Žaloba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Žaloba (lat. actio) je procesný úkon, ktorým sa žalobca obracia na súd a žiada o ochranu svojich porušených alebo ohrozených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní (napr. návrh na rozvod manželstva).

Žaloba musí vždy smerovať voči konkrétnej osobe alebo osobám, proti ktorým žalobca ochranu požaduje; táto osoba sa nazýva žalovaný. Existujú aj iné podania na súd, napr. návrh na prehlásenie za mŕtveho alebo návrh na povolenie sobáša maloletej osobe, tu však nejde o žaloby a takéto konanie sa nazýva nesporové konanie.

Žaloba musí byť vždy písomná a musí obsahovať meno (názov) a bydlisko (sídlo) žalobcu, meno (názov) a bydlisko (sídlo) žalovaného, musí z nej byť jasné, čoho sa žalobca domáha (tzv. žalobný petit), opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktoré na dokázanie týchto skutočností žalobca navrhuje. Za podanie žaloby sa spravidla platí súdny poplatok.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]