Železničná spoločnosť Cargo Slovakia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°09′38″S 17°09′19″V / 48,160448°S 17,155312°V / 48.160448; 17.155312

Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s.
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
Právna formaakciová spoločnosť
Odvetvieželezničná nákladná doprava
Založená1. január 2005
ZakladateľSlovenská republika
SídloTomášikova 28B,
821 01 Bratislava, Slovensko
VedenieIng. Jaroslav Daniška
Zamestnancov3 978 (k 1.11.2023)
Vlastník100% Slovenská republika (v jej mene koná Ministerstvo dopravy SR)
Slogan spoločnostiSpoločná cesta k úspechu!
Webzscargo.sk
Sídlo na Tomášikovej 28B v Bratislave

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (skratka: ZSSK CARGO, VKM: ZSSKC) je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 na základe Uznesenia vlády SR č. 662/2004 zo dňa 7. júla 2004[1] rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave Železničnej spoločnosti, a.s., na dve časti: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (osobná doprava) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (nákladná doprava). Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy SR.

Podiel ZSSK CARGO na slovenskom trhu je v súčasnosti okolo 70%. V porovnaní s ostatnými nákladnými dopravcami pôsobiacimi na území Slovenska má ZSSK CARGO najväčšie pokrytie územia.

Činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnou obchodnou činnosťou ZSSK CARGO je poskytovanie dopravno-prepravných služieb v železničnej nákladnej doprave. Okrem toho spoločnosť vykonáva údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel (hnacie dráhové vozidlá a nákladné vozne) a zabezpečuje technické kontroly, bezpečnostné prehliadky, skúšky a merania.

K ostatným službám, ktoré ZSSK CARGO ponúka, patrí prenájom hnacích dráhových vozidiel a nákladných vozňov, autodoprava a zabezpečenie uzavretia zmluvy na používanie ochranných známok UIC a EUR pri výrobe a oprave paliet.

Produktové portfólio[upraviť | upraviť zdroj]

 • nákladná preprava: preprava jednotlivých vozňov, skupín vozňov a ucelených vlakov, logistické vlaky, intermodálna preprava, preprava automobilov, preprava odpadov;
 • vlečkové služby;
 • služby prekládky tovarov;
 • podporné služby: preprava mimoriadnych zásielok, služby bezpečnostného poradcu, prepravno-obstarávateľské služby (napr. úkony colného konania, plombovanie vozňov, podanie zásielky za prepravcu atď.);
 • údržba a oprava železničných koľajových vozidiel (ŽKV): údržba a oprava hnacích dráhových vozidiel a nákladných vozňov, zmeny konštrukcie, prehliadky, kontroly, skúšky a merania ŽKV, mobilný servis (oprava priamo v prevádzke), ECM služby a iné.

Certifikáty[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa noriem:

 • STN EN ISO 9001:2016 na produkty:
  • Nákladná železničná doprava a preprava.
  • Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel, skladovanie a distribúcia tovarov.
  • Zabezpečovanie odbornej spôsobilosti a vzdelávania zamestnancov.
 • STN ISO 45001:2019 na produkt:
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Preprava[upraviť | upraviť zdroj]

Prepravné výkony ZSSK CARGO sa od roku 2012 pohybujú na úrovní 35 – 36 miliónov ton prepraveného tovaru za rok. V období pred ekonomickou krízou v roku 2007 dosahoval objem prepráv 50 miliónov ton ročne.

Medzi prepravovanými tovarmi má najväčšie zastúpenie železná ruda. Jej podiel tvorí až 35% z celkových prepravných objemov. Ďalšími najpočetnejšími prepravovanými komoditami sú kovy, uhlie, stavebniny, ropné výrobky, drevo a chémia.

Orgány spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Valné zhromaždenie[upraviť | upraviť zdroj]

Je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnosti vykonáva jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika. Práva jediného akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Dozorná rada[upraviť | upraviť zdroj]

Je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má 5 členov.

Predstavenstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnene konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.

Členstvo v medzinárodných organizáciach[upraviť | upraviť zdroj]

ZSSK CARGO je členom UIC, CER, CIT, FTE, OSJD a RailData.

Dcérske spoločnosti, pridružený a spoločný podnik[upraviť | upraviť zdroj]

ZSSK CARGO má 40% podiel v spoločnosti BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., ktorá prevádzkuje prekládkový komplex Východoslovenské prekladiská v Čiernej nad Tisou zameraný na prekládku sypkých substrátov. Táto spoločnosť je pridruženým podnikom ZSSK CARGO a spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

Koncom roka 2013 založila ZSSK CARGO dve dcérske spoločnosti: Cargo Wagon, a.s., ktorej hlavnou činnosťou je manažovanie parku nákladných vozňov a ZSSK CARGO Intermodal, a.s., ktorá je zameraná na realizáciu intermodálnej prepravy. Následne vyhlásila ZSSK CARGO medzinárodný tender na predaj časti akcií v oboch spoločnostiach.

Víťazom súťaže na kúpu 66% akcií spoločnosti Cargo Wagon, a.s., sa stala švajčiarska spoločnosť AAE (neskôr AAE WAGON, a.s., člen skupiny VTG/AAE). Zmluva o predaji a kúpe akcií bola podpísaná 5. marca 2015. ZSSK CARGO predala Cargo Wagon, a.s., 12 342 nákladných vozňov a spätne si prenajala 8 216 nákladných vozňov. Na základe akcionárskej zmluvy je táto spoločnosť považovaná za spoločný podnik.

Počas prvého kola sa nepodarilo nájsť strategického partnera pre ZSSK CARGO Intermodal, a.s. V auguste 2015 bolo vypísané druhé kolo medzinárodného výberového konania na vstup kvalifikovaného investora. Konania sa zúčastnili štyri spoločnosti. Ani jedna z ponúk však nesplnila očakávania ZSSK CARGO a konanie bolo ukončené bez výberu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]