Štátny znak Sovietskeho zväzu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Štátny znak Sovietskeho zväzu (rus. Государственный герб СССР) bol oficiálny štátny symbol Zväzu sovietskych socialistických republík. Jeho podoba bola zakotvená v Ústave ZSSR.

Heraldickým vyobrazením boli navzájom prekrížené kladivo a kosák na pozadí zemegule vznášajúcej sa v zlatých lúčoch vychádzajúceho slnka a obkolesenej obilnými klasmi, okolo ktorých bola ovinutá červená stuha so zlatým nápisom „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ v jazykoch všetkých zväzových republík (po sedem závitov stuhy na každej strane a rozvinutá časť v spodnej časti). Znak navrchu zakončovala päťramenná červená, zlato orámovaná hviezda.

Štátny znak ZSSR symbolizoval spojenectvo robotníkov a roľníkov, dobrovoľné spojenie rovnoprávnych zväzových republík v jedinom štátnom útvare, rovnoprávnosť všetkých národov a národností a zdôrazňoval ideu medzinárodnej solidarity národov ZSSR s pracujúcimi všetkých krajín sveta.

Obilné klasy symbolizovali sebestačnosť krajiny, slnko – svet komunistických ideí, svetlé zajtrajšky.

História vzniku znaku[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý štátny znak ZSSR bol potvrdený Ústredným výkonným výborom ZSSR 6. júla 1923. Jeho opis bol zakotvený v Ústave ZSSR z roku 1924. V rokoch 1923 – 1936 nápis „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ bol uvedený v šiestich jazykoch (ruskom, ukrajinskom, bieloruskom, arménskom, gruzínskom a azerbajdžanskom), t. j. v jazykoch krajín, ktoré v roku 1922 vytvorili ZSSR. Počet stúh a nápisov na znaku sa neskôr menil v závislosti na počte zväzových republík – v rokoch 1937 – 1946 znak obsahoval jedenásť stúh, v rokoch 1946 – 1956 šestnásť stúh a od roku 1956 až do zániku ZSSR v roku 1991 pätnásť stúh.

Na jeseň roku 1922 začala prácu komisia na návrhu sovietskej symboliky. 10. januára 1923 Prezídium Ústredného výkonného výboru ZSSR zriadilo komisiu na vyhotoveniu návrhu štátneho znaku a štátnej vlajky ZSSR. Ako hlavné štátne symboly boli určené slnko, kladivo a kosák, a nápis „Proletári všetkých krajín, spojte sa“. Vo februári 1923 výtvarník K. I. Dunin-Borkovskij na základe odporúčaní potom vytvoril návrh štátneho znaku ZSSR ako heraldického štítu s kladivom a kosákom.

Na definitívnom stvárnení štátneho znaku sa podieľal ruský sovietsky výtvarník I. I. Dubasov (o. i. je autorom aj viacerých sovietskych štátnych vyznamenaní).

Nápisy na stuhách v jazykoch zväzových republík

Ľavá strana      Pravá strana
turkménsky: Әхли юртларың пролетарлары, бирлешиң (Ähli yurtlaryň proletarlary, birleşiň)! estónsky: Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
tadžicky: Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо, як шавед (Proletarchoi chamai mamlakatcho, jak šaved)! arménsky: Պրոլետարներ բոլոր երկրների, միացե'ք (Proletarner bolor erkrneri, miac’e'k’)
lotyšsky: Visu zemju proletārieši, savienojieties! kirgizsky: Бардык өлкөлөрдүн пролетарлары, бириккиле (Bardyk ölkölördün proletarlary, birikkile)!
litovsky: Visų šalių proletarai, vienykitės! moldavsky: Пролетарь дин тоатe цериле, уници-вэ (Proletari din toate țerile, uniții-vă)!
gruzínsky: პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით (P’rolet’arebo q’vela kveq’nisa, sheertdit)! azerbajdžansky: Бүтүн өлкәләрин пролетарлары, бирләшин (Bütün ölkələrin proletarları, birləşin)!
uzbecky: Бутун дунё пролетарлари, бирлашингиз (Butun dunyo proletarlari, birlashingiz)! kazašsky: Барлық елдердің пролетарлары, бірігіңдер (Barlyq elderding proletarlary, birigingder)!
ukrajinsky: Пролетарі всіх країн, єднайтеся (Proletari vsich krajin, jednajtesja)! bielorusky: Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся (Praletaryi usich krajin, jadnajtesja)!
rusky: Пролетарии всех стран, соединяйтесь (Proletari všech stran soediňajtes)!

Štátny znak ZSSR a znaky zväzových republík ZSSR[upraviť | upraviť zdroj]

Svoje znaky mali aj všetky zväzové republiky ZSSR; ich vzhľad bol opísaný v ústavách jednotlivých republík. Znaky vychádzali z predlohy štátneho znaku ZSSR; hlavnými heraldickými symbolmi boli preto kladivo a kosák a nápis „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ uvedený okrem ruštiny aj v jazyku konkrétnej zväzovej republiky. Znaky zväzových republík okrem toho obsahovali symboliku, ktorá predstavovala špecifiká každej republiky – symboly prírody, hospodárstva a kultúry.

Autonómne SSR používali znak tej zväzovej republiky, do ktorej administratívne patrili, odlíšený iba nápisom „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ v jazyku autonómnej republiky.

Postavenie štátnej symboliky ZSSR v súčasnosti[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti je oficiálne používanie symboliky ZSSR (štátnej vlajky a štátneho znaku) zakázané v Česku, Litve, Lotyšsku a v Maďarsku (s výnimkou použitia pre informačné, múzejné a podobné účely). Európsky súd tiež zakázal ich použitie aj v prípade ochranných známok.

Podoby štátneho znaku[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Герб СССР na ruskej Wikipédii.