Preskočiť na obsah

Železničná trať Kvetoslavov – Šamorín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Železničná trať Kvetoslavov - Šamorín je zrušená trať vybudovaná v roku 1915, ktorá merala 4,62 km.

Železničná stanica Kvetoslavov sa stala odbočnou pre trať do Šamorína v roku 1915. Pri tejto príležitosti bola stanica rozšírená a vybudované tu boli studne pre čerpanie vody do parných rušňov. Keďže počas výstavby trate prebiehala 1. svetová vojna, na jej výstavbe sa podieľali aj vojenskí zajatci. Koncesiu pre výstavbu železničnej trate zo stanice Kvetoslavov do stanice Šamorín vydalo MO výnosom 31948 z roku 1915, pričom koncesionárom bola obec Šamorín. Celkové náklady na výstavbu dosiahli 530 tisíc korún. Trať mala v cestovných poriadkoch číselno-písmenové označenie napr. 31c, alebo 37c.

Prevádzka

[upraviť | upraviť zdroj]

Prevádzka na železničnej trati Kvetoslav-Šamorín bola začatá 23. novembra 1915. Železničná trať nebola postavená samoúčelne, ale slúžila predovšetkým priemyslu v Šamoríne. Zo stanice viedlo viacero vlečkových koľají do tunajších priemyselných a poľnohospodárskych podnikov. Okrem toho tu chodilo aj dosť osobných vlakov, čo potvrdzujú cestovné poriadky z viacerých rokov. Jej trasa viedla rovinatým terénom, kde najväčší spád neprekročil 2%. Bola dlhá 4,62 km a okrem niekoľkých nechráneních priecestí tu neboli vybudované žiadne významné stavby ako mosty, priepusty či násypy. V stanici Šamorín sa nachádzala výpravná budova, sklad, skládka uhlia, rušnová remíza s vodárňou a vlečka do parného mlyna.

Rozvoj automobilovej dopravy znamenal aj pre túto krátku trať definitívny koniec. Nevýhodou bolo tiež, že do stanice v Kvetoslavove bola trať zaústená do západného zhlavia, čím do Bratislavy vytvárala úvrať.

Osobná doprava bola na trati zastavená dňa 27. mája 1979. Nákladná doprava bola zrušená v roku 1999. Neskôr, v roku 2001, bola trať úplne zrušená v rámci "Projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR" z roku 2000. Počas rekonštrukcie stanice Kvetoslavov na jeseň 2011 bola na záhlaví smer Bratislava-Nové Mesto odstránená nepoužívaná výhybka a tým trať definitívne zanikla. Dnes pokračuje zarastené teleso trate cez obec až ku ulici Ružová, za ktorou teraz prebieha výstavba cyklochodníka.