Preskočiť na obsah

Adaptácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Adaptácia môže byť:

 • všeobecne:
  • prispôsobenie, prispôsobovanie
  • úprava niečoho na nové účely
 • v umení: prepracovanie dramatického alebo literárneho diela pre film, rozhlas alebo televíziu, pozri Adaptácia (zmena žánru)
 • v textológii: rôzne obsahové a formálne úpravy textu
 • v teórii prekladu: úprava originálneho textu približujúca text novému čitateľovi
 • v stavebníctve: prispôsobenie objektu novému účelu, spravidla z dôvodu nových prevádzkových požiadaviek a spravidla pri zachovaní pamiatkovej podstaty objektu, no s použitím nových účelových zariadení, pozri adaptácia (stavebníctvo)
 • v biológii:
  • prispôsobenie sa organizmu podmienkam životného prostredia, pozri adaptácia (biológia)
  • vlastnosti, ktoré vznikli procesom adaptácie (predošlý bod), a to morfologické, fyziologické a/alebo etologické vlastnosti
 • v etnografii: prispôsobenie alebo pretvorenie prejavov národnej kultúry tak, aby lepšie slúžili v zmenených podmienkach spôsobu života, pozri adaptácia (etnografia)
 • v psychológii: prispôsobovanie ako všeobecná psychická schopnosť prejavujúca sa početnými kvalitatívne aj kvantitatívne odlišnými procesmi a činnosťami (napr. jednoduchými orientačne regulačnými aktivitami, asimilačnými a akomodačnými procesmi myslenia), pozri adaptácia (psychológia)
 • v sociológii:
  • všeobecne prispôsobenie človeka novým podmienkam (napr. zmena zamestnania)
  • skrátene sociálna adaptácia
 • v zmyslovej fyziológii a neurológii: prispôsobenie sa vplyvu stimulácie alebo zmena citlivosti zmyslových buniek na stimuláciu, pozri zmyslová adaptácia
 • v lekárstve: adaptačný syndróm
 • schopnosť zraku prispôsobiť sa podmienkam osvetlenia, pozri adaptácia oka
 • v medzinárodnom súkromnom práve: spôsob odstránenia neprijateľných dôsledkov vyplývajúcich z disharmónie právnych poriadkov (ktoré treba použiť pre rôzne súčasti určitého rámca právnych vzťahov), ktorý spočíva v prispôsobení aplikovaného práva nezvyčajnej situácii, pozri adaptácia (právo)
 • v kybernetike: využívanie schopnosti adaptácie živých organizmov na zmenu okolitého prostredia v technických systémoch, pozri adaptácia (kybernetika)
 • v automatizácii: proces prispôsobovania systému zmenám uskutočňujúcim sa vnútri alebo mimo systému
 • film z roku 2002, pozri Adaptácia (film)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.