112 (telefónne číslo)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
112 (telefónne číslo)

Linka 112 je zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo. S účinnosťou od 1. januára 2018 je toto číslo na území Slovenska dostupné občanom so zdravotným postihnutím za rovnakých podmienok, pričom aj naďalej slúži na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia jednotlivca alebo verejnosti, ich bezpečnosti alebo majetku, životného prostredia alebo v inom stave, kedy je postihnutý subjekt odkázaný na cudziu pomoc.

Linka 112 v Európskej únii[upraviť | upraviť zdroj]

Vytvorenie jednotného čísla pre tiesňové volania prináša niekoľko výhod. V prvom rade uľahčuje situáciu cudzincom, ktorí sa vďaka nemu dostanú k pomoci v tiesni ľahšie bez toho, aby si pamätali národné tiesňové čísla. Právne predpisy Európskej Únie prikazujú od roku 2003 všetkým členským štátom sprístupniť volania na linku 112 bezplatne z ktorejkoľvek pevnej linky, mobilného telefónu (aj bez SIM karty alebo zadania PIN kódu), alebo verejného telefónu. Tiesňová linka je dostupná 24 hodín denne. Jednotné tiesňové telefónne číslo sa začalo používať v roku 1991, dnes existuje v celej Európskej Únii, aj v niekoľkých krajinách mimo nej.

Linka 112 na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Zjednotenie čísiel pre tiesňové volania do linky 112 je treba použiť pri každom ohrození života, majetku alebo životného prostredia, operátor vyhodnotí situáciu a rozhodne, ktoré záchranné zložky na miesto nehody pošle. Národné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 sú však platné aj naďalej. Splnomocnencom vlády SR pre integrovaný záchranný systém je Jozef Buček. Európskou ambasádorkou pre linku 112 je europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová a europoslankyňa Jana Žitňanská. Jej úlohou je venovať sa v Europarlamente problematike rozvoja integrovaného záchranného systému a funkčnosti tiesňovej linky 112. Konkrétne by mala podporovať šírenie informácií, výmenu skúseností a sieťovanie zamerané na ďalší rozvoj služieb pre ľudí v tiesni, ako aj iniciovať konkrétne kroky v prospech pozdvihnutia slovenskej 112-tky na úroveň európskeho štandardu.

Správne použitie linky 112[upraviť | upraviť zdroj]

Na linku 112 treba volať v prípade:

 • požiaru budov, automobilov, lesa alebo iných objektov
 • prírodnej katastrofy
 • závažných dopravných nehôd
 • lúpežného prepadnutia či krádeže
 • ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
 • ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
 • ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
 • ak ste svedkom pokusu o samovraždu,
 • závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak bol niekto poranený elektrickým prúdom,
 • ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Na linku 112 sa nesmie volať v prípade:

 • ak chcete zistiť, či tiesňové volanie funguje,
 • ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť,
 • ak sa chcete pobaviť,
 • ak sa chcete o niečom informovať (napr. o telefónnych číslach, cestovnom poriadku, predpovedi počasia, apod.)

Zneužitie linky 112[upraviť | upraviť zdroj]

Zneužitie linky 112 sa trestá finančnou pokutou až do výšky 1659 €, v prípade šírenia poplašnej správy hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Na Slovensku bolo do zavedenia pokuty za zneužitie linky až 90% hovorov na linku 112 neoprávnených. To má za následok preťaženie liniek a operátorov, čím klesá šanca na záchranu života pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú. Počas rozhovoru s operátorom treba odpovedať na niekoľko otázok, ktoré operátorovi pomáhajú čo najefektívnejšie zareagovať. V prvom rade treba uviesť čo sa stalo, kde sa to stalo a komu sa to stalo. Volajúci by mal takisto uviesť svoje meno, priezvisko a číslo, z ktorého telefonuje, aby sa s ním operátor vedel v prípade potreby opäť skontaktovať. Ak volajúca osoba presne nevie kde sa nachádza, pomôže operátorovi lokalizácia tiesňového volania.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]