Agrochemikália

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Agrochemikália je akákoľvek chemická látka, ktorá je používaná v poľnohospodárstve. Patrí sem široké spektrum pesticídov (vrátane herbicídov, insekticídov, fungicídov atď.), ale aj umelé hnojivá, hormóny a rôzne rastové faktory. Väčšina agrochemikálií je toxických a znamenajú často pre životné prostredie určitú ekologickú záťaž, predovšetkým pokiaľ dôjde k nekontrolovanému úniku látok. Preto je nakladanie s agrochemikáliami spravidla právne upravené.