Preskočiť na obsah

1. symfónia (Čajkovskij)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Symfónia č. 1 g-mol, op. 13 je dielo ruského skladateľa Piotra Iľjiča Čajkovského.

Symfónia nazvaná „Zimné sny“ má vyslovene programové ladenie. Obsahová náplň a nálada symfónie svedčí o skladateľovej úzkej spojitosti s rodnou zemou a o jej vplyvoch na jeho vnútorné stavy. Vyplýva to z názvu prvých častí, ktorým dal názvy „Sny pútnika“ a „Pochmúrna hmlistá krajina“. Ostatné časti už slovnými prirovnaniami bližšie neoznačuje. Tretia časť, scherzo, prináša po prvý raz v jeho tvorbe tak preferovaný valčík. Poslednou časťou vychádza z intimity subjektívneho lyrizmu do prostredia más - opäť prevláda radostná nálada, prízvukovaná nápevom pripomínajúcim ruskú ľudovú pieseň. Finále sa opiera o dve rozvíjané a pretvárané ruské tanečné melódie. Podobne ako v iných skladbách tohto obdobia – napriek určitým osobnostným črtám – hudba tejto symfónie nie je ešte slohovo vyhranená.

Symfónia má štyri vety:

  1. Sny pútnika - Allegro tranquillo
  2. Pochmúrna hmlistá krajina - Adagio cantabile, ma non tanto
  3. Scherzo. Allegro scherzando giocoso
  4. Finale. Andante lugubre - Allegro moderato

Zloženie orchestra: 2 flauty, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesné rohy, 2 trúbky, 3 trombóny, tuba, tympany, činely, veľký bubon, sláčikové nástroje (1. a 2. husle, violy, violončelá, kontrabasy). Priemerná dĺžka symfónie je 46 minút.