Žilinský mládežnícky parlament

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Žilinský mládežnícky parlament
Znak ŽMP
Žilinský mládežnícky parlament
Základné informácie
Krátky názovŽMP
Vznik24. apríl 2008,
Žilina, Slovensko
Právne postaveniePoradný orgán primátora Žiliny
Určenie / zameranieZastupovanie záujmov mladých ľudí na území mesta Žiliny
MiestoŽilina, Slovensko
Ďalšie informácie
Členstvovolené
Rokovací jazykslovenčina
Predsedaneobsadená pozícia
Kľúčoví ľudiapredseda, podpredsedovia a tajomník
Hlavný orgánvalné zhromaždenie
Webstránkazmp.zilina.sk

Žilinský mládežnícky parlament, skrátene ŽMP, je poradným a iniciatívnym orgánom primátora mesta Žiliny. Je tvorený politicky nezávislou mládežníckou skupinou, pozostávajúcou prevažne z volených zástupcov z radu žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorá pracuje pod gesciou Odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline. Parlament vykonáva svoju činnosť na základe § 6a Zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008 Z. z. Rovnako je členským parlamentom s hlasovacím právom v Národnom mládežníckom parlamente.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Mestská radnica v Žiline kde zasadá ŽMP.

Žilinský mládežnícky parlament bol vytvorený na základe vyhlásenia prípravného výboru na čele s Petrom Chromiakom z Obchodnej akadémie o vzniku ŽMP dňa 24. apríla 2008 v Žiline, pod záštitou odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline a vtedajšieho primátora mesta Ivana Harmana. Sídlom ŽMP sa stalo Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Od jeho vzniku parlament pravidelne zasadá na mestskej radnici v Žiline.

Poslanie[upraviť | upraviť zdroj]

Parlament zastupuje záujmy mladých ľudí, žiakov a študentov žijúcich a študujúcich na území mesta Žiliny. V rámci svojej činnosti podáva iniciatívne návrhy a zaujíma stanoviská ku rozhodnutiam mestského zastupiteľstva, pričom spolupracuje s vedením mesta Žilina, zabezpečuje spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými organizáciami mladých ľudí, ako i komunikáciu a spoluprácu s mestom.

ŽMP rozvíja rôzne formy práce a organizuje rôzne podujatia prostredníctvom ktorých mladí ľudia môžu nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a postoje. Zapája sa do rozvoja školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania.

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Poslanci[upraviť | upraviť zdroj]

Poslancami parlamentu sa môžu stať volení zástupcovia základných a stredných škôl na území Žiliny, alebo nezávislí poslanci, ktorých členstvo schváli predsedníctvo ŽMP. V súčasnej dobe sú v parlamente zastupované tieto školy:

Orgány[upraviť | upraviť zdroj]

Valné zhromaždenie[upraviť | upraviť zdroj]

Je najvyšším orgánom ŽMP a pozostáva zo všetkých jeho členov. Do jeho pôsobnosti patria všetky otázky, ktorých riešenie nespadá do právomocí iných orgánov ŽMP. Úlohou a poslaním valného zhromaždenia je:

  • voliť a odvolávať predsedu ŽMP, podpredsedov ŽMP, tajomníka ŽMP;
  • prijímať, meniť alebo rušiť štatút, rokovací poriadok a iné vnútorné normy ŽMP;
  • schvaľovať rozpočet ŽMP ako aj jeho prípadné zmeny a záverečný účet ŽMP;
  • rozhodovať o podstatných záležitostiach, tykajúcich sa ŽMP.

Predsedníctvo[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedníctvo navrhuje jednotlivé aktivity ŽMP, v súlade so štatútom udeľuje poslanecké mandáty a schvaľuje členstvo poslancov. Funkčné obdobie jednotlivých členov sú 4 roky. Predsedníctvo pozostáva z nasledujúcich členov, ktorými sú:

  • predseda ŽMP
  • podpredsedovia ŽMP
  • tajomník ŽMP

V súčasnosti je predsednícke miesto po odstúpení predsedu z funkcie a skončení funkčného obdobia zastupujúceho predsedu neobsadené. Okrem predsedu ŽMP zasadajú v predsedníctve aj traja podpredsedovia a tajomník.

Zoznam predsedov ŽMP[upraviť | upraviť zdroj]
Poradná komisia[upraviť | upraviť zdroj]

Poradná komisia pomáha, podáva návrhy a rozvíja aktivitu parlamentu s pomocou predsedníctva ŽMP. Členmi komisie môžu byť aj ludia, ktorí nie sú členmi ŽMP. Členovia komisie sú vo všeobecnosti poslanci, ktorí môžu a vedia byť nápomocní pri riešení daných situácií alebo všeobecnej problematiky.

Štatút[upraviť | upraviť zdroj]

Je základným ustanovením, vymedzuje zásady, povinnosti, pôsobnosť, ciele a úlohy ŽMP. Súčasný štatút nadobudol účinnosť dňa 12. apríla 2017, pričom ruší platnosť predchádzajúcich štatútov z 24. apríla 2008 a 14. januára 2014.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy a zdroje[upraviť | upraviť zdroj]