Železničná trať Lučenec – Halič

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Železničná trať Lučenec – Halič je zrušená trať na Slovensku vybudovaná začiatkom 20. storočia.

Vznik[upraviť | upraviť zdroj]

O výstavbu miestnej železnice bol záujem už koncom 19. storočia, kedy sa o to pokúšal Ján Forgách. Výstavba sa však nerealizovala. Povolenie v roku 1904 získala spoločnosť Lokálnej železnice lučeneckého regiónu. Koncesiu na výstavbu vydanú MO č. 480001/906.VII.3 nakoniec získal podnikateľ Ignác Armin Pallós z Budapešti. Koncesia určovala trasu trate a povinnosť postaviť vlečku do továrne na výrobu plechu a smaltovne Juraja Rakottyaiho a synovia, do liehovaru Herzog a Kohn a do textilky v Haliči, v ktorej sa vyrábalo súkno. Dňa 14. júla 1906 sa konalo valné zhromaždenie Lokálnej železnice Lučenec – Halič (Losoncz – Gácsi helyi érdekű vasút részvény tarsaság).

Prevádzka[upraviť | upraviť zdroj]

Doprava na trati začala 19. decembra 1906. Bola vedená rovinou a bola budovaná pre maximálnu rýchlosť 40 km/h, stúpanie 15% a najmenší polomer oblúka 225 m. Stavebná dĺžka trate bola 8,600 km, prevádzková 9,400 km. Prevádzku na trati zabezpečovali MÁV. Na trať boli postupne napojené viaceré vlečky, v roku 1912 v 2,660 km to bola vlečka pre Parný mlyn a v roku 1916 v 1,345 km vlečka továrne na poľnohospodárske stroje v Lučenci. Po vypuknutí prvej svetovej vojny v 1914 bola vybudovaná odbočka z priemyselnej koľaje liehovaru pre účely vojska a vojenskej nemocnice. Počas druhej svetovej vojny bola trať poškodená, po rekonštrukcii bola do prevádzky odovzdaná 9. novembra 1945. Prevádzku na trati zabezpečovali parné rušne MÁV radu 377 (po roku 1918 u ČSD rad 310.4). Neskôr tu na osobných vlakoch chodili motorové vozne.

Zánik[upraviť | upraviť zdroj]

Narastajúca cestná doprava prebrala postupne prepravu tovarov a cestujúcich. Nízke prepravné výkony boli hlavným dôvodom, že 28. mája 1967 došlo na trati k zastaveniu osobnej dopravy a následne 1. júna 1967 aj nákladnej dopravy. V prevádzke zostali len koľaje v Lučenci, ktoré slúžili ako vlečky pre tunajší priemysel. Okresný národný výbor v Lučenci na žiadosť ČSD nariadením č. 460/1976 uložil Riaditeľstvu slovenských železníc v Bratislave likvidáciu železničnej trate.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

zeleznicne.info - dostupné online