Abakavir

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Abakavir
Abakavir
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C14H18N6O
Synonymá abacavir
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 286,339 g/mo
Ďalšie informácie
Číslo CAS 136470-78-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Abakavir alebo abacavir je inhibítor reverznej transkriptázy zo skupiny nukleozidových analógov (NRTIs), antivirotikum. V kombinácii s inými antiretrovírusovými liečivami znižuje vírusovú záťaž HIV a udržiava ju na nízkej úrovni. Zvyšuje počet CD4 buniek. Je určený na liečbu HIV infekcií.

Odporúčaná dávka (pacient hmotnosti nad 30 kg) je 600 mg denne v jednej alebo rozdelená na 2 dávky.

Kontraindikácie a nežiaduce účinky[upraviť | upraviť zdroj]

Nesmú ho užívať pacienti s precitlivenosťou na abakavir (čo je i jeho najčastejší nežiaduci účinok) a s chorobami pečene (ktorá liek metabolizuje). Nemal by sa podávať pacientom v konečnom štádiu ochorenia obličiek. K ďalším nežiaducim účinkom patrí nevoľnosť, zvracanie, hnačka, bolesti brucha a ťažká únava, bolesti svalov a kĺbov, bolestivý opuch hrdla, dýchavičnosť, kašeľ a bolesti hlavy. Príležitostne sa zjavuje konjuktivitída, vredy v dutine ústnej a nízky krvný tlak. Nepríjemnou až život ohrozujúcou komplikáciou najmä u pacientov s už existujúcimi poruchami pečene je laktátová acidóza.

Štúdie preukázali, že nosičstvo alely HLA-B*5701 je spojené s významne zvýšeným rizikom alergickej reakcie na abakavir (viac ako 50%), preto sa výrazne odporúča pred začatím liečby vykonať príslušný genetický test (štúdia CNA106030 (PREDICT-1)). V každom prípade je akékoľvek podozrenie na alergickú reakciu dôvodom na okamžité a trvalé ukončenie liečby týmto prípravkom. K príznakom patrí predovšetkým vysoká horúčka, exantém a vyššie uvedené nežiaduce účinky; reakcia môže byť i smrteľná. Pozor na možnú zámenu alergickej reakcie za ochorenie dýchacích ciest (dušnosť a bolesti hrdla) alebo gastroenteritídu (hnačka, horúčka, bolesť brucha).

Komerčné preparáty[upraviť | upraviť zdroj]

Predáva sa pod obchodným názvom Ziagen v podobe roztoku (koncentrácia 20 mg abacaviru na ml) a obaľovaných tabliet (300 mg abacaviru). Je tiež jednou zo zložiek lieku s obchodným názvom Kivexa a Trizivir.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Súhrn charakteristických vlastností lieku Ziagen [online]. European Medicines Agency, 15.7.2010, [cit. 2012-01-08]. Dostupné online.
  • KADLEC, Oskár (zostavovateľ) a kol.. Encyklopédia medicíny. [s.l.] : Asklepios, 1993 – 2004 (16. zv).