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%A1m%20Ochrany%20Presv%C3%A4tej%20Bohorodi%C4%8Dky%20%28Varadka%29&action=history história]) . . {{#ifeq: new | new | '''N''' | }} [[Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Varadka)]]; 12:47, {{dátum|2021-09-23}} . . <span style="color: #006400; font-weight: bold;">(+{{formatnum: {{#expr: 1935 - 0 }} }})</span> . . [[Redaktor:90.64.178.0|90.64.178.0]] ([[Diskusia s redaktorom:90.64.178.0|diskusia]] | [[Špeciálne:Príspevky/90.64.178.0|príspevky]]) ''(<nowiki>doplnenie informácie</nowiki>)''</span>
 
<div class="plainlinks" style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Nepôvodné frázy zo [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%A1m%20Ochrany%20Presv%C3%A4tej%20Bohorodi%C4%8Dky%20%28Varadka%29&oldid=7249323 skúmanej revízie], nevyskytujúce sa {{#ifeq: new | new | | v [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%A1m%20Ochrany%20Presv%C3%A4tej%20Bohorodi%C4%8Dky%20%28Varadka%29&oldid=0 predchádzajúcej revízii] ani }} inde na Wikipédii:</div>
* „'''''V druhom rade je tu nepatriaca ikona, alebo skôr obraz Svätej Rodiny a Posledná večera.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22V%20druhom%20rade%20je%20tu%20nepatriaca%20ikona%2C%20alebo%20sk%C3%B4r%20obraz%20Sv%C3%A4tej%20Rodiny%20a%20Posledn%C3%A1%20ve%C4%8Dera.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.severovychod.sk/vylet/dreveny-chram-varadka severovychod.sk], [http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/bardejov-a-okolie/varadka/ drevenechramy.sk]
* „'''''Prvá hovorí o tom, že chrám bol zničený v prvej svetovej vojne, podľa druhej teórie sa tak stalo už v'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Prv%C3%A1%20hovor%C3%AD%20o%20tom%2C%20%C5%BEe%20chr%C3%A1m%20bol%20zni%C4%8Den%C3%BD%20v%20prvej%20svetovej%20vojne%2C%20pod%C4%BEa%20druhej%20te%C3%B3rie%20sa%20tak%20stalo%20u%C5%BE%20v%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://slovenskycestovatel.sk/item/chram-ochrany-presvatej-bohorodicky-varadka slovenskycestovatel.sk], [http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/bardejov-a-okolie/varadka/ drevenechramy.sk]
* „'''''Obsahuje štyri hlavné ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu Ochrany Presvätej Bohorodičky.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Obsahuje%20%C5%A1tyri%20hlavn%C3%A9%20ikony%20sv.%20biskupa%20Mikul%C3%A1%C5%A1a%2C%20Bohorodi%C4%8Dky%20Hodigitrie%2C%20Krista%20U%C4%8Dite%C4%BEa%20a%20ikonu%20Ochrany%20Presv%C3%A4tej%20Bohorodi%C4%8Dky.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [https://www.severovychod.sk/vylet/dreveny-chram-varadka severovychod.sk], [https://slovenskycestovatel.sk/item/chram-ochrany-presvatej-bohorodicky-varadka slovenskycestovatel.sk], [http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/bardejov-a-okolie/varadka/ drevenechramy.sk]
* „'''''Nad hlavnou vežou a loďou sú pôvodne gréckokatolícke ozdobne kované kríže, ktoré boli neskôr upravené sklonením spodného ramena.'''''“<br />• [http://google.com/search?q=%22Nad%20hlavnou%20ve%C5%BEou%20a%20lo%C4%8Fou%20s%C3%BA%20p%C3%B4vodne%20gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcke%20ozdobne%20kovan%C3%A9%20kr%C3%AD%C5%BEe%2C%20ktor%C3%A9%20boli%20nesk%C3%B4r%20upraven%C3%A9%20sklonen%C3%ADm%20spodn%C3%A9ho%20ramena.%22 vyhľadávanie], • zdroje: [http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/bardejov-a-okolie/varadka/ drevenechramy.sk], [https://hiking.dennikn.sk/ga/47344/kostolik_vo_varadke.html hiking.dennikn.sk]
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">Údržbové šablóny:</div>
<div class="plainlinks">
* <code><nowiki>{{copyvio|zdroj=</nowiki>https://www.severovychod.sk/vylet/dreveny-chram-varadka, https://slovenskycestovatel.sk/item/chram-ochrany-presvatej-bohorodicky-varadka, http://www.drevenechramy.sk/drevene-chramy/bardejov-a-okolie/varadka/<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%A1m%20Ochrany%20Presv%C3%A4tej%20Bohorodi%C4%8Dky%20%28Varadka%29&action=edit do článku]
* <code><nowiki>{{copytext|</nowiki>Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Varadka)<nowiki>}}</nowiki></code><br />• vložiť [http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskusia_s_redaktorom:{{urlencode:90.64.178.0}}&action=edit<!--&section=new--> do diskusie s redaktorom 90.64.178.0]
</div>
 
<div style="font-size:85%; margin-top: 0.5em;">'''Upozornenie:''' môže ísť o '''falošné hlásenie''' (revert/kópia/presun predtým vloženého obsahu, doslovná citácia, voľne použiteľný obsah, meno/názov, všeobecná fráza a pod.). Pred vykonaním prípadnej akcie preto posúďte situáciu individuálne. --[[Redaktor:TeslaBot|TeslaBot]] ([[Diskusia s redaktorom:TeslaBot|diskusia]]) 12:48, 23. september 2021 (UTC)</div>
98 269

úprav

Navigačné menu