Živná pôda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Yersinia enterocolitica na krvnom agare

Živná pôda alebo rastové médium alebo kultivačné médium je substrát poskytujúci výživu a ďalšie vhodné podmienky organizmom a ich častiam pestovaným in vitro. Najrozšírenejšieho využitia má v bakteriológii, mykológii a rastlinných biotechnológiách.

Čím je organizmus zložitejší a neúplnejší, tým komplexnejšiu živnú pôdu obyčajne potrebuje. Kým baktérie nevyžadujú príliš presné zloženie pôdy a niektorým stačí naozaj málo (niektoré sú schopné prežívať aj v destilovanej vode), suspenzné bunkové kultúry rastlín či kultúry protoplastov už sú extrémne citlivé a vyžadujú zložité živné pôdy veľmi presného zloženia.

Súčasti živnej pôdy[upraviť | upraviť zdroj]

Média sú veľmi rozličné. Toto sú jedny z najčastejších súčastí médií:

Rozdelenie živných pôd[upraviť | upraviť zdroj]

Na základe diagnostických médií sa dá rozlíšiť, že na ľavej miske rastú stafylokoky a na pravej streptokoky

Média delíme podľa skupenstva na tuhé, polotuhé a tekuté. Tuhé obsahujú nejaký inertný nosič (napr. agar), kým pri tekutých taký nosič chýba. Zvláštnymi druhmi médií sú potom napríklad selektívne a diagnostické média.

Selektívne médium[upraviť | upraviť zdroj]

Na selektívnych médiách rastú len niektoré organizmy, teda spravidla tie, ktoré výskumník potrebuje izolovať. Toho sa docieľuje napríklad pridaním antibiotík alebo naopak tým, že médium neobsahuje určité látky. Napríklad baktérie náchylné k ampicilínu či tetracyklínu na médiu obsahujúcom tieto antibiotiká nevyrastú. Ak máme médium bez aminokyseliny prolínu, nevyrastú na nej tie bakteriálne kmene E. coli, ktoré nemôžu syntetizovať prolín.

Diagnostické médium[upraviť | upraviť zdroj]

Diagnostické médium sa používa na odlíšenie či úplnú determináciu organizmov rastúcich v danom médiu, a to aj vtedy, ak je ich v živnej pôde viac než jeden druh. Väčšinou dochádza k určitému zafarbeniu kolónií daného organizmu. Napríklad MacConkeyov agar rozlišuje baktérie na tie, ktoré fermentujú laktózu, a na tie, ktoré ju nefermentujú. Baktérie fermentujúce laktózu totiž zároveň produkujú kyselinu, ktorá vyvoláva ružovočervené sfarbenie indikátora obsiahnutého v pôde. Tým sa zafarbia kolónie a ich tesné okolie.

Médiá podľa pestovaných organizmov[upraviť | upraviť zdroj]

Bakteriálne médiá[upraviť | upraviť zdroj]

Média pre rastlinné explantáty[upraviť | upraviť zdroj]

Základné médiá používané v rastlinných biotechnológiách je nutné chápať bez rastlinných regulátorov a sacharózy (zdroj energie), pretože variácie, ktoré vznikajú z týchto základných, variujú práve obsahom týchto látok. Najznámejšími médiami sú:

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Živná půda na českej Wikipédii.