Študentská rada vysokých škôl

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Súradnice: 48°09′36″S 17°03′50″V / 48,16011°S 17,063919°V / 48.16011; 17.063919

Študentská rada vysokých škôl

Sídlo na Starých gruntoch 52 v Bratislave
Základné informácie
Vznik17. január 1997
MiestoBratislava, Slovensko
Ďalšie informácie
PredsedaFilip Šuran
Webstránkasrvs.eu

Študentská rada vysokých škôl (skratka: ŠRVŠ) je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku.[1] Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej študentskej únie (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

ŠRVŠ je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl na Slovensku. ŠRVŠ sa zameriava predovšetkým na koordináciu a podporu činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. ŠRVŠ v súlade s § 107 ods. 2[1] zákona schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vnútornú štruktúru ŠRVŠ a všetky procesy v rámci ŠRVŠ upravujú Štatút ŠRVŠ a Rokovací poriadok ŠRVŠ. Medzi orgány ŠRVŠ patria Valné zhromaždenie ŠRVŠ, Predseda ŠRVŠ, Predsedníctvo ŠRVŠ, Kontrolná rada, Právna komisia a Volebná komisia.

Orgány ŠRVŠ[upraviť | upraviť kód]

Valné zhromaždenie ŠRVŠ[upraviť | upraviť kód]

Valné zhromaždenie ŠRVŠ (valné zhromaždenie) je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktoré tvoria delegáti za jednotlivé vysoké školy (jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu a ďalší delegát za každých, i započatých 2000 zapísaných študentov). Aktuálne je zvolených 80 delegátov, ktorí reprezentujú 21 vysokých škôl. Voľby delegátov ŠRVŠ sa konajú každé tri roky a ten istý delegát môže byť zvolený aj opakovane. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú minimálne štyrikrát za akademický rok. Do kompetencii valného zhromaždenia patrí:

 • uznášať sa na vnútorných predpisoch,
 • schvaľovať návrh rozpočtu a výročnú správu,
 • kreovať Právnu komisiu, Kontrolnú radu, Právnu komisiu, voliť a odvolávať ich členov,
 • voliť a odvolávať Predsedu ŠRVŠ, ďalších členov Predsedníctva ŠRVŠ, predsedníctvo valného zhromaždenia, dvoch členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, a iných zástupcov (členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania, koordinátor pre Erasmus +, atď.).

Zasadnutia zvoláva a vedie predsedníctvo valného zhromaždenia, ktoré tvorí predseda a podpredseda.

Predsedníctvo ŠRVŠ[upraviť | upraviť kód]

Predsedníctvo ŠRVŠ je výkonným orgánom, ktorý rozhoduje o záležitostiach, ktoré sú mu zverené Štatútom ŠRVŠ a skladá sa z predsedu a podpredsedov.

Predseda ŠRVŠ zastupuje ŠRVŠ navonok v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia, predsedá predsedníctvu, riadi jeho záležitosti a podpisuje dokumenty v mene ŠRVŠ. Predsedníctvo ŠRVŠ sa okrem predsedu ďalej skladá z podpredsedov, ktorí sa venujú konkrétnym oblastiam na poli vysokého školstva. Patria sem: podpredseda pre vnútorné záležitosti, podpredseda pre sociálne záležitosti, podpredseda akademické záležitosti, podpredseda pre zahraničie, podpredseda pre mládež a šport, podpredseda pre vzťahy s verejnosťou, podpredseda pre doktorandské štúdium a podpredseda pre zabezpečovanie kvality.

Kontrolná rada[upraviť | upraviť kód]

Kontrolná rada je kontrolným orgánom ŠRVŠ, ktorý je oprávnený na činnosti v oblasti vnútornej kontroly najmä nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti ŠRVŠ. Kontrolná rada má päť členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie a ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

Právna komisia[upraviť | upraviť kód]

Právna komisia kontroluje súlad činnosti ŠRVŠ a jeho jednotlivých orgánov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, posudzuje súlad návrhov, uznesení s jestvujúcim právnym stavom a zaujíma k tomu stanovisko. Ďalej posudzuje rôzne právne otázky, a to na podnet orgánov, členov orgánov alebo z vlastného podnetu. Právna komisia má päť členov, štyroch volí a odvoláva valné zhromaždenie a predsedom Právnej komisie je podpredseda pre vnútorné záležitosti.

Volebná komisia[upraviť | upraviť kód]

Volebná komisia je nestály orgán ŠRVŠ, ktorý má troch členov. Členov volebnej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie vždy na začiatku zasadnutia valného zhromaždenia. Volebná komisia zisťuje uznášaniaschopnosť zasadnutia valného zhromaždenia, vydáva a eviduje hlasovacie lístky na zasadnutí valného zhromaždenia a spočítava hlasy pri každom hlasovaní valného zhromaždenia.

Aktivity[upraviť | upraviť kód]

ŠRVŠ sa vo volebnom období 2016 – 2019 zaoberá viacerými významnými oblasťami v oblasti vysokého školstva. Medzi tieto oblasti patrí:

 • Sociálna oblasť – dofinancovanie rekonštrukcie internátov a podpora bývania študentov,[2][3] problém cestovania a čerpania zliav medzi dvoma stupňami štúdia, rozvoj doktorandského štúdia, eliminácia problémov sociálnych štipendií
 • Zabezpečovanie kvality (Quality Assurance) - zmena systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na základe Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
 • Akademické záležitosti – prepájanie študentských organizácii, vzdelávanie zástupcov študentov v akademických senátoch o právach a spôsoboch hájenia záujmov študentov[4]
 • Zahraničie – participácia na aktivitách European Students' Union (ESU)

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR, 2002-02-21, [cit. 2018-01-27]. Dostupné online.
 2. FOLENTOVÁ, Veronika. Študenti pripomínajú Ficovi predvolebný sľub o peniazoch na internáty, Smer hovorí, že už neplatí. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2018-01-22. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. ISSN 1339-844X.
 3. SITA. Študenti napísali Ficovi list, od premiéra žiadajú splnenie sľubov. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2018-01-23. Dostupné online [cit. 2018-01-27]. ISSN 1335-4418.
 4. V Národnej rade SR sa konal historicky prvý Konvent akademických senátov [online]. Bratislava : Študentská rada vysokých škôl, 2015-11-03, [cit. 2018-01-27]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]