Abolícia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Abolícia (z lat., sloveso znie abolovať) môže byť:

  • všeobecne: odstránenie alebo zrušenie
  • v práve:
    • odvolanie, zrušenie zákona či rozsudku
    • zastavenie trestného konania pred jeho ukončením, spravidla ako dôsledok udelenia milosti alebo amnestie, pozri abolícia (amnestia)
  • v medicíne: zrušenie, zničenie (napr. orgánu)
  • v histórii: zrušenie otroctva právnymi prostriedkami, najmä v USA, pozri abolicionizmus
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.